Kulatý stůl

kulatý stůl(ČB 7-8/2016) Pomoc k rozvoji a prostor pro sdílení. Tím je tzv. Kulatý stůl, který se zhruba jednou ročně koná na ústředí Českobratrské církve evangelické a na nějž do Prahy přijíždějí zástupci německých a švýcarských partnerských církví a podpůrných organizací.

Kulatý stůl zprostředkovává finanční podporu projektům ČCE, včetně Diakonie, Jeronýmovy jednoty nebo Evangelické akademie.

Poslechněte si článek:

V nedávné době byl díky penězům z Kulatého stolu podpořen například vznik mateřské školky Bez hranic v Chebu, kterou loňské září otevřela Diakonie ČCE ve spolupráci s místním sborem. Školka pro 40 dětí spolupracuje i s bavorskými školními zařízeními. Podporu získal také projekt pro vzdělávání učitelů nedělní školy nazvaný S dětmi na cestě víry nebo loňské Husovské slavnosti.

Peníze pomáhají také při stavebních projektech, například na rekonstrukci řady sborových místností nebo farních bytů, na výstavbu bezbariérového přístupu v diakonickém středisku Brno, na přístavbu a rekonstrukci kaple v pražských Malešicích nebo rekonstrukci obou věží kostela ve Vanovicích.

Díky poslednímu Kulatému stolu, který se konal letos v březnu, poputují od partnerů peníze na stavební práce do Lysé nad Labem, Roudnice nad Labem, Mladé Boleslavi nebo Úštěku. Jablonecké středisko Diakonie ČCE tak získalo prostředky na rozvoj terénní sociální péče a pražská Evangelická akademie na vytvoření školního poradenského pracoviště. Finanční podporu získal také nový evangelický zpěvník, který vzniká a který bude vydán v roce 2018 u příležitosti 100. výročí založení Českobratrské církve evangelické.

V neposlední řadě příspěvek dostal i dlouhodobý projekt, jehož cílem je zajistit bezbariérovou dostupnost Tábora J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí. Vzhledem k tomu, že se zde každý rok koná několik pobytů rodin s dětmi s postižením, je tato dostupnost velmi potřebná.

S dotazy ohledně Kulatého stolu a podávání žádostí je možné obrátit se na ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře.

Jana Vondrová