Církve reformované tradice zkoumaly misijní projekty

IMG_20160525_100714(ČB 7-8/2016) Jak konat misii tváří v tvář současným výzvám a okolnostem doby? Takto se při jednom mezinárodním setkání ptali před několika lety představitelé sjednocené Protestantské církve v Holandsku, maďarské Reformované církve a Českobratrské církve evangelické. Tehdy vznikl nápad a nakonec i dohoda, že se skupiny zástupců jednotlivých církví postupně navzájem navštíví. A tak se po pilotním setkání u Holanďanů v

Poslechněte si článek:

roce 2014 uskutečnilo i druhé setkání v Maďarsku v roce 2015 a nakonec přišla na řadu také „česká část“ projektu, která se konala letos, 24.–26. května, v Praze. Smyslem těchto setkání bylo, aby zástupci zúčastněných církví, angažovaní nějakým způsobem ve své církvi na poli misie, společně pozorovali stávající způsoby misie na konkrétních příkladech a diskutovali o nich. Prakticky to znamenalo, že účastníci sledovali a komentovali prezentované misijní aktivity provozované hostující církví.

IMG_20160524_185333V Kobylisích
K zahájení třetího dějství projektu jsme s holandskými a maďarskými sestrami a bratřími vyrazili do sboru v Praze-Kobylisích, kde účastníky pozdravil synodní senior Daniel Ženatý. Ondřej Kolář k přítomným promluvil jakožto místní farář a též aktivista Středoevropského centra misiologických studií, jež sídlí právě v kobyliském sboru. Organizátoři vybrali toto společenství proto, že zahrnuje nejen Čechy, ale také Korejce, Japonce a zástupce jiných národností a menšin. Program pokračoval přednáškami Pavla Hoška a Pavla Bargára z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, kteří účastníky uvedli do historické, kulturní a náboženské situace v České republice a objasnili postoj největších církví k misii. Poté byli účastníci pozváni k interkulturním bohoslužbám v kobyliském kostele, kde kázáním posloužil člen synodní rady Pavel Pokorný, a k večeři Páně, jíž předsedali ve sboru působící faráři Kwang Hyun Ryu a Ondřej Kolář. Setkání skončilo přátelským posezením u jednoho stolu s jídlem připraveným členy místního sboru.

DSC_0696V Libni
K dopolední části programu následujícího dne vyrazili účastníci do sboru v Praze-Libni, kde místní farář a senior pražského seniorátu Roman Mazur přivítal účastníky prezentací libeňského sboru. Sbor v Libni se totiž snaží o programovou misijní otevřenost. O vnášení myšlenek misijní otevřenosti do celé církve se snaží také Poradní odbor evangelizační a misijní, jehož práci představil předseda odboru Radim Žárský.

Odpolední blok programu druhého dne nesl název „Misie ve zvláštních způsobech služby“. Nejprve Mikuláš Vymětal, farář pro menšiny, referoval o své práci mezi Romy a utečenci, Michael Erdinger, farář ve Žďáru nad Sázavou a Sněžném, pak představil netradiční bohoslužby, které sázavský sbor pořádá jednou za měsíc ve žďárském rockovém klubu Batyskaf. Následovala večeře na jednom z vltavských parníků.

Co dále
Poslední den přišla na řadu reflexe a hodnocení nejen české části setkání, ale též celého projektu. K úkolům, které během tří dnů vyplynuly, patří například úkol nadále objevovat, co znamená být křesťanskou komunitou/církví dnes, nebo zabývat se výzvami k posilování křesťanské identity na jedné straně a k otevřenosti kultuře překotně se vyvíjející současné moderní společnosti na straně druhé. Je třeba si uvědomovat, že Bůh nepůsobí toliko v církvi, ale také mimo ni. Seminář ukončily závěrečné bohoslužby s večeří Páně, které se konaly v kostele u Martina ve zdi. Bylo milé a jistě i přínosné, že české části se po celou dobu konání účastnil jeden až čtyři z členů synodní rady.

IMG_20160526_114010Ačkoli pražským setkáním dospěl projekt do svého konce, jeho účastníci doufají, že myšlenky a nové pohledy vzešlé ze setkání budou působit a pomůžou zúčastněným křesťanským církvím ve funkční angažovanosti při missio Dei (Boží misii), která se koneckonců děje i bez nás, ale ještě raději přece jen i s námi.

Pavol Bargár a Radim Žárský