Ten Sing

DSCF4700(ČB 7-8/2016) Když norský luterský farář Kjell Grönner zakládal v roce 1967 první skupinu zpívající mládeže Ten Sing Bergen, neměl přímo misijní úmysly. V podstatě chtěl zabavit mládež. Dát jim možnost smysluplného využití volného času účastí na přípravě sborového zpěvu a později i divadla a tance v křesťanském prostředí, ovšem s využitím prostředků blízkých kultuře mladých lidí. Boom rockové a popové muziky, zájem o

Poslechněte si článek:

tradicionály, spirituály a gospely v 60. letech se nevyhnul ani Československu izolovanému železnou oponou, natož pak Norsku. Po návštěvě koncertu hudebního křesťanského hnutí, vycházejícího z těchto kořenů, jehož se Kjell Grönner zúčastnil v Hamburku na doporučení (či spíše proroctví) jedné ženy ze svého okolí, pak bylo jasno. Kjell se pokusí myšlenky a nadšený zpěv seskupení Sing Out (později Up with People) realizovat se svou mládeží. Rok po zahájení činnosti Ten Singu (tzn. zpívání -náctiletých) předvedli výsledky své práce na velkém norském setkání mládeže, což vyvolalo vlnu nadšení a zájmu o zakládání skupin Ten Singu po celém Norsku. V polovině 80. let minulého století se pak Norům podařilo úspěšně exportovat tensingovou myšlenku do Německa, kde dnes existuje na 150 skupin z odhadovaných celkově 500 na celém světě. V ČR, kde započala tensingová práce v roce 1992 v Krnově a Praze, existuje dnes okolo 10 skupin, které jsou zaštiťovány spolkem YMCA v ČR.

Kreativita – Kultura – Kristus
V čem je Ten Sing jiný než jiné podobné sbory, scholy, gospelové skupiny? Mottem Ten Singu je, že se jedná o aktivitu pro mládež provozovanou samotnými mladými (náctiletými) za přítomnosti dospělých, kteří se snaží ovšem maximum zodpovědnosti a rozhodování na mladých nechat. A na tom oni právě rostou. Typický skandinávský přístup, nicméně ohromně účinný pro tvorbu sebevědomí mladých lidí, které je však nesením nutné zodpovědnosti limitováno.

Poslání Ten Singu shrnujeme do několika článků. Jedním z nich jsou tzv. 3 K – Kreativita, Kultura a Kristus. Jakožto lidé stvoření ke Stvořitelovu obrazu máme i my nadále tvořit. Jen tak jsme věrni svému poslání. Kultura mladých lidí, církví a establishmentem často napadaná a kritizovaná, může být i prostředkem dobrých sdělení. I populární a rocková hudba může být prostředkem sdílení pozitivních věcí, či dokonce evangelia. Paušální zamítání kultury mladých je vylívání vaničky i s dítětem. Při respektu k jejich kultuře se mladí cítí být vítáni i na půdě křesťanské organizace či církve. Poslední, ale nikoli nejmenší, je Kristus. Středobod našich snah. Nikomu není vnucován, ale je tam.

DSCF4730Otevřenost a zdrženlivé vedení
V Ten Singu platí stejně jako v Ymce zásada „otevřeného členství a křesťanského vedení“. A zde se dostáváme k vysvětlení názvu článku. Je to má zkušenost s Ten Singem a jeho působením na mladé lidi, trvající nyní již 24 let. V Ten Singu jsme nikdy netlačili na mladé lidi ve snaze přivést je ke konverzi. Nechávali jsme je postupně vstřebávat pro ně objevná zjištění, že víra se netýká jen temných chrámů a „svícových babiček“, ale rovněž mladých lidí, k nimž můžou dokonce hledět s obdivem. K vedoucím či kamarádům v Ten Singu, kteří prostě někam chodí do kostela, ale jinak jsou „normální“. Pocit přijetí, kontakt s křesťanstvím v jeho dnešní podobě, diskuse nad duchovními a etickými tématy v rámci zamyšlení či řešení prostých konfliktů v rámci práce TS skupiny, to vše u mnohých mladých změnilo náhled na víru a tzv. věřící až tak, že se rozhodli dát cestou následování Ježíše Krista. Směrem k víře se často jednalo o nenaplánované, velmi specifické cesty, na něž nejsou při tensingové práci připraveny žádné tabulky či šablony.

Misie se prostě v Ten Singu stává velmi vítaným vedlejším produktem, pro nějž mám Ten Sing opravdu rád a pro nějž znovu po letech začínám s novou tensingovou skupinou v Jaroměři, kde působím jako farář. Díky tomu jsme se dostali již do čtyř místních škol a další nás doufám čekají. Neděláme to proto, abychom apriori misionařili, ale věříme, že nějaké plody to na našem poli misie přinese.

Radim Žárský, farář

Více informací o Ten Singu na www.tensing.cz