Rádi bychom četli s dětmi Bibli

DSC05834(ČB 5/2016) Rodiče menších dětí se mě občas ptají, jakou Bibli mají doma s dětmi číst. I Biblí je u nás na knižním trhu dost, najdete je na pultech mnoha knihkupectví nebo ve veřejných knihovnách. Kterou si vybrat? U Biblí pro děti se těžko hledá hranice mezi Biblí samotnou a biblickým převyprávěním.

Poslechněte si článek:

Ze svého dětství možná znáte Biblickou dějepravu Viktora a Miloslava Hájkových. Loni se v Kalichu dočkala reedice. Začátkem 90. let vydala naše církev Cestu Božího lidu, dvojdílný výklad oddílů ze Starého a Nového zákona pro dětské a rodinné pobožnosti. Na začátku každé kapitoly jsou výkladové poznámky a shrnutí, „oč jde“, na konci je modlitba. Knihy připravili Mirjam Doležalová, Marta Kocnová a Jan Trusina. Některé kapitoly jsou doplněny malou perokresbou Lydie Šloufové. V těchto klasických knihách je hlavní psaný text.

Pro malé děti je nicméně dobré, když má kniha obrázky. Těch si při výběru dětské Bible všímám nejprve. Pokud se mi nelíbí, obvykle knihu odložím do regálu zpátky. Jistě, má jít o slovo, ale nehezké obrázky slovo znevažují nebo zastiňují. Samozřejmě je to věc vlastního vkusu, jím ale děti také formujeme.

Moje první obrázková Bible je opravdu obrázková. Na celou stránku (formátu A6) je zde tematicky nadepsán obrázek, např. vody potopy nebo stan, na straně sousední jedna věta k příběhu a biblický odkaz. Krátká vyprávění najdete v závěru knihy. Vydalo nakladatelství Portál v roce 1991.

Dobrá jsou převyprávění v knize Podle Bible nejmenším Otakara A. Fundy. Srozumitelná a graficky zdařilá je Moje první Bible z nakladatelství Slovart. Biblické příběhy Dětem na dobrou noc vydala Česká biblická společnost (ČBS). Tím vše začíná napsala Tinie de Vries. Podtitul knihy mluví za vše: „Biblické příběhy k předčítání a vyprávění dětem předškolního věku. Praktická příručka pro rodiče a vychovatele“. Kromě převyprávění příběhů a obrázků zde najdete témata k rozhovoru, nápady na hru a další zpracování námětu (vydala ERC). Od stejné autorky pochází kniha Hrajeme si v Boží zahradě. Srozumitelně s malými dětmi probírá např. témata církev, sbor, křest a večeře Páně (nakl. Eman).

DSC02650

Některé děti zaujme nová Komiksová Bible (Karmelitánské nakladatelství). Rodinná Bible obsahuje text Českého ekumenického překladu (výňatky kapitol, ke každému příběhu), ilustrace, fotografie (např. jak nějaké místo vypadá dnes), reprodukce uměleckého díla k danému tématu, souvislosti příběhu. Je vhodná spíše pro starší děti (Slovart, 2000).

V nakladatelství Eman vycházejí knihy holandského teologa Nico ter Lindena; pro děti (asi od 10 let) jsou vhodné tituly Král na oslu (novozákonní vyprávění), Země pod duhou (příběhy Tóry) a Tobiáš. Z holandštiny jsou přeloženy také knihy Klaase Smelika: převyprávění biblického příběhu Jonáš a Samson. Obě knihy mají zdařilé ilustrace (Kalich).

Biblické příběhy nemusíme jen číst nebo vyprávět. Děti se mohou vtáhnout do děje pomocí hádanek, omalovánek, kvízů, písniček apod. Například Bible pro malé detektivy, Ježíšův příběh pro malé detektivy nebo několik knih s názvem Bible hrou nebo Biblické příběhy s hlavolamy. Kromě převyprávěného příběhu je zde hra, kvíz, několik vět k zamyšlení, modlitba (Karmelitánské nakladatelství). Podobně použitelné jsou Biblické domalovánky Michaela Landgrafa. Zde najdete stručně převyprávěný příběh a na zbytku stránky je naznačena část obrázku k domalování (Česká biblická společnost). Omalovánkami Zdara Šorma je doplněn sešit novozákonních příběhů převyprávěných Evou Šormovou (SR ČCE). Biblické příběhy s omalovánkami, písněmi a CD vydávají Lucie a Artur Římanovi jako Čtení – prozatím vyšlo Čtení pro Árona a Čtení pro Davida.

Pro malé děti jsou vhodné také Bible na tuhých stránkách (leporelo), někdy také s posuvnými obrázky, nebo jsou kreslené obrázky doplněny dalším materiálem zajímavým na pohmat (kožešina apod.). Např. knihy z edice Dotýkáme se a poznáváme Karmelitánského nakladatelství. Malé děti také zaujme kufříková Bible, díky oušku ji budou rády nosit s sebou.

Knihu pro malé děti Slunce svítí všem Luďka Rejchrta ilustroval Miroslav Rada. Jsou zde převyprávěné biblické příběhy, ale najdete zde také písničky, básničky a odpovědi na otázky, např. Kdo je Bůh? Co je to hřích? Co je to víra? Co je to zázrak? Proč jsem se narodil?

V roce 2005 vydal Kalich krásnou knihu Ježíšova Podobenství (Oblíbené biblické příběhy) Nicka Butterwortha a Micka Inkpena. Kniha už bohužel není k dostání, zkuste si ji vypůjčit.

Starozákonní příběhy jsou pro děti převyprávěny také v knize O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici. Každý příběh je doplněn ilustrací, modlitbou, otázkami k zamyšlení a návrhy k hrám a jiným aktivitám (SR ČCE).

Nedávno vyšla krásná kniha Na arše v šest, psali jsme o ní v lednovém čísle Českého bratra. Příběh o potopě je základem, resp. rámcem vtipného vyprávění o lidech, zvířatech a našich (mnohdy podivných) představách Pána Boha (nakl. Petrinum). Stejný biblický příběh je převyprávěn také ve výtvarně krásné knize Terezy Říčanové  Noemova archa (nakl. Baobab).

Knihu Lidé Bible, život a zvyky vydal Kalich v roce 2008. Názorně a vtipně vám osvětlí mnoho biblických reálií, najdete např. kapitoly o jídle, řemeslech, dětech, židovských svátcích nebo jeruzalémském chrámu.

Určitě je také dobré dětem vyprávět příběhy vlastními slovy. Třeba právě s pomocí obrázků, například při prohlížení Mojí první obrázkové Bible. Takto můžeme použít i Bibli cizojazyčnou, zdařilé jsou obrázky holandského ilustrátora Kees de Kort. V češtině celá tato ilustrovaná Bible zatím nevyšla, jen několik sešitků biblických příběhů.

Zmínila jsem zde jen několik titulů. Určitě navštivte nějaké křesťanské knihkupectví a Biblemi po děti listujte; prohlédněte si internetové stránky různých nakladatelství. A až nějakou Bibli koupíte, nezapomeňte ji s dětmi číst. Nejlépe pravidelně. Ale to už je jiná kapitola.

Lenka Ridzoňová