Otázka na tělo: Je pro vás důležité po něčem toužit?

otázka_upr(ČB 5/2016)

Jan Satke, farář
Určitě, touha je hnacím motorem života. Bez touhy se mění život v suchopár. Pravidla, povinnosti. Dovoluji si tvrdit, že touha jde ruku v ruce s vírou. Toužit po tom, co Bůh zaslibuje. Touha po štěstí, naplněném životě – to je

Poslechněte si článek:

vše, co vede člověka k hledání – a vede k Bohu. Neboť on může naplnit naše touhy, nejhlubší přání našeho srdce. Augustin: Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.

Magdaléna Trgalová, farářka na rodičovské dovolené
Ano, touha je pro mě krev naděje, bez touhy by byl život poněkud bezkrevný. Připadá mi, že touha k člověku dobře patří i se svým „ouha“. V té poloze nás učí i něco o hranicích a pravých hodnotách.

Radek Sýkora, klinický psycholog
Řekl bych, že pro chuť, živoucnost a vášeň našeho života je touha klíčová. Stále toužím toužit; bez toužení je život jako jídlo bez chuti a vůně, láska bez vášně a zneklidnění, víra bez bázně a chvění.

Václav Vacek, farář z Letohradu
Před mnoha léty jsem s potěšením u sv. Augustina četl, že naše touha je naší největší modlitbou. Toužíme porozumět Bohu a jeho slovu, toužíme odpovědět na přátelství svým přátelstvím. Bolí nás někdy srdce nad nemožnosti sdělit druhému, jak mnoho jej máme rádi. Jsem Bohu vděčný, že ho naše touha zajímá.   

Eva Zadražilová, starostka a členka synodní rady
Toužit po něčem – že něco stihnu, něco dokážu, něco prožiji, něco změním – to je pro mě motor života. Znala jsem paní, která téměř celý život proseděla na lavičce před domem. Ne proto, že by byla nemocná, ale proto, že jí to asi stačilo, neměla žádnou touhu dělat něco víc a pro někoho jiného. Celý život spíše přijímala, než dávala. Moje touha mě žene jiným směrem a jinak žít neumím. Ale některé touhy se mi nesplní – třeba mluvit dobře cizími jazyky.

Jaromír Plíšek, diplomat
Je. O něco usilovat, k něčemu směřovat je myslím neodmyslitelnou součástí poslání člověka. Přičemž ovšem není ani trochu jedno, co je předmětem té naší touhy a našeho úsilí…

DaZ