Český bratr 2/2016. Téma: Cit a pocit

 Úvodník

Uprchlíci jsou i naším tématem

Poslechněte si článek:

Možná se vám zdá, že uprchlíků je poslední dobou všude plno. V zemích na západ od nás jich hledá útočiště mnoho set tisíc, u nás několik křesťanských rodin. V médiích se téma točí už dlouho, zpočátku velice nepřejně, opřeno o výroky politiků, nyní už trochu vstřícněji. Potěšil mě rozhovor s mladou muslimkou žijící v Německu, která se stala členkou Křesťanskodemokratické strany (CDU), protože jí byl sympatický křesťanský důraz na lásku a pomoc bližnímu. V tom vidí největší potenciál křesťanských hodnot.

Křesťané se rozkoukávají a orientují přece jen rychleji než celá společnost a státní úřady. Jsem hrdá na Diakonii a projekty, ve kterých se angažuje, jsem dojata jednáním mládeže, odhodlané jet a pomáhat tam, kde je to potřeba. Uprchlíkům se nelze vyhnout, jak náš časopis dokládá články, rozhovory a reportážemi v posledním půlroce. A je to téma stále aktuální. Na straně 21 přinášíme rozhovor s Alenou Fendrychovou, koordinátorkou Českobratrské církve evangelické pro práci s migranty. O konkrétní situaci na srbsko-chorvatské hranici se dočtete na straně 24 a v diakonické rubrice na vás čeká přiblížení perspektivy života v uprchlickém táboře Dawdia v severním Iráku.

V rubrice Téma jsme se zaměřili na city a pocity, víru rozumem, nebo citem, hlavou, či srdcem. Rozhovor o víře s matematikem Alešem Drápalem jde poctivě do hloubky. Posuďte sami.

Na přelomu roku se sešlo několik úmrtí významných církevních pracovníků. V rubrice Moje církev jsme jim tentokrát věnovali více prostoru, než je obvyklé.

Milí čtenáři, inspirativní čtení vám přeje

Daniela Ženatá ??????????????????????

 

 

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Nikoli svou pílí a výkony, ale jeho milostí spaseni jsme – P. Grendel
Letniční hnutí jako plodné znepokojení – O. Kolář
Rozhovor o víře, citech a pocitech s matematikem Alešem Drápalem – D. Ženatá
Otázka na tělo: Převažuje u vás ve věcech víry rozum, nebo cit?

MOJE CÍRKEV
Rozhovor s koordinátorkou pro práci s migranty Alenou Fendrychovou – J. Vondrová
Byli jsme tam s nimi – A. Michalová
Pouť důvěry na zemi – Š. Grauová
Student jako bližní – A. Rozbořilová
Betlémské světlo ve stínu trdelníku – P. Brodský
Moderní architektura na křižovatce – J. Kirschner
Profesor ThDr. Pavel Filipi – z rozloučení
ThDr. Zdeněk Soušek – J. Štefan
Tomáš Matuška – A. Hess, E. Marková

S DĚTMI
Země pod duhou – L. Ridzoňová

DIAKONIE
Vydržet a pak se vrátit domů – A. Šůra
Já a moje práce v Diakonii – M. Švihovec
Rodina ze Sýrie přijela do Česka – A. Šůra

SLOVO
Poslední slovo: Pětinohý pes – P. P. Payne

RECENZE
Richard Rohr: Pád vzhůru. Spiritualita pro obě poloviny života – Š. Grauová

KOMIKS
City a pocity – K. Malina