Jeroným Pražský – festival na Střeleckém ostrově v Praze

DSC_0428(ČB 7-8/2016) Příběh významného aktivisty českého středověku Jeronýma Pražského, který neprávem stojí ve stínu Jana Husa, si letos připomíná Českobratrská církev evangelická řadou akcí. Jejich vrcholem byl festival pořádaný 28. května v Praze na Střeleckém ostrově.

Poslechněte si článek:

Akcemi provází loutka Jeronýma
Jak pečlivý čtenář Českého bratra jistě ví, festivalu předcházely ještě jiné události. Například tři filmové večery s besedou v pražském kostele Martin ve zdi. Na programu byl Ohnivý máj z roku 1974, Ecce Constantia z roku 1992 (podle divadelní hry Pavla Kohouta, který se promítání osobně zúčastnil) a předpremiéra nového dokumentu České televize Nezvladatelný buřič Jeroným Pražský (premiéru měl 29. května na ČT2).

DSC_7788Spustili jsme interaktivní test, který vytvořil Pavel Keřkovský pro web nase-reformace.cz nebo vydali komiks a knihu, které zachycují život Jeronýma a jeho odkaz. Tyto publikace jsou k dispozici u Moniky Voženílkové (224 999 272, vozenilkova@e-cirkev.cz).

Průvodcem celého roku se stala loutka Jeronýma Pražského, kterou podle podoby v Richentalově kronice (popisující průběh Kostnického koncilu) vyřezal Jan Růžička a vodí ji i za ni mluví farář Jaroslav Pechar. Rozhovory s tvůrcem loutky a jejím vodičem jste si mohli přečíst v Českém bratru číslo 3 resp. 4/2016.

Festival k poctě Jeronýma
Jak už jsem zmínila v úvodu, tím hlavním, k čemu všechny aktivity směřovaly, byl festival na konci května. Zahájil jej průvod od Novoměstské radnice na rohu Karlova náměstí a Řeznické ulice. V tomto rohovém domě se totiž údajně Jeroným narodil, má tam i pamětní desku. Průvod minul některá další místa, která jsou s tímto světoběžníkem a mistrem čtyř univerzit spojena a skončil na Střeleckém ostrově, kde celý festival pokračoval.

DSC_7842Bohatý program zahájily slavnostní bohoslužby připravené Pražským seniorátem ČCE. Lenka Ridzoňová ve svém kázání přiblížila sedm významných milníků Jeronýmova života a pátrala po možnostech, co si z jeho života můžeme odnést i do dnešní doby.

Sbírka při bohoslužbách vynesla přes 12 000 korun, které putovaly na projekt Dža dureder neziskové organizace Slovo 21. Projekt se zabývá doučováním romských středoškolských studentů a jejich přípravou na přijímací zkoušky na vysoké a vyšší odborné školy. Cílem je, aby mladí Romové úspěšně složili maturitu a ve studiu dál pokračovali. To by Jeroným, sám nemajetný student bažící po vzdělání, jistě ocenil.

DSC_7848Zájemci mohli na ostrově podepsat dopis církvím v Kostnici, který byl odpovědí na jejich loňské prohlášení, v němž vyjádřily lítost nad upálením Jana Husa a Jeronýma Pražského. Obsahuje poděkování za jejich gesto smíření. Gerhard Frey-Reininghaus z ústředí ČCE dopis předal v pondělí 30. května na bohoslužbě v Kostnici. Znění dopisu je na zadní straně tohoto čísla Českého bratra.

Na programu festivalu byl také koncert skupin Létající rabín a Jablkoň, loutkové divadlo napsané přímo pro tuto příležitost, panelová diskuse pro zájemce o hlubší poznání Jeronýma Pražského nebo program pro děti a výstava zapůjčená z Husitského muzea v Táboře. Velkou zásluhu na hladkém zajištění odpoledne měli také dobrovolníci, kterým za to patří velký dík.

DSC_0738Hlahol zvonů a pozornost České televize
Tečkou za sobotním festivalem bylo o dva dny později zvonění z věže kostela ČCE v Praze u Salvátora v půl jedné odpoledne. Zvoníci nejprve na pět minut rozhoupali pouze velký zvon, jak je zvykem v hodinách smrti, dalších pět minut se pak ozývaly všechny čtyři zvony, jak to bývá u významných událostí.

Jeronýmovi a aktivitám Českobratrské církve evangelické v letošním roce byl věnován Křesťanský magazín 29. května, který je možno zhlédnout na internetu v archivu České televize. K Jeronýmovi se vázaly i bohoslužby téhož dne, jež z Prahy-Braníka přenášel Český rozhlas.

Co ještě chystáme
Uplynutím toho klíčového dne Jeronýmovy smrti jsme ale neskončili. V listopadu se Praha stane jedinou zastávkou Reformačního kamionu v České republice. Tento kamion vyrazí na začátku listopadu ze Ženevy a zastaví na 68 místech v 19 zemích. V květnu 2017 zakončí cestu ve Wittenbergu, kde Luther v roce 1517 formuloval svých 95 tezí. Cílem projektu je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem. Program spojený s pražskou zastávkou tvoří Českobratrská církev evangelická v duchu Jana Husa a Jeronýma Pražského.

DSC_7843

Jeroným Pražský se narodil okolo roku 1378. V roce 1398 dokončil studia na pražské univerzitě. Z Oxfordu přivezl do Prahy Wyclifovy nejdůležitější spisy. Přednášel na pařížské Sorbonně a na univerzitách v dnešním Německu a Rakousku. Podílel se na vydání dekretu Kutnohorského. Složil několik básní a „protestsongů“. Jako diplomat krále Václava IV. zavítal i do Jeruzaléma. V dubnu 1415 přijel přes varování do Kostnice. Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Po vnitřním zápase se k Husovým a Wyclifovým myšlenkám přiznal. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května 1416 byl na stejném místě jako mistr Jan Hus upálen.

Jana Vondrová, foto Daniela Ženatá