Škola – základ života. Projektový den na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 6/2016) Každoroční Polévkový den na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie se letos konal již po sedmé, 15. dubna 2016, jako součást oslav 25. výročí založení Evangelické akademie a dvacetiletí existence zdravotnické školy v Líšni. Téma projektového dne – Škola základ života tedy nebylo zvoleno náhodně a umožnilo nám pozvat

Poslechněte si článek:

zajímavé hosty i zařadit různorodé aktivity.

Oslavu zahájily Jana Slámová, zakládající ředitelka školy, a její nástupkyně Hana Svobodová připomenutím počátků a historie vzdělávání v naší škole. Cíl, se kterým škola vznikala, se přes změny učebních oborů nemění: připravovat kvalitní a empatické zdravotní pracovníky, kteří budou pomáhat nemocným a potřebným.

O tom, jak se škola snaží propojit teorii s praxí, nás přesvědčily prezentace studentů, kteří se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili jazykových kurzů v Rakousku i Anglii a také týdenního pobytu v německém Stuttgartu v rámci dlouhodobé spolupráce s tamními zdravotnickými a sociálními institucemi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Potom již následovala setkání s našimi hosty. Zdeněk Susa, který jako člen synodní rady stál u zrodu naší školy, zaujal přednáškou o správné výživě, především o významu polévek pro tělo i duši. Svoje lékařské zkušenosti humorně propojil s bohatými cestovatelskými zážitky. Práci zdravotníka v zahraničí nám přiblížil Miroslav Maša, který pracuje jako ošetřovatel v Rakousku. O svém vztahu k literatuře i o tom, jak začala psát, vyprávěla spisovatelka a překladatelka Petra Polsenová. Multikulturální rozměr měla beseda s bratry Sangem a Khupem Buansingovými, kteří před sedmi lety přišli s rodiči do České republiky z daleké Barmy. Jejich postřehy o životě, studiu i mezilidských a mezigeneračních vztazích v naší zemi studenty velmi zaujaly.

Po společném zpívání už následovalo oblíbené polévkové pohoštění a povídání.  Nad miskami s výbornou gulášovkou a zelňačkou jsme mohli konstatovat, že sedmý Polévkový den byl opět přínosným obohacením života naší školy.       

    Radka Štelclová