Nechceme jen hasit požáry. Diakonie Most představuje program zaměřený na finanční gramotnost už od školního věku

Český bratr 4/2012.

„To bylo překvapení, když jsme na tabuli nakreslili malý příběh. Deváťáci zjistili, že pokud pojedou v tramvaji načerno a ušetří tak 11 korun za jízdenku, mohou, budou-li přistiženi, v konečné fázi zaplatit až třicet tisíc! Pochopili, že nejlepší strategií je komunikovat s rodiči. Vyhnou se úrokům, poplatkům soudu a exekutorovi. Nakonec se shodli, že vlastně vůbec nejlepší je si jízdenku vždy koupit,“ vzpomíná na průběh jednoho semináře s dětmi Jan Panocha z mosteckého střediska Diakonie ČCE.

Proti zadlužení

Občanská poradna střediska Diakonie v Mostě zahájila preventivní program zaměřený na finanční gramotnost. Program je určen pro žáky vyšších ročníků základních a nižších ročníků středních škol. Poradna tak reaguje na to, co zná ze své praxe: nejčastějším problémem klientů je několikaleté zadlužení, platební neschopnost, případně osobní bankrot. Vhodnou a účinnou prevencí chce poradna těmto krizovým situacím předcházet.

Jak nenaletět

Zajímavé bývá také povídání o bankách a dalších subjektech, které se předhánějí s nejrůznějšími lákadly a nabídkami, a „pomáhají“ lidem k „hezkým“ penězům. „Kluci a holky se divili i tomu, že přijít k bankomatu a vybrat si z něho peníze není jen tak, mnohdy ani netušíme, že si peníze bereme na dluh, že nejsou naše,“ popisuje lákavé nástrahy finančních institucí Jan Panocha.
Dvouhodinové praktické semináře byly zahájeny ve třech osmých a devátých třídách Základní školy J. A. Komenského v Mostě. Děti se během nich seznámily s hrozbami a důsledky neúměrného zadlužování a formou dialogu a hry trénovaly protidluhové strategie.

Prevence je lepší než hasit požár

„Nápad vznikl kumulací dvou okolností: město navštívili zástupci partnerského holandského města Meppel a přivezli kontakt na manžele, kteří by rádi poskytli dar na konkrétní aktivitu na pomoc lidem z Mostu. Vzhledem k tomu, že problematika dluhů se stává stále palčivější, napadlo nás – abychom nehasili jen požáry – zaměřit se na prevenci tohoto neduhu a připravili jsme projekt Finanční gramotnost pro základní školy,“ popisuje Blahoslav Číčel, ředitel mosteckého střediska. „Chceme preventivně působit na školáky, seznámit je s hrozbami neúměrného zadlužování. Chceme, aby se zamysleli nad dopady neuváženého chování v běžném životě,“ dodává.

Shrnutí je v brožurce

Ohlasy pedagogů i žáků na pilotní semináře byly velmi pozitivní a škola se s poradnou dohodla na další spolupráci. Poradna zároveň semináře nabídne i dalším mosteckým školám. A v plánu je další rozšíření projektu: ve spolupráci s Diakonickou akademií (někdejším úsekem vzdělávání Diakonie ČCE) budou mostečtí školit další pracovníky Diakonie, kteří budou následně program nabízet ve svých střediscích, v rámci své práce s lidmi ohroženými zadlužováním.
Také na loňském Sjezdu nejen evangelické mládeže v Jihlavě uvedla lektorka Markéta Strížová workshop k finanční gramotnosti spolu s Blahoslavem Číčelem, který toto téma zasadil do biblického kontextu.
Projekt Finanční gramotnost není časově omezený a je poskytován zdarma. Je doplněn informační brožurkou, která přehledně shrnuje obsah semináře (viz ilustrační foto obálky).

Občanská poradna je jedním ze čtyř programů Diakonie ČCE – Střediska sociální pomoci v Mostě. Těmi dalšími jsou Terénní sociální práce v ohrožených rodinách, Dobrovolnické centrum a Azylový dům pro matky s dětmi. Více také na stránkách most.diakonie.cz.

Blahoslav Číčel, Pavel Hanych