Jiří Doležal: Třicet kázání

30 kázání JD(ČB 3/2016) Jsem rád, že tato kniha spatřila světlo světa. Zachycuje poctivé a stále čerstvé úsilí Jiřího Doležala dobrat se jádra biblické zvěsti. Při čtení se mi vybavily chvíle, které byly pro moji další cestu víry klíčové, biblické hodiny v Bohdanči a schůzky mládeže v Bukovce, při nichž neúnavný vykladač odkrýval mně a mnohým dalším poklady ukryté v písmech Starého a Nového zákona. Společně jsme mohli žasnout, co všechno lze nalézt nejenom v každé kapitole, ale i v jednotlivých verších a slovech. Společně jsme přijímali potěšení dobré zprávy, že živý Bůh je opravdu v Ježíši Kristu Immanuel, Bůh s námi a pro nás.

30 kázání JDPřesně o tohle Jiří Doležal po celou svoji službu usiloval a stále usiluje: aby z Písem svatých znělo evangelium, radostná zvěst o Bohu, který slabé, hříšné lidi nezatracuje do pekel, ale v Kristu hledá, přijímá a zachraňuje, který v Kristu „usmířil svět se sebou“ (2K 5,19). Jsem vděčný, že je tu kniha, která něco z té poctivé snahy a specifického vykladačského umu Jiřího Doležala zachycuje. Protože dobrá zpráva, na kterou je tu všechno soustředěno, nikdy nezestárne. Zvu vás k potěšení a povzbuzení, které tahle knížka nabízí.  

         František Plecháček

Doležal, Jiří: Třicet kázání; vydal farní sbor ČCE v Pardubicích 2015ISBN: 978-80-260-9098-4