Archiv 2013

Český bratr 12/2013

Úvodník

Zdravotnictví nezná bratra

Sestřička v nemocnici, správně zdravotní sestra. Přináší úlevu, někdy i útěchu. Setkává se v první linii s bolestí, nemohoucností i touhou po záblesku naděje u každého pacienta. Mám za to, že je to spolu s učitelskou profesí snad nejtěžší povolání vůbec.

Ženy se do mužských profesí nabouraly už dávno. Slýchali jsme o traktoristkách a jeřábnicích. Ale muž – zdravotní bratr, přestože ošetřovatelskou práci také může vykonávat, stále jako by hledá svou identitu. Bratříčka známe tak leda z Krylovy písničky „Bratříčku, zavírej vrátka“. Je-li muž v pozici středního zdravotnického personálu, je ošetřovatel či pečovatel. A když šéfuje oddělení, je to pan XY, vrchní sestra.
V posledním letošním čísle Českého bratra se v cyklu Profesní svět věnujeme právě zdravotnickým profesím. Rozhovor s vrchní sestrou Ondřejem Plecháčkem nás zavede na psychiatrické oddělení; v článku Kdo je kdo v bílém si pokusíme ujasnit, s kterými zdravotnickými profesemi se dnes můžeme potkat a jakou školu je k tomu třeba vystudovat.

S koncem roku se hlásí ke slovu předplatné na další ročník – příští rok to bude jubilejní devadesátý! Na straně 15 najdete potřebné informace a na straně 49 kupon na dárkové předplatné, pokud byste chtěli někoho předplatným Českého bratra obdarovat.

Ačkoli se ukázněně snažíme držet počet stran časopisu na čtyřiačtyřiceti, vánoční číslo je trochu objemnější. Jednak jsme chtěli dát prostor více recenzím a upoutávkám na dobrou četbu, které by pro vás mohly být inspirací při nákupu vánočních dárků, jednak vzadu najdete (k vystřižení) booklet k přiloženému disku. Více informací k reportážnímu videu najdete na straně 15.

V adventu pořádá mnoho organizací i našich sborů benefiční koncerty, aukce či dobročinné bazary. Přejeme všem hojné výtěžky na dobré účely, kreativní přístup a radost z dobře vykonané práce.

Inspirativní čtení a pokojné vánoce přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

TŘINÁCT

Heidelberský katechismus: Co musíš znát? – P. Filipi

TÉMA

Rozhovor s Ondřejem Plecháčkem o práci na psychiatrii – J. Plíšková
Domácí péče – E. Černá
Nelékařská povolání. Kdo je kdo v bílém – H. Svobodová
Otázka na tělo: Co hezkého jste zažili při pobytu v nemocnici?

CÍRKEV ŽIJE

Do Rumunska za Čechy, kteří mají maďarského faráře – D. Ženatá
Odhalení památníku Bible kralické v Lešně – J. Čáp
Návykové Orkneje. Česká farářka na skotském sboru – M. Trgalová
K čemu může být pro faráře dobrá supervize – M. Bárta
Jak se potkat s tichem. Duchovní doprovázení učitelů – H. Krajáková
V Herlíkovicích nad jitrnicemi a ovarem – P. a P. Bártovi

MOJE CÍRKEV

Soběstačnost sborů a samofinancování církve – část 5 – P. Stolař
O čem jednali zástupci jednotlivých seniorátů – A. Balcar

DIAKONIE

Aukční setkání s uměním – P. Hanych
Pečovatelka roku. Národní cena sociálních služeb – ph/vk

HUDBA

Sursum corda – Ježíši, tvá jest památka – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Ptáci – L. Ridzoňová

RECENZE

Cormac McCarthy: Vlak Sunset limited – J. Ženatý
Kateřina Tučková: Vyhnání Gerty Schnirch – L. Ridzoňová
Jiří Štorek: Ohlédnutí – Š. Grauová

 

Český bratr 11/2013

Úvodník

Černej nebožtíku, máš to ale kliku

„Černej nebožtíku, máš to ale kliku, za chvíli do černý hlíny budeš zakopán. Kam tví pozůstalí, kam to všechno dali? Věnce, pentle, kytky svíce, marně se teď ptám. Nás jsi nechal v bídě, sám se vezeš jako pán.“ Tuhle píseň, hojně zpívanou při kytaře v kruhu přátel, si přeje jeden z mých blízkých zahrát na pohřbu. Pěkná vypalovačka, inu, proč ne. Cestou na hřbitov má znít smutná muzika, cestou ze hřbitova veselá, směřující k nové naději.

Na listopad jsme naplánovali v cyklu Profesní svět povolání hrobník, k dušičkám se prý hodí. Celé číslo je pohřebními tématy prodchnuté, od biblické úvahy až po poslední slovo. Někdy je dobré zastavit se a promyslet si poslední věci. Proto jsme se v otázce na tělo zeptali, co by nemělo chybět na našem vlastním pohřbu. Někdo spolehne na moudrost pozůstalých, někdo má naplánované vše do nejmenších detailů včetně výběru písní a verše na parte. O tom, kde jsou naši zesnulí, píše ve své úvaze Ondřej Kolář. A do velice praktických věcí zabíhá v rozhovoru bývalý řečník z krematoria Martin Tomešek. V rubrice Slovo může být pro všechny, kdo se s úmrtími potkávají, užitečná upoutávka na publikaci Tomáše Kotrlého Pohřebnictví, právní zajištění piety a důstojnosti lidských pozůstatků a ostatků.

Pro příští rok nechystáme žádné dramatické změny ani v ceně, ani v rozsahu časopisu. Předplatné vedeme kontinuálně dále, pokud byste chtěli změnit počty zasílaných časopisů, kontaktujte nás, prosíme, nejlépe do konce kalendářního roku. Do příštího čísla připravujeme opět kupon na dárkové předplatné, kterým můžete někomu předplatit časopis jako vánoční dárek. Rádi obdarovanému pak zašleme i certifikát, který je hmatatelným dokladem takového dárku. Nenastanou-li nějaké nepředvídané komplikace, v prosincovém čísle Českého bratra najdete také vánoční překvapení.

Inspirativní čtení i do podzimních plískanic vám přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

TŘINÁCT

Heidelberský katechismus, otázka 2: Musíš znát? – P. Filipi

TÉMA

Rozhovor s hrobníkem Vilibaldem Tomasem – D. Ženatá
Kde jsou naši zesnulí? – O. Kolář
Rozhovor s bývalým řečníkem v krematoriu Martinem Tomeškem – R. Čunderlíková
Otázka na tělo: Co by nemělo chybět na vašem pohřbu?

CÍRKEV ŽIJE
Ohlas z ciziny: Naše dovolená – H. a J. Stejskalovi Dvacet let od obnovení Evangelické církve augsburského vyznání v ČR – J. Haluková

 

MOJE CÍRKEV
Soběstačnost sborů a samofinancování církve – část 4 – P. Stolař K čemu mě přivedly restituce – J. Bartušek

DIAKONIE

Krabice od bot: Děti darují dětem – P. Hanych, M. Vymětal

HUDBA

Sursum corda – Všechno, co dýchá, chval Hospodina (Ž 150) – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Lev – L. Ridzoňová

RECENZE

Tomáš Kotrlý: Pohřebnictví – J. Vališová

 

Český bratr 10/2013

Úvodník

Řidič, tramvaják, mašinfíra

Dnes je už málo lidí, kteří nikdy neseděli za volantem či řídítky. Udělat si řidičák patří k samozřejmosti osmnáctiletých. Bicykl, kočárek nebo kolečko na zahradě může každý řídit i bez papírů. Být však profesí řidič – to je něco jiného. Ať už člověk řídí sanitku či hasičské auto, kamion, tramvaj nebo lokomotivu, je to spíš služba než práce. Služba bližním.

V rozhovorech v rubrice Téma pronikneme do profese tramvajáka z lásky ke kolejím i řidiče kamionu, který vzal tuto práci proto, aby neskončil na úřadu práce. Dále se dočtete, že motorkáři nemusí být vždy jen potenciální dárci orgánů, ale mohou brázdit silnice zodpovědně a dokonce s duchovním přesahem. A řídit provoz celého nádraží jako výpravčí, to už je výzva!

V rubrice Církev žije se ještě vracíme k prožitému létu, přinášíme ale také reportáž ze zářijového víkendu v Kralicích, kde proběhly oslavy 400. výročí vydání Bible kralické. Na organizaci se podílelo pět subjektů, z toho tři církve, a podle odhadů do Kralic přijelo mezi třemi a čtyřmi tisíci návštěvníků. Z letošních výročí, kterých si v Českém bratru všímáme v rubrice Třináct, je patrně výročí vydání Bible kralické nejvýznamnější. Tomu také odpovídal rozsah oslav v Kralicích. Více příspěvků a fotografií můžete shlédnout na webu věnovaném výročím http://www.nase-reformace.cz a kompletní soubor odborných přednášek k Bibli kralické najdete ve sborníku, který vydalo Moravské zemské muzeum pod názvem Za kralickou do Kralic a je i po oslavách k dostání v Památníku Bible kralické v Kralicích.

Při přemýšlení nad koncepcí pro příští rok se již rýsují první témata. Vás, milí čtenáři, povzbuzujeme k pátrání po zajímavých příspěvcích ze sborových kronik, zejména z dob, kdy váš sbor zažíval nějaké dramatické časy.

Pěkné podzimní dny a inspirativní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla

TŘINÁCT

Heidelberský katechismus, otázka 1: Jediné potěšení – P. Filipi

TÉMA

Rozhovor s řidičem tramvaje Petrem Sochou – D. Ženatá
EvangMoto = Křesťanská motorkářská alternativa – Š. Brodský
Rozhovor s řidičem kamionu Pavlem Kielarem – J. Kirschner
Kus života s drahou – V. Ostašovský
Otázka na tělo: Jaký dopravní prostředek byste chtěli zkusit řídit?

CÍRKEV ŽIJE

Kralický klenot – 400 let Bible kralické – D. Ženatá
Češi z krajanských sborů. Ohlédnutí za létem – Pb+
Cesta vězeňského kaplana do vedení ústřední církevní kanceláře. Rozhovor s Martinem Kocandou – D. Ženatá
Rozpačitá pieta v Postoloprtech – T. Pavelka

MOJE CÍRKEV

Soběstačnost sborů a samofinancování církve – část 3 – P. Stolař
Mýty a fakta o církevních restitucích v našem sboru – P. Neumann

DIAKONIE

Elektromobil pro Diakonii – P. Hanych
Představujeme projekt „Pečuj doma“ – ph

HUDBA

Sursum corda – Kriste Králi, Pane náš (EZ 520) – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Ovce – L. Ridzoňová

RECENZE

Kázání Pavla Skály: O svatosti milosrdného Boha – L. Ridzoňová

 

Český bratr 9/2013

Úvodník

Redaktorský boj

Na redakční radě se to hezky naplánuje. Nápady se kladou na stůl, někdy srší, někdy se trochu dolují. V příjemné společnosti jedenáctihlavé redakční rady je docela legrace a za dopoledne se udělá kus práce.

Pak, v redakci s oknem do uzavřeného dvora, nastává redaktorský boj. Odpoví oslovený autor? Odpoví kladně, nebo zamítavě? Sejdou se příspěvky do uzávěrky? Stihneme autorizaci? Jak s krácením dlouhých příspěvků? Dorazí fotky a obrázky? E-maily chodí sem a tam, telefon, skype a internet obecně jsou velkou pomocí. Bez nich si redakční práci už neumíme ani představit. Po uzávěrce časopis sestavíme, grafik vysází, korektorky opraví, tiskárna vytiskne – a dílo je hotové. V jedné větě to vypadá tak jednoduše. Vždy když držím v ruce nové číslo časopisu, vonící čerstvou barvou, mám sváteční pocit: tolik lidí přispělo svou troškou umu a něco nového se zrodilo! Redaktorský boj došel do vítězného konce.

Po prázdninovém dvojčísle přichází Český bratr opět v obvyklé tloušťce a s obvyklým rozvržením rubrik. K tématu čísla hovořil Jan Mamula s Petrou Procházkovou z Lidových novin o práci novinářky. S dramaturgem redakce náboženského vysílání České televize Michaelem Otřísalem rozmlouval Pavel Hanych. Příspěvků ze života církve se nám sešlo tolik, že nastal redaktorský boj o to, co uveřejnit. Časopis není nafukovací. Přednost dostaly aktuálnější příspěvky, které se ohlížejí za létem. Spoléháme na to, že naši čtenáři sledují webové stránky naší církve www.e-cirkev.cz, kde se pozvánky i zprávy o církevních akcích objevují průběžně. Některé články a rozhovory jsme přesunuli do dalšího čísla.

Nechť je práce po letním odpočinku nová, čerstvá a radostná, ať už pracujete v jakékoli oblasti. S novou vervou se vrháme i my v redakci do dalších kol redaktorského boje a těšíme se na vaše příspěvky a spolupráci.

Inspirativní čtení v babím létě vám přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

TŘINÁCT

Exempláře Bible kralické ve sbírce starých tisků – M. Fůrová

TÉMA

Rozhovor s novinářkou Petrou Procházkovou – J. a L. Mamulovi
Rozhovor s dramaturgem ČT Michaelem Otřísalem – P. Hanych
Otázka na tělo: Odkud získáváte informace o tom, co se děje?

CÍRKEV ŽIJE

Kemp mládeže ve Strmilově – L. Ridzoňová
Mladí muzikanti ve světě – M. Žáková
U sousedů evangelíků v Lužici – H. Härtel
Exulant po dvaceti letech – J. Čáp

MOJE CÍRKEV

Soběstačnost sborů a samofinancování církve – část 2 – P. Stolař

DIAKONIE

Přestavujeme projekt „Pečuj doma“ – P. Hanych

HUDBA

Poklad evangelického zpěvníku – M. Esterle
Sursum corda – Tys, Kriste, prosil – D. Heller

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Velryba – L. Ridzoňová

RECENZE

Pavel Hošek: A bohové se vracejí – J. Šulc


Český bratr 7+8/2013

Úvodník

Zachraň se, kdo můžeš

Před vedrem. Před velkou vodou. Před tornádem. Před bezohledným pirátem silnic. Před turbulencemi v politice. Někdy ale vlastní síly nestačí. A to pak vyhlížíme hasiče, záchranku nebo kohokoli, kdo nás může aspoň obejmout.

Záchranářům, hasičům a dobrovolníkům – těmto andělům záchrany a naděje je věnováno prázdninové dvojčíslo. Když jsme v redakční radě plánovali témata jednotlivých čísel, netušili jsme, jak bude vybrané téma po červnových povodních aktuální. Sdělovací prostředky věnovaly největší pozornost těm nejdramatičtějším situacím a osudům, ale který osud není dramatický, když voda v obýváku stoupá ke stropu?! O zkušenosti s opakovaným zaplavením svého domu, ztrátách i dlouhodobém traumatu vypráví žena z Mělnicka. Rozhovor s dobrovolným hasičem a lékařkou ze záchranky ukazuje, jak vypadá pomoc z pohledu odborníků.

Za velmi dobrou vizitku církve považuji, že se mnozí její členové, nejen faráři, stali ve spolupráci s Diakonií vedoucími středisek, která při letošních povodních organizovala práci dobrovolníků. Ti pak přijížděli a pomáhali lidem ze zatopených domů z nejhoršího. Zadarmo a s nasazením. O tom svědčí pár fotografií, které v tomto čísle otiskujeme. Z mnoha stran bylo slyšet, jak dobře záchranný systém fungoval. Doufáme, že spolu s vyhlášenou celocírkevní sbírkou byla pomoc rychlá a účinná.

Poslední záchranu čekáme od „toho, kterýž byl, kterýž jest a kterýž přijíti má“. Jak se dočteme v rozhovoru s příslušníkem hasičského sboru, očekávají ji mnohdy i ti, kteří se otevřeně ke křesťanství nehlásí. Kdo nás však zachrání před vrtochy mstivého prezidenta? Na uklidnění po vichřici v politice si asi budeme muset ještě počkat.

Milí čtenáři, inspirativní letní čtení vám přeje
Daniela Ženatá

 

Obsah čísla

TŘINÁCT

Epizody z mládí Konstantina filozofa – T. Pavelka

TÉMA
Rozhovor s hasičem Milanem Götzem: O strachu, adrenalinu a víře – A. Balcar
Olga Tichá: Vyprávění o zatopeném domově – D. Ženatá
Rozhovor s lékařkou Zillou Šonkovou: Práce na záchrance je sociální sonda – J. Plíšková
Otázka na tělo: Pomáhali jste někdy někoho zachraňovat? Zachraňoval někdo vás?
Právo a lidová tvořivost. Reakce na článek v čísle 6/2013 – M. Hübner

CÍRKEV ŽIJE

O synodu, prodeji fakultní budovy i novém zpěvníku – G. Fraňková Malinová
Pod jednou střechou, pod jedním Pánem – O. Kolář
Rozhovor s korejským kazatelem Jong Sil Leem – D. Ženatá
Předání cen Gratias agit – ocenení práce a životních postojů – DaZ

MOJE CÍRKEV

Soběstačnost sborů a samofinancování církve – část 1 – P. Stolař
Pluralitní společnost a čeští evangelíci – Z. Susa
Evangelické Valašsko – J. Kirschner

DIAKONIE

Jsme povoláni pomáhat – P. Hanych

HUDBA

Sursum corda – Plníme, Kriste, tvoje přání – D. Heller

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Prase – L. Ridzoňová
Příliš mnoho Bible – P. Říčan

RECENZE

Drago Fišer: Hledám slova pro hledající – O. Macek
Pro Teofila – Mike Beaumount: ABC Bible a ABC Ježíšova života – Š. Grauová

 

Český bratr 6/2013

Úvodník

Jednejte s lidmi tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi

„Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.“ To je Ježíšova rada. Jak prosté. Bezmála dva tisíce let si to každý může v Bibli přečíst. Kdybychom se tak opravdu chovali, nebylo by dnes v rubrice Téma o čem psát. Nebylo by třeba žádného soudce, aby posoudil provinění a stanovil trest.

Starozákonní „Oko za oko, zub za zub“ sice dávno neplatí, za krádež čokolády v supermarketu vám dnes ruku neuseknou. Na druhou stranu se občas vynoří až zarážející nepravosti některých velkých „ryb“ a později se ukáže, že právo je na ně krátké. Není něco špatně? Kdo překročil zákon, měl by si odpykat trest. Naše lidské soudy jsou však jen dočasné a předběžné. Spíše by nám mělo jít o vnitřní proměnu chybujícího člověka, kterou může způsobit jen Duch svatý skrze kohokoliv, kdo naplňuje ona slova „byl jsem ve vězení – a navštívili jste mě“.

V rozhovoru se státním zástupcem nahlédneme trochu do světa spravedlnosti a práva, v krátkém příspěvku představí svou práci také přísedící senátu. V Českobratrské církvi evangelické nemáme žádný „církevní soud“, konflikty řeší Pastýřská rada. Co je náplní její práce se dočtete v dalším článku rubriky Téma.

Do rubriky Církev žije se nám opět nevešlo všechno, co bylo připraveno. Jsme rádi, že posíláte své příspěvky z důležitých a zajímavých akcí ve sborech či v seniorátech, které jsou potěšením pro čtenáře a mohou být inspirací.

V čase, kdy toto číslo opouští tiskárnu, se schází synod,  nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění Českobratrské církve evangelické, složené z volených poslanců. Nejdůležitějším tématem jednání bude nadcházející samofinancování života církve. V dalších číslech Českého bratra vám přineseme výsledky jednání synodu i analýzy a dopady přijatých rozhodnutí.

Inspirativní čtení vám, milí čtenáři, přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla

TŘINÁCT

Výzdoba Bible kralické – M. Fůrová

TÉMA

Boží právo je jiné než naše – T. Pavelka
Rozhovor s Janem Latou o práci státního zástupce – J. Kirschner
Přísedící – H. a J. Svobodovi
Pastýřská rada – P. Pokorný
Otázka na tělo: Které činy by měly být podle vás přísněji trestány?

CÍRKEV ŽIJE

Kostel v Bjeliševci slouží deset let – D. Ženatá
Nosislav: Základní kámen a kámen úhelný – R. Raflová
Vyjít ven. Bohoslužby v Batyskafu – M. Erdinger
Rozhovor s Magdalenou Horkou o hudbě v životě – D. Ženatá

MOJE CÍRKEV

Alternativní pohled na církevní peníze – J. Hoblík

DIAKONIE

A jakou řečí mluvíš ty? – P. Hanych

HUDBA

Sursum corda: Církev svou svatou obecnou – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Had – L. Ridzoňová

RECENZE

Pro Teofila – Sue Mayfieldová: Objevování modlitby – Š. Grauová
Tomáš Bísek: Ohledávání – J. Nadrchal


Český bratr 5/2013

Úvodník

Sebevědomí a zodpovědnost

Starosta. Hejtman. Senátor. Nebo kurátor, předseda třídy. Zástupci, které jsme si zvolili, aby konali věci pro naše blaho. V dnešní době malého respektu k autoritám to nemají lehké. Vzali na sebe zodpovědnost, a vybaveni určitým sebevědomím, se pustili do práce.  A mnohdy ukřičeni nespokojeností nás, obyčejných lidí, odcházejí či táhnou káru dál s pocitem, že nevděk světem vládne. Občas vidíme i opačné případy. Sebevědomý, v moci usazený politik nedbá na přání lidu, zodpovědnost si vykládá po svém a voliči se nemohou dočkat konce jeho volebního období. Myslím, že zejména v první vlně po převratu v roce 1989 se dost politiků vybavených zodpovědností, zdravým sebevědomím i chutí udělat něco pro druhé objevilo i mezi evangelíky. A s odstupem vidíme, že udělali dobrý kus práce. O moci, vztahu státu a církve a o „starostech starostky“ se dočtete v rubrice Téma.

I páté číslo se věnuje otázkám restitucí a samofinancování. Příspěvků přichází hodně, proto jsme se ty, které se už do časopisu nevešly, rozhodli  umístit alespoň na webové stránky Českého bratra. Můžete si je přečíst na www.ceskybratr.cz v rubrice Moje církev. Na přelomu května a června se sejde synod, který bude o finančních záležitostech jednat, a nastíní cestu, kterou by se měla Českobratrská církev evangelická v budoucnu ubírat. Za téměř sto let své existence nestála ČCE na složitějším rozcestí. Doufám, že zodpovědní, sebevědomí, informovaní a pokorní synodálové najdou s pomocí Boží dobré řešení pro nás všechny.

Celá strana 42 a barevný plakátek na zadní straně jsou věnovány pozvánkám k letní rekreaci. Nechte se pozvat a vyzkoušejte církevní střediska pro odpočinek i poznání!

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla

TŘINÁCT

Zlatem k nezaplacení. 450 let Heidelberského katechismu – J. Tengler

TÉMA

Kyselé hrozny – T. Pavelka
Rozhovor se starostkou: O rodinném zázemí, respektu a úřadování na návsi – D. Ženatá
Otázka na tělo: Proč jste vstoupili po roce 1989 do politiky? Rozhodli byste se tak i dnes?

CÍRKEV ŽIJE

Kam už nemůže operátor, může stále Pán Bůh – D. Večerková
Den pro Kubu v Olomouci – DaZ
Rozhovor s Lamasiel Gutierrez Romerovou: Cukr, mýdlo a olej. A vše tak levné! – Š. Schmarzová

MOJE CÍRKEV

Síla i slabost finančního vyrovnání 2 – M. Maňák, V. Lukášová
Církevní Darwinismus? – J. Bureš
Milíčova modlitebna v Praze Malešicích – J. Kirschner

DIAKONIE

Zůstat ve stáří blízko blízkých – L. Ridzoňová

HUDBA

Sursum corda: Buď Bohu chvála – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Jelen – L. Ridzoňová

RECENZE

M. Kopecký, E. Kopecká, S. Kopecká: Co mi je? Leukémie!

Český bratr 4/2013

Úvodník

Pomáhat a chránit

Dopravní policii nikdo moc nemiluje. Pokuta za překročení rychlosti, dotazy na rezervu či lékárničku, kontrola pneumatik… nic příjemného. Až v klidu a s chladnou hlavou připustíme, že kontrola i ochrana druhých je namístě. Když jsme na faře honili zloděje, který vnikl do domu, to už bylo jiné! Nevěděli jsme, jestli pachatelů není víc, jestli se neschovali na půdě, či ve sklepě. Přivolaná policie se chovala naprosto profesionálně, jako z televizní detektivky. Osmičlenná hlídka v mžiku přijela, obsadila strategické body, proběhla domem od střechy po suterén a hlásila, že je „čistý“. Zloděj byl asi sám a vzal nohy na ramena hned, jak jsme ho vyrušili my domácí. Zůstal však dojem vlídné pomoci, bezpečí. Pocit, že nás policie opravdu ochránila.
V tomto povelikonočním čísle jsme se zaměřili na profesi policisty. Kromě článku o duchovním rozměru této práce a rozhovoru s policistou se dozvíte, že nedávno vznikla také Křesťanská policejní asociace.

Od počátku roku nás provází téma církevních restitucí a samofinancování církve. V rubrice Moje církev tentokrát texty na toto žhavé téma vytěsnily ukázky ze sborových kronik. Debata o budoucnosti a penězích probíhá nyní snad ve všech sborech na úrovni seniorátů i celé církve. Doufáme, že uveřejněné příspěvky jsou obrazem podobných rozhovorů po církvi a že mohou být inspirací pro staršovstva, která promýšlejí cesty k budoucímu samofinancování.

Jsme rádi, že do redakce Českého bratra přicházejí články, příspěvky, názory a recenze. Časopis je bohužel limitován počtem stránek. Nemějte nám, milí přispěvatelé, za zlé, když některé příspěvky neotiskneme nebo přesuneme do dalších čísel. V každém případě nás zajímají vaše názory a vážíme si vašich podnětů a práce.

Inspirativní čtení v prosluněném jaru přeje všem čtenářům  Daniela Ženatá

Obsah čísla

TŘINÁCT

Bible kralická a její tiskaři – M. Fůrová

TÉMA

Povolání policista: Na stopě zločinu – A. Balcar

Rozhovor s policistou: O strachu, adrenalinu a víře – R. Čunderlíková

Křesťané v policejních složkách mají svou asociaci – DaZ

Otázka na tělo: Co vás přitahuje na detektivkách?

CÍRKEV ŽIJE

Rozhovor s Josefem Veselým, 99 let: Počítám s Bohem – O. Macek

Marie Provazníková 70. Moudrá a neúnavná – D. Ženatá

Rozhovor s Joelem Rumlem: Šedesátiny jsou dobrou příležitostí k ohlédnutí – D. Ženatá

MOJE CÍRKEV

Síla i slabost finančního vyrovnání (1) – T. Vítek, T. Molnár

Přemýšlení o budoucnosti církve – Š. Grauová

DIAKONIE

Peníze českých evangelíků pomohly v uprchlickém táboře – P. Hanych

HUDBA

Sursum corda: Velkomoravský chorál – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Velbloud – L. Ridzoňová

RECENZE

Milan Balabán: Kořeny a květy biblických pojmů – L. Ridzoňová

Český bratr 3/2013

Úvodník

Dobrý učitel a dobrý žák

Čím to je, že na učitele, kteří nás dřeli, ale přitom byli spravedliví, rádi vzpomínáme? A čím to, že si ani skoro nevzpomeneme na jméno hodné paní učitelky, jež po nás nic nechtěla? Myslím, že to ze strany žáka vychází ze souhry zvídavosti, touhy po ocenění a chuti překonávat překážky s moudrým povzbuzováním ze strany učitele a jeho zapálením pro věc. Není náhoda, že z gymnázia s výborným kantorem na chemii a biologii se rekrutují každoročně úspěšní medici a studenti přírodovědy.

Při pročítání tohoto čísla s tématem učitelské profese zjistíte, že tomu nebylo nikdy jinak. Ať už v židovské škole v dobách biblických, či po tolerančním patentu ve vznikajících evangelických školách. Dnes – v éře po Komenském – by se mohlo zdát, že je mnoho věcí jinak, ale jak zjistíte z rozhovoru s kantorkou Střední školy řemeslné v Jaroměři, princip je pořád stejný. Jde o vztah učitele a žáka, o důvěru a respekt, o souhru velkorysosti, vděčnosti a taktu. Dobrý učitel má dobré žáky, i když to nemusí být nutně jedničkáři.

Možná jste si milí čtenáři všimli, že po čtyřech číslech s barevnou obálkou na křídovém papíře nastala změna i u vnitřních černobílých listů. Díky pokroku v technologiích a vstřícnému přístupu tiskárny Opus v.d.i.  můžeme za stejnou cenu tisknout mnohem kvalitněji. Dosáhli jsme kontrastnějšího a ostřejšího tisku písma, rovněž kvalita tisku fotografií se výrazně zvýšila. Papír, který používáme, není bělen chlórem a vyhovuje evropským ekologickým standardům. Jedním z kritérií při výběru tiskárny je také to, že zaměstnává lidi se změněnou pracovní schopností. I tím pomáháme.  S odpovědnými pracovníky v tiskárně průběžně konzultujeme všechny kroky a doufáme, že i vy čtenáři Českého bratra posun k vyšší kvalitě oceníte.

Inspirativní čtení přeje Daniela Ženatá

Obsah čísla

TŘINÁCT

K 40. výročí podpisu Leuenberské konkordie – P. Filipi

TÉMA

Rozhovor s učitelkou Jarmilou Boreckou: Řemeslo bude mít zlaté dno – D. Ženatá

Učitel v biblickém poselství – P. Melmuk

Učitelé a školy v období kolem vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. – E. Melmuková

Otázka na tělo pro učitele: Co máte rádi na své práci?

CÍRKEV ŽIJE

Odchod učitele a návštěva inspektora. Boj o zachování školy 1874 – D. Šorm

Evangelíci připomněli dokumenty církví o odsunu – J. Kirschner

MOJE CÍRKEV

Smlouva mezi státem a církvemi podepsána: Základ pro nové moderní vztahy – gm

Uživí církev své faráře? – B.Hájek

DIAKONIE

Rozhovor o roli učitele ve speciální křesťanské škole – P. Hanych

HUDBA

Sursum Corda: Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Kohout – L. Ridzoňová

RECENZE

Přemysl Pitter: Duchovní revoluce v srdci Evropy – J. Jüptner

Český bratr 2/2013

Úvodník

Ajťáci

„Váš hoch už dostudoval, viďte? A copak dělá?“ „ Živí se jako ajťák,“ zní častá odpověď. Takové škaredé slovo! Kdo to vlastně je, takový ajťák? Název vznikl ze zkratky IT, kterou možno anglicky spelovat „aj tý“, a znamená informační technologie. I to zní trochu záhadně. Přeloženo do běžné mluvy – chlapec rozumí počítačům.  A tím se dá dnes živit slušně. Každá škola, úřad, továrna je vybavena počítačovou sítí a někdo ji musí spravovat, rozumět technice i programům a mít notýsek se všemi hesly. I v ústřední církevní kanceláři máme ajťáka, podepisuje se do e-mailů IT support (neboli podpora). Myslím, že kdyby si Komenský přečetl předchozí větu, přemýšlel by, jakým cizím jazykem to bylo.

Ještě záhadnějšími bytostmi než ajťáci  jsou programátoři. Jak se dozvíte z rozhovoru v rubrice Téma, možná to začíná už v raném dětství. Kluk, kterého baví matika, fyzika a moc mu nejde tělocvik, objeví svět počítačů a nakonec se z něho stane introvertní specialista v abstraktním oboru. Zajímavá by byla analýza, proč je v této oblasti tak málo žen, když v jiných abstraktních oborech jsou dnes hojně zastoupeny.

Rozhovor se synodním seniorem Joelem Rumlem o jeho cestě na Kubu je smutným svědectvím o devastaci krásné země, která potřebuje pomoci. Přináší paralely se situací u nás v závěrečné fázi socialismu, kdy ideálům už nikdo nevěřil a marasmus ve společnosti měl navrch.

K aktuálnímu tématu církevních restitucí a odluky církve od státu přinášíme názory renomovaných osobností: komentátora Týdne Martina Fendrycha a bývalého předsedy Ekumenické rady církví Pavla Černého. K tématu obětavosti poslal svůj příspěvek Pavel Říčan.

V tomto čísle najdete fakturu na zaplacení předplatného Českého bratra na rok 2013. Na straně 17 k tomu jsou podrobnější informace.

Inspirativní čtení přeje všem čtenářům
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

TŘINÁCT

Překladatelé Bible kralické – M. Fůrová

TÉMA

Profesní svět: Programátor. Pomalu vědátore! – T. Pavelka

Rozhovor s Michaelem Woidem, specialistou informačních technologií – A. Balcar

Otázka na tělo: Co máte rádi na své práci?

CÍRKEV ŽIJE

Nádherná země a přátelští lidé. Rozhovor s Joelem Rumlem o cestě na Kubu – D. Ženatá

Liturgický bohoslužebný život v Jednotě bratrské. Rozhovor s Tabitou Landovou – J. Šulc

MOJE CÍRKEV

Prospějí restituce, nebo uškodí? – B. Matulík, převzato z časopisu Brána

Kolik dlužím své církvi? – P. Říčan

DIAKONIE

Kdysi Rain Man a dnes moderní diagnóza. Rozhovou s Perchtou Kazi Pátou o autismu – A. Muchová

HUDBA

Sursum corda: Zástupové Boží – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Osel. Sanitka se špičatýma ušima – L. Ridzoňová

RECENZE

Pro Teofila. David Winter: ABC křesťanství – Š. Grauová

F. Assländer, A. Grün: Time management jako duchovní úkol – K. Frühbauerová

Český bratr 1/2013

Úvodník

Zemědělec v lednu

Co dělá zemědělec v lednu? Zazimován odpočívá jako broučci Jana Karafiáta? V chalupě obložené dřevem občas vstane z kanafasu a uvaří si zelnou polívčičku? Myslím, že to dávno neplatí, platilo-li vůbec kdy. Dnešní hospodář vstane se slunkem, i když to v zimě není v pět, ale třeba po sedmé, a honem podojí krávy, protože svozný plán mlékárenské cisterny je neúprosný. Když obstará dobytek, věnuje se opravám strojů, třídění a pytlování brambor či jiné činnosti podle toho, co pěstuje a chová. Práce těžká, celodenní, úspěšná většinou, pouze když celá rodina přidá ruku k dílu. Přesto v odpovědích na otázku na tělo zaznívá ode všech: toto svobodné a krásné povolání bych nevyměnil za nic na světě!

Jak jste jistě zjistili z obálky prvního čísla Českého bratra 2013, který tímto vstupuje do 89. ročníku, letošním celoročním tématem bude Profesní svět. Zemědělce vystřídá příště programátor, pak máme v zásobě starostu, zdravotní sestru, učitele a další. Jakási páteřní povolání, která nás provázejí životem, aby byl snazší, pěknější a spokojenější. Doufáme, že vás tento cyklus zaujme.

V novém ročníku se setkáte také s některými novými rubrikami. Rubrika Třináct se bude věnovat významným výročím letošního roku, z nichž nejdůležitější je 400 let od vydání Bible kralické.

Loňská rubrika Církev sloužící se loučí a její místo zaujímá rubrika Moje církev, kde bychom rádi publikovali články zrcadlící angažovaný život v církvi. Doufáme, že o zajímavé příspěvky nebude nouze, snad i s přispěním vás, angažovaných čtenářů.
V tomto čísle najdete také rejstřík příspěvků otištěných v ročníku 88/2012. Sbíráme poslední změny v počtu kusů a faktury k zaplacení předplatného na rok 2013 budeme posílat s únorovým číslem Českého bratra.

Požehnaný rok a inspirativní čtení přeje
Daniela Ženatá

Obsah čísla:

TÉMA

Profesní svět: zemědělec. Poušť a zahrada – T. Pavelka

Rozhovor se zemědělcem Radkem Vališkou – J. Plíšková

Otázka na tělo: Co máte rád na své práci?

CÍRKEV ŽIJE

Vidím trochu za roh. Rozhovor s Mirkem Špačkem o studiu Křesťanské humanitární a pastorační práce – D. Ženatá

Medaile vděčnosti pro Věru Lukášovou – Š. Grauová

Věřící rodina Fafkova – M. Jindra

EKUMENA ŽIJE

Vzpomínky hřejí – Pb+

MOJE CÍRKEV

Ekumenická kaplička v Rovečném – D. Ženatá

Past, nebo šance? K restitučně-odlukovému zákonu – R. Mazur

DIAKONIE

Česko zná nejlepší pečovatelky! – ph

HUDBA

Sursum corda – vzhůru srdce! – L. Moravetz

SLOVO

Pro děti: Biblický zvěřinec – Krávy – L. Ridzoňová

RECENZE

Biblické meditace 2013. Zastav se na chvíli… – L. Ridzoňová

http://www.ceskybratr.cz/?p=4580