Noc kostelů: Sbor v Hlinsku se letos věnoval tématu „Židé na Hlinecku“

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 7-8/2016) Letošní Noc kostelů se uskutečnila v pátek 10. června a přidala se k ní i většina sborů Českobratrské církve evangelické. Některé kostely a modlitebny byly otevřeny jen k prohlídce, jiné nabídly i duchovní a kulturní program. Na programu zájemci nalezli komentované prohlídky, vstupy do jinak nepřístupných míst, koncerty, výstavy, divadelní představení, prostor pro modlitby a ztišení, program pro děti a jiné. V Praze letos dokonce jezdila „duchovní tramvaj“; lidé v ní mohli  se známými osobnostmi diskutovat o víře. V Brně, v 50 kostelech, sborech, modlitebnách a duchovních centrech odhadli na sto tisíc návštěvníků. 

Poslechněte si článek:

S organizací Noci kostelů jsme začali v Hlinsku jako první v roce 2011 (a jsme na to hrdí). Noc kostelů považujeme za perfektní nápad, na který bychom sami nepřišli, a využíváme této možnosti, seč nám síly stačí. Velmi si považujeme centrální organizace této události, možnosti vložit informace na společné webové stránky i nabídky stylových propagačních materiálů. Zvláště na začátku nám pomohlo společné sdílení zkušeností a námětů k organizaci, připravované na biskupství Královéhradecké diecéze.

Osvědčila se nám spolupráce s místními organizacemi, např. s učiteli místní ZUŠ při výzdobě sklepních prostor; my se tak máme čím „chlubit“ a učitelé mají pro děti před koncem školního roku tematickou náplň. Oslovujeme zástupce samosprávy, získáváme záštitu, a tím i mírnou finanční podporu. Zahájení Noci kostelů se pravidelně účastní pan starosta (seznamuje se tímto způsobem s tím, koho má v „rajonu“) a jeden člen rady Pardubického kraje, aktivní katolík. V organizaci Noci kostelů se velmi osvědčilo střídání  s místní katolickou farností, nekonkurujeme si a je to úleva při realizaci programu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERALetos jsme zaujali tématem Židé na Hlinecku, ať už v souvislosti s historií hlineckého průmyslu, nebo upozorněním na společné kořeny s křesťanstvím. Přednášky doplnili dva učitelé místní ZUŠ ukázkami klezmeru, atraktivní je účast místních ochotníků, kteří opravdu ochotně a opakovaně připravují scénické čtení k danému tématu, a tak odlehčují závažná témata, která jsme zvolili. Letos nacvičili Šumaře na střeše od Šoloma Alejchema.

caZáleží nám na spolupráci se zástupci místních společenských a kulturních,i neziskových organizací. Z místního muzea máme například letos zapůjčeny mramorové desky Desatera, které zdobily štít bývalé synagogy, a gravírovanou hlavici sloupu, který odděloval mužskou část od ženské galerie. Jako vždy k naší Noci kostelů i tentokrát patřilo bohaté pohoštění, tentokrát s ukázkami židovského pečiva. Letos jsme navíc oslovili blízkou restauraci, která během víkendu vařila speciality inspirované židovskou kuchyní.

Dobrou zkušenost máme s osobním pozváním učitelů a žáků místních základních škol i gymnázia. Instalace z Noci kostelů necháváme ještě několik týdnů, je to příležitost nezávazně představit církevní prostor i téma, které je zajímavé z historického nebo kulturního hlediska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAKromě výstavy Židé na Hlinecku patřil k páteři letošního programu taky seznam židovských obyvatel Hlinska, kteří byli deportováni do koncentračních táborů, ve sklepních místnostech jsme vystavili práce dětí z výtvarného oboru ZUŠ a zorganizovali dílnu pro děti – modelování Golema, předvedli jsme i židovské anekdoty a písně, židovské texty v originále, hostili jsme v čajovně.

Noc kostelů propagujeme s předstihem v místních novinách, v přehledu kulturních akcí na městském webu a v místní kabelové televizi, kde se poté o nás pravidelně objeví kratší reportáž. V tomto roce jsme měli 156 návštěvníků, navštívily nás dvě třídy gymnázia, další návštěvy ze škol nás ještě čekají. Organizace Noci kostelů do sboru nové lidi (zdá se) nepřivedla, přesto předčila naše očekávání; do naší modlitebny našlo cestu dost lidí, kteří by tam jinak asi nevkročili. Při organizaci se setkáváme s otevřeností a přátelskou pomocí všude, kam se obrátíme. Doufáme, že díky pozitivně laděným zprávám o sborových aktivitách v místních médiích rozšiřujeme povědomí o naší církvi jako o otevřené a prospěšné komunitě, která má společnosti co nabídnout.

Naděje Čejková, farářka v Hlinsku