Divadelní evangelium tady a teď: INRI

Marek Malůšek © Fotografie 2016(ČB 6/2016) Myšlenku inscenovat evangelijní příběh Ježíše Krista ve velkém divadle nosila umělecká šéfka zlínského divadla, autorka scénáře a režisérka inscenace Hana Mikolášková v hlavě dlouho. Od února uvádí hru INRI několikrát měsíčně Městské divadlo Zlín.

Na příběh Ježíše Krista nahlížíme očima postav, které ho obklopovaly. Průvodcem děje je Pavel z Tarsu, nejprve břitký, pochybovačný a kritický nepřítel křesťanů, v druhé části pak apoštol Pavel, šiřitel evangelia. Zdeněk Lambor jako Ježíš a hlavně Marek Příkazký v postavě Jidáše jsou v

Poslechněte si článek:

náročných rolích věrohodní a i další postavy učedníků, Máří Magdaleny, Šimona Petra, Marie, Marty a Ježíšovy matky, zákoníků, Piláta i Heroda a Salome tvoří v náročné choreografii spolu s událostmi evangelijního příběhu přehlednou koláž. Jednoduché kostýmy v přírodních barvách a moderní hudba nechávají výkonům jednotlivých postav vyniknout. Velmi zajímavá je projekce na pozadí scény, která je snímána živě kamerou visící nad scénou, takže vzadu stále vidíme pohled na jevištní dění z ptačí perspektivy. Co se právě odehrává na scéně, natáčí občas na fotoaparát jedna z postav a divák natočené vidí na pozadí ve velkém zvětšení. Například detaily postav, které právě vedou dialog a ve velkém divadelním sále jim z hlediště není do tváří dobře vidět.

Marek Malůšek © Fotografie 2016

Způsob vyprávění odhaluje politické a sociální pozadí Ježíšovy doby. Vidíme, že Ježíšovo učení bylo pro tehdejší dobu stejně radikální, jako je pro dnešek. Co trápilo většinu tehdejších lidí a jaká témata otřásají našimi jistotami dnes, to příliš odlišné není. „Největší kouzlo Ježíšova příběhu je v tom, že v něm žili úplně stejní lidé, jako jsme my. Marek Malůšek © Fotografie 2016Byli stejně nedokonalí, chybující, nedůvěřiví, ztrápení a unavení. Přesto dokázali rozpoznat a přijmout tu nesnadnou životní cestu, na kterou je Ježíš pozval,“ říká autorka a režisérka hry. A o tom, proč se máme k tomuto více než 2000 let starému příběhu znovu vracet, si myslí: „Protože poslední dobou od lidí často slýchám něco o křesťanské Evropě, o křesťanských hodnotách, a trochu mě děsí, že kolikrát ani netuší, co to znamená. A taky mám pocit, že někteří něco podobného ve svém životě hledají, ale nedokážou překonat svůj historicky podmíněný odpor k církvi, a proto je vlastně ani nenapadne si Ježíšova slova přečíst. Takovým bude jistě divadelní verze evangelia srozumitelnější a otevřenější.“

Křesťané, kteří evangelijní příběh znají, v něm určitě najdou spoustu zajímavých detailů a vtipných doplňků. Kouzelné je například, jak v rohu scény Marie s Martou celé druhé dějství něco kutí s vařečkou u hrnce na vařiči, až se celým divadelním prostorem začne linout vůně uvařeného buřtguláše, který se nakonec stane součástí poslední večeře.

Vřele doporučuji – vypravte se do Zlína!

Daniela Ženatá

Více informací, termíny repríz a vstupenky na www.divadlozlin.cz nebo 577 636 207, 737 227 856.