Jeroným Pražský, Evropan – vzdělanec – buřič

Hus_st(ČB 7-8/2016) Modrou publikaci čtvercového formátu, vhodnou do ruky i do batohu, vydala při příležitosti oslav 600. výročí Jeronýma Pražského Českobratrská církev evangelická. V knize jsou texty od několika renomovaných autorů. Jan Čapek rozebírá postavu Jeronýma jako Evropana a vzdělaného cestovatele v části Jeroným Pražský mezi univerzitami Evropy a žalářem v Kostnici. Na něj navazuje Jiří Tengler s životopisnou statí, v níž představuje Jeronýma v jeho životních rolích studenta, filozofa, mistra, světoběžníka a nakonec kacíře a mučedníka. Část, kterou zpracoval Mikuláš Vymětal, nese nadpis Druhý život Jeronýma Pražského a všímá si mnoha oblastí, které Jeroným poznamenal,

Poslechněte si článek:

včetně dopadu na písňovou tvorbu, spolkový život, umění, tradice nebo mezinárodní kontext. Součástí je také krátký text zesnulého historika Amedeo Molnára nebo svědectví o Jeronýmově upálení, popsané tehdejším očitým svědkem Poggio Bracciolinim. V závěru nalezne čtenář i texty samotného Jeronýma: Řeč k chvále svobodných umění a část výkladu ke štítu víry. Kniha obsahuje bohatý obrazový doprovod – fotografie z míst s Jeronýmem spojených, ilustrace z Richentalovy nebo Schedelovy kroniky či z Jenského kodexu.

 JeronýmPřílohou letního dvojčísla Českého bratra je další text, vztahující se k Jeronýmovi a jeho letošnímu výročí. Napsal jej Pavel Keřkovský a jmenuje se Husitské století a naše doba. Z finančních důvodů nemohl být součástí vydané publikace, ale má stejnou grafickou úpravu i formát. Pro ty, kdo modrou knížku mají, bude nejjednodušší si dnešní přílohu do ní založit. A pro ty, kterým se příloha líbí, může být povzbuzením k tomu, aby si zajímavou knížku v pevné vazbě pořídili, a zkompletovali si tak dílo připravené k letošnímu jeronýmovskému výročí.

Knížka Jeroným Pražský, Evropan – vzdělanec – buřič je k dostání v Ústřední církevní kanceláři (vozenilkova@e-cirkev.cz, 224 999 272), v e-shopu na www.e-cirkev.cz za 250 Kč nebo v knihkupectví Kalich.