Jsem zde pro vojáky v misi

patrola (2)(ČB 3/2016) Vojáci 5. strážní roty Bagram Air Field (BAF) Úkolového uskupení Armády České republiky působí v afghánské provincii Parwan již tři měsíce. Jejich hlavním úkolem je provádět bezpečnostní opatření v přiděleném prostoru odpovědnosti s cílem eliminovat nepřátelské aktivity proti základně BAF. Jednotka je operačně podřízena americkému úkolovému uskupení a působí v severní části prostoru jeho odpovědnosti. Jedním ze 165 vojáků 5. strážní roty je i vojenský lékař, který si jistě nemůže stěžovat na nedostatek práce. Díky jeho péči přímo na místě není zapotřebí jezdit do vojenské nemocnice s běžnými nemocemi nebo drobnými úrazy, které se nevyhnou ani vojákům v misích.

Proč být lékařem zrovna tady?
Místo jsem si nevybral sám. Armáda mne vyslala do Afghánistánu, abych lékařsky zabezpečil příslušníky 5. strážní roty na letecké základně Bagrám, a já souhlasil. Pevně věřím, že vojákům poskytuji tu nejlepší lékařskou péči. Je tu dobrý kolektiv a má práce zde mě opravdu těší.

Co všechno předcházelo?
Každému nasazení předchází klasický výcvik – příprava vojáků před výjezdem do místa nasazení. Lékař, který je součástí týmu, se jí samozřejmě také účastní. Jedná se například o střelby, hod granátem, komplexní výcvik ve vojenských prostorech, ale také přednášky zaměřené například na specifické kulturní a náboženské podmínky v oblasti působení.

1doktorJak dlouho už na misi jste? Je dopředu jasné, jak dlouho tady setrváte?
Lékař vyjíždí na stejnou dobu jako celá jednotka. Délka této mise je šest měsíců.

Vyžaduje se po lékaři jasná profilace? Např. chirurg, internista?
Preferuje se praktický lékař, ale není to podmínkou – poskytuje se základní lékařská péče a první pomoc, kterou by měl zvládnout jakýkoliv lékař bez ohledu na specializaci. Jakožto chirurg mohu vojákům nabídnout též ambulantní léčbu problémů chirurgické povahy.

Jak dlouho jste coby lékař působil před odjezdem?
Již třetím rokem působím jako lékař Armády České republiky.

1-okolí Bagrámu(2)Co je hlavním obsahem každodenní lékařské praxe?
Dalo by se říci, že se jedná o běžnou činnost praktického lékaře, specifikem je samozřejmě místo nasazení a plnění operačního úkolu. Každý voják navíc před výjezdem absolvuje důkladnou lékařskou prohlídku. Do zahraničních operací tak vyjíždějí vojáci s předpokladem výborného zdravotního stavu.

A setkal jste se s něčím, na co jste nebyl, nemohl být připraven?
Z medicínského pohledu jsem se s ničím takovým zatím nesetkal. Jako lékař kladu důraz nejen na dobrou fyzickou kondici vojáků, ale vzhledem k náročným aktivitám v misi i na jejich psychickou pohodu.

Jste ženatý? Máte i děti? Pokud ano, jak se s odjezdem rodina srovnávala?
Nejsem ženatý a děti nemám. Rodiče zpráva o odjezdu nejprve překvapila. Ale respektují mou práci v armádě i rozhodnutí do zahraniční mise vyjet.

5-MRAP (2)uJak se sám na své působení v zahraniční misi díváte?
Působení v zahraniční misi je pro každého vojáka určitě zkušenost, ať je v jakékoliv funkci a plní úkoly dle svého zařazení. Šest měsíců mimo domov sice není krátká doba, je to však únosné a jak jsem řekl, novou zkušeností je komunikace nejen v rámci jednotky, ale i s vojáky koaličních armád.

ptal se Dan Petříček, vojenský kaplan v misi v Bagrámu