Na cestě k člověku

Diakonie Sobotín na cestě za člověkem ilustrační foto II(ČB 7-8/2016) Diakonie Sobotín uzavřela čtyřletý projekt, který měl za cíl zlepšit kvalitu života klientů. Uskutečnily se proto rozsáhlé rekonstrukční práce, budovy Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem prošly modernizací. Klientům se tam dnes nabízí apartmánový typ bydlení s jednolůžkovými či dvoulůžkovými pokoji s hygienickým zázemím. Nešlo ale jen o vylepšování materiálních podmínek. Součástí projektu byl i výcvik

Poslechněte si článek:

zaměstnanců Diakonie Sobotín v péči o klienty. „Šlo nám o změnu uvažování,“ říká ředitelka sobotínského střediska Hana Řezáčová. „Tedy ne vnímat klienty jako pacienty, ale jako lidi s bohatou životní historií. Znamená to nezaměřovat se primárně na to, co už naši klienti nedokážou, ale naopak se snažit objevit to, co pro ně v jejich životech bylo důležité a pomoci jim to zachovat.“ 

Diakonie Sobotín na cestě za člověkem ilustrační fotoNové metody práce se seniory v Diakonii Sobotín vycházejí především z takzvaného „psychobiografického modelu“ rakouského zdravotníka Erwina Böhma. Jeho metody reagují na skutečnost, že klientelu domovů pro seniory tvoří stále častěji lidé s psychickým omezením – například s demencí. To vyžaduje změnu přístupu pečovatelů, kteří jsou většinou trénováni v poskytování péče lidem bez psychických omezení. Zásadní je klientu porozumět a metoda profesora Böhma spočívá v porozumění klientovi skrze jeho osobní příběh, „individuální biografii“.

Osobní vyprávění umožňuje zjistit, co na klienta působí podpůrně: jaká úprava prostředí mu vyhovuje, jaké návyky ho udržují v kondici, na jaké rituály je zvyklý, jaké předměty denní potřeby jsou mu blízké. Většinou jsou to ty, na které si klient zvykl dříve, během života. Není proto výjimkou, že domovy pro seniory, které s metodou profesora Böhma pracují, shánějí například padesát a více let starý nábytek – takový, který se klientům především vtiskl do paměti. Cílem psychobiografického modelu péče je porozumět individualitě klienta a na základě toho aktivizovat jeho duši, tělo a podpořit ho v maximální autonomii a schopnosti rozhodovat o svých záležitostech.

Čtyřletý projekt Diakonie Sobotín, nazvaný Naše cesta ke klientovi = Naše cesta k člověku, byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Adam Šůra