Pro uprchlíky

Libanon_Soforthilfe_2013(ČB 7-8/2016) www.prouprchliky.cz jsou nové internetové stránky, které společně spustily Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE. Jejich účelem je vytvářet internetovou platformu, na níž jsou soustředěny aktivity, které se v současnosti v ČCE v souvislosti s (nejen) současnou krizí uprchlíků dějí. Jsme přesvědčeni, že krizí prochází v prvé řadě uprchlíci sami, vše ostatní je od toho teprve odvozeno.

Poslechněte si článek:

Kromě informací o aktuálních aktivitách a kromě odkazů na další užitečné informace slouží stránky dvojímu účelu: Jednak soustředit na jedno místo nabídku i poptávku po spolupráci v pomoci uprchlíkům a s uprchlíky, jednak napomoci sdílení a šíření informací a zkušeností, které se s otázkami migrace pojí.

Jak se zúčastnit?
Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb, jež celé stránky přímo spravuje, zaměstnává koordinátorku pro práci s uprchlíky. Jejím úkolem je vedle přímé práce s uprchlickými rodinami poskytovat asistenci těm sborům a jednotlivcům, které se chtějí aktivně na integraci uprchlíků podílet. Stránky obsahují stručný manuál – Průvodce po integraci, který obsahuje informace pro takovou pomoc důležité. V sekci Chci pomoci naleznete konkrétní výzvy k materiální i jiné pomoci, kterou uprchlíci či migranti potřebují. K aktivní pomoci uprchlíkům a migrantům bychom také rádi vytvořili síť dobrovolníků.

V nejbližší době budeme dobrovolníky potřebovat ve dvou oblastech práce. Navázali jsme spolupráci s Diakonií Weiden (Německo) a hledáme ty dobrovolníky, kteří by v místní ubytovně pro uprchlíky mohli v létě pomoci při práci s dětmi. Další možností pak bude projekt DOMA – Diakonie otevírá možnosti azylantům. V šesti krajích České Republiky budeme za pomoci našich evangelických sborů a diakonických zařízení poskytovat podporu rodinám uznaných uprchlíků při jejich integraci do místních komunit. Tento projekt nabízí široké pole působnosti dobrovolníků v nejširším možném spektru činností, přičemž hlavním cílem bude budování co nejširších kontaktů a vazeb mezi uprchlíky a místními lidmi. Zájemci o dobrovolnictví nejprve projdou odborným vyškolením. Jednáme i o možnosti praxe v některém z německých uprchlických zařízení. Aktuální stav toho dobrovolnického programu se dozvíte právě na zmíněných stránkách.

Zorganizujte besedu
Sekce Chci zorganizovat besedu nabízí postupně doplňovaná jména dobrovolníků a odborníků, kteří mají zkušenosti či znalosti týkající se uprchlické problematiky.

Dobrovolníci jsou lidé, kteří se v nedávné době podíleli na práci s uprchlíky v zahraničních uprchlických táborech a na místech, povětšinou státních hranicích, kde se shromáždilo veliké množství uprchlíků. Jejich zkušenost osobního setkání a – alespoň omezeného – poznání životních příběhů a současných životních podmínek lidí na útěku napomáhá lépe porozumět těmto lidem i složitosti situace, v níž se nacházejí.

???????????????????????????????

Odborníci jsou osobnosti mající specifické odborné znalosti o migraci samotné či v oborech s ní spojených, jako jsou například právo, etnologie, religionistika či žurnalistika, a mohou tak přinést do diskuse věcné informace. Východiskem této sekce je přesvědčení, že sdílení a šíření pravdivých informací a zkušeností přispívá k překonávání předsudků a strachů, kultivuje diskusi a napomáhá formovat veřejné mínění.

Záměrem webových stránek není suplovat obdobné snahy dalších lidí a skupin, ale přidat se k nim a soustředit a posílit potenciál samotné ČCE. Jsme totiž přesvědčeni, že pomoc lidem v nouzi patří k stěžejním prvkům křesťanského života, jak čteme v evangeliu: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Alena Fendrychová a Michael Pfann