Ohlédnutí za farářským kurzem s muslimskou otázkou

ilu (47)(ČB 4/2016) Letošní farářský kurz nesl název Svoboda a zodpovědnost. Obsáhlé téma mělo několik podtémat, mě však v programu zaujala především muslimská problematika. Na pořadu byly dvě přednášky, a to Pavla Hoška a Mikuláše Vymětala; večer byla pak příležitost s muslimy i společně rozmlouvat.   Přiznám se, že jsem byl z přednášek poněkud otřesen. Očekával jsem totiž hlubší vhled do aktuální

Poslechněte si článek:

problematiky, dostalo se nám ale informací spíš známých, namnoze ne příliš zřetelných či dokonce zkreslených.

Křesťanství ohrožené islámem
Téma přednášky prvního přednášejícího, docenta Hoška, mělo název „Ohrožuje islám křesťanství?“ Svůj vyhrazený čas, prakticky čtvrt hodiny, zahltil přednášející láteřením nad tím, že informace o muslimech se nezískávají z jeho vlastní práce či od kolegů orientalistů. Snad kvůli tomuto zoufalému pocitu vlastní nedoceněnosti se neopomněl otřít o populárního exmuslima Lukáše Lhoťana, když o jeho knize Islám a islamismus prohlásil, že je to jen brožurka. Mimochodem, knihu jsem četl a mohu ji jen doporučit (rozsah cca 100 stran). Srozumitelně a svižně jde k jádru věci, jak sám název vypovídá.   Sám přenášející „nějak zapomněl,“ že sami muslimové vydávají „neuvěřitelné“ brožurky; na kurzu jsem měl jednu z nich: Pravé náboženství. Když řeknu, že autor této tiskoviny má z jistých důvodů zakázán vstup do mnohých zemí, mnohé napovím. Jde o B. Philipse, toho, který sepsal problematickou knihu Základy tauhídu.

Islám ohrožený křesťanstvím
Přednáška Mikuláše Vymětala se nazývala „Ohrožuje křesťanství islám?“. Téma poněkud uměle určené. Mezi jednu z „perel“ jeho přednášky patřilo prohlášení, že Pierre Vogel (německý salafista) je – dle jeho přátel – doslova „ten který má s křesťany dobré vztahy… příjemný člověk“. Z úst odborníka zaobírajícího se problematikou menšin je to vskutku alarmující informace. Laskavý čtenář může z internetových odkazů posoudit, jak „umírněný muslim“ Pierre Vogel je. Ve skutečnosti jde totiž o nebezpečného gaunera!

Vrcholem „muslimského dne“ byla potom samotná večerní diskuse, které se účastnilo cca 30–50 účastníků kurzu. Ke cti br. Vymětala je třeba říci, že byla přivedena skutečná esa, zejména p. Vladimír Sáňka a pí Romana Červenková. První je expředsedou pražské muslimské obce v ČR, v prosinci 2015 byl obviněn a jde před soud za „založení, podporu a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka“ – k tomu je zbytečné cokoliv dodávat; druhá je několik let konvertitkou k islámu. Zejména se mně „líbila“ naivita paní Červenkové, která ještě v nedávném rozhovoru schvalovala zabíjení křesťanů či kamenování žen přistižených při cizoložství. V debatě se snažila velmi mlžit, když tvrdila, že „salafismus“ se vůbec nevěnuje politickým stránkám života. V podstatě řekla, že salafismus není radikální islámská větev či ideologie, ale jedná se „jen o malování a úpravu vnějšího vzhledu“, rozuměj šminkování. Ostatně nemusíme se bát. Romana Červenková studuje bezpečnostní studia, takže se v její blízkosti jednou budeme cítit zcela bezpečně…

 A když pak p. Sáňka očividně zařadil Pána Ježíše Krista pouze mezi proroky a k tomu dodal, že „džihád vůbec neznamená nějaký útočný výboj, zabíjení, nic takového… a hadísy o Mohamedových zvěrstvech mají pochybnou hodnotu,“ prakticky se již nebylo čem bavit.

Naše povrchnost a naivita?
Během kurzu jsem si ale uvědomil ještě jednu závažnou skutečnost: podstatu islámu většina vskutku nezná. Potvrdilo se to i dotazy z pléna, které směřovaly ponejvíce povrchně, a také snad tím, že „staří diskutéři“, v pravém slova smyslu odborníci, prakticky nediskutovali. Buď je to proto, že jim docházejí síly, nebo – a to je opravdu mnohem horší – se sami v této problematice neorientují.

Apeluji proto na nás všechny, abychom se zaobírali relevantní a fundovanou literaturou, a to proto, abychom dovedli řádně a statečně dosvědčovat svou křesťanskou víru. Jinak na svou naivitu vůči islámu a povrchní znalost, respektive neznalost tohoto nábožensko-politického systému brzo doplatíme. Pán s námi!

Martin Tomešek, kazatel FS ČCE v Jablůnce