V Herlíkovicích naposled?

Herlíkovice_Matějka(ČB 5/2016)  Na začátku dubna se v Horském domově v Herlíkovicích uskutečnil týdenní pobyt rodičů a prarodičů s malými dětmi, vedený farářkou Lenkou Ridzoňovou, kterého se zúčastnilo na čtyřicet dětí, maminek, tatínků, babiček a dědečků. Jinak radostnou atmosféru pobytu nám však zkalila informace o záměru (rozhodnutí?) synodní rady Horský domov pronajmout či posléze prodat a stávající provoz ukončit již ke dni 30. září 2016.

Poslechněte si článek:

Důvodem je dlouhodobě ztrátové fungování tohoto střediska. V otázce posouzení ekonomických nákladů a nekomerčního přínosu, zdá se, zvítězily peníze. Je však potřebné si uvědomit, že případný prodej Herlíkovic je nevratný proces. Podobná nemovitost pro konání Božího díla se v budoucnosti ani nekoupí ani znovu nepostaví. Jsme vděčni za možnost setkání a vytvoření krásného společenství mladých rodin, které nám právě Herlíkovice, na jejichž budování se podíleli rodiče mnohých z nás, umožnily. V čisté přírodě a pro děti bezpečném a klidném prostředí

Herlíkovice_Matějka

Horského domova mohlo dojít k navázání a posilování vztahů potřebných i pro budoucnost naší malé církve. Přínosné jsou tyto pobyty mj.  pro rodiny, které jsou v malých sborech osamělé. Je proto škoda, pokud by tato možnost měla skončit. Dá-li Pán Bůh, setkáme se v Herlíkovicích i příští rok.

za Boží lid v Herlíkovicích sepsal a vyfotil Jan Matějka