Kurzy pro hledající

IMG_0470(ČB 7-8/2016) V některých našich sborech pravidelně probíhají cykly setkávání s lidmi, kteří hledají ve svém životě duchovní rozměr a přicházejí z mimocírkevního prostředí. V květnovém čísle Misijního infa, které vydává Poradní odbor pro evangelizaci a misii jako inspiraci k otevírání našich sborů svému okolí, se o své zkušenosti z pořádání takových kurzů s námi podělili Jakub Malý a Daniel Chlebek.

Poslechněte si článek:

 Základy křesťanské víry
Kurzy Základů křesťanské víry nabízíme v libeňském sboru již několikátým rokem. Jedná se o šestitýdenní kurz dvakrát do roka. Každý kurz vyhlásíme na bohoslužbách, zhruba měsíc před začátkem, což mohou zaslechnout i náhodní návštěvníci kostela. Pravidelné účastníky prosíme, aby na kurz pozvali své známé. V kostele máme také k rozebrání plakátek s pozvánkou, termíny i tématy naši sezení. Plakát též vyvěsíme za okna našeho sborového domu, umístíme jej na náš web i na náš soukromý facebookový profil. Od našich absolventů však víme, že nejčastěji se o kurzu dozvěděli z našich webových stránek.

Jakub MalýPo absolvování kurzu smějí jeho účastníci žádat v našem sboru o křest, konfirmaci či obnovení svých křestních slibů, což je náš hlavní cíl. Nicméně zván je zcela nezávazně každý, kdo se o křesťanství zajímá, ať už je pokřtěný, či není, ať se chce nechat pokřtít, nebo se jen dozvědět, jak to s tou vírou v Boha a Ježíše, s církví a dalšími tématy vůbec je. Jednou za týden se sejdeme v jedné z našich kluboven většinou ve dvou až osmičlenné skupině a probereme jedno z šesti témat: – Velká otázka (o nejdůležitějších životních otázkách) – Příběh Ježíše Krista I: veřejné působení – Příběh Ježíše Krista II: ukřižování a vzkříšení – Být křesťanem v 21. století – Ekumenický strom – O křesťanském křtu

Naším cílem je seznámit s vírou v Boha Otce, Syna i Ducha svatého a s jejich působením ve světě, v našem životě a v církvi. Dále pomoci vyznat se v nepřeberném množství církví, jejich rozdílech i společných rysech. A nakonec vysvětlit význam křtu. V rámci setkání se seznámíme a poté během diskuse probereme společně předem připravená témata. Uchazeči také dostávají drobné úkoly, o kterých též hovoříme, např. přečíst Markovo evangelium, Desatero, dvojpřikázání lásky, nějaký žalm a podobně. Mezi jednotlivými diskusními bloky si pouštíme písně s videoklipy současných křesťanských interpretů.

Jedná se o časově nenáročný formát, přesto tematicky bohatý, který se nám osvědčil, jelikož z dost velkého počtu absolventů se stali pravidelní návštěvníci bohoslužeb.

Jakub Malý, seniorátní farář

Objevování křesťanství
Objevování křesťanství je netradiční desetitýdenní kurz, který seznamuje lidi s tím, kdo je Ježíš Kristus. Během jednotlivých setkání se na základě Markova evangelia diskutuje a hledají se odpovědi na tři otázky, které jdou přímo k jádru křesťanství: – Kdo je Ježíš? – Proč přišel? – Co znamená následovat ho?

IMG_0473Kurz je určen pro každého, kdo chce v neformální atmosféře, ve skupině lidí zjistit, co je křesťanství a kdo je Ježíš Kristus. Kurz probíhá tak, že po krátké diskusi nad tématem z minulého týdne si účastníci poslechnou hlavní téma nové (15–20minutový film) a poté je čas na diskusi ve skupině, otázky a hledání odpovědí. Setkání končí zhruba po dvou hodinách.

Ke kurzu existuje podpůrný materiál: studijní průvodce pro každého účastníka, průvodce studiem pro vedoucí kurzu, obsahující kompletní připravené výklady probíraných textů, a série DVD.

V roce 2014 se kurzů účastnilo 433 lidí ve 40 skupinách. V nich bylo 150 hledajících a kolem 40 z nich se začlenilo do místních sborů. V minulém roce se téměř polovina hledajících účastníků kurzu začlenila do místního sboru.

Ptáte se, jak se můžete zapojit také vy? Můžete se stát vedoucím kurzu a nepotřebujete na to žádné teologické vzdělání. Kurz může probíhat ve vašem sboru pod vedením presbyterů či důvěryhodných členů sboru. Pokud byste chtěli dostávat informace o rozvoji projektu nebo modlitební náměty, neváhejte nás kontaktovat: info@pro-mise.cz. Více informací o kurzu s názvem Objevování křesťanství naleznete na stránkách: www.kurz.objevovanikrestanstvi.cz a www.objevovanikrestanstvi.cz . Nejbližší školení proběhne 10. 9. 2016 v Praze.

Daniel Chlebek, národní koordinátor Objevování křesťanství