Další absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie

foto Michael Waloschek (26)(ČB 9/2016) Slavnostní ukončení studia absolventů Semináře církevní hudby Evangelické akademie se konalo při hudebních bohoslužbách v neděli 26. června v evangelickém kostele v Ostravě. Z rukou synodního seniora a synodního kurátora přijali pověření ke službě kantora v Českobratrské církvi evangelické tito bratři a sestry: Samuel Mach, Marta Doubravová, Filip Hanuš Härtel, Daniela Valchařová, Eva Čejková, Ester Slaninová, Jaroslava Pražanová, Hana Kubíková, Pavlína Krupová, Michaela Svobodová, Julie Tomešová, Andrea Boháčová a Jan Trusina.

Poslechněte si článek:

Synodní senior Daniel Ženatý potěšil shromáždění kázáním na vybrané verše žalmu 106. Vykreslil kurzisty jako osoby povolané k vedení druhých ke společné oslavě našeho Boha hudbou a zpěvem. Synodní kurátor Vladimír Zikmund a farářka místního sboru Ewa Jelínková přispěli přivítáním, modlitbami a posláním. Obvyklý pořad evangelických bohoslužeb byl prokládán hudbou – v režii samotných absolventů zazněla varhanní preludia, úpravy písní určených pro celé shromáždění a také čtyřhlasé písně v provedení pěveckého sboru jako malá ukázka toho, k čemu jsou kurzisté vedeni.

foto Michael Waloschek (9)

foto Michael Waloschek (15)Ve vtipném proslovu jednoho z absolventů se shromáždění dozvědělo, že samotné studium sestává z pravidelných vzdělávacích setkání, různých soustředění, koncertů, zkoušek a spousty hodin osobní přípravy, které se musí účastníci věnovat ve svém volném čase, často při civilním zaměstnání.

Slavnostní vyřazení, při němž byla absolventům předána osvědčení o způsobilosti ke kantorské službě, vedl celocírkevní kantor Ladislav Moravetz. Ke kantorské službě v církvi pak dvanáct přítomných foto Michael Waloschek (3)absolventů a jednu nepřítomnou absolventku vyslal synodní senior. Absolventi jsou plně kvalifikováni, aby pozvedali úroveň hudebního doprovodu při shromážděních nebo se věnovali dirigování a vedení pěveckých sborů.

Pozdrav přednesla Ruth Forsbach, církevní hudební ředitelka z německého Remscheidu, která do studijního programu umělecky, pedagogicky i jinak přispěla. Krátký proslov si připravila i Věra Jelínková, předsedkyně Spolku evangelických církevních hudebníků, který založili dřívější absolventi Semináře za účelem setkávání, dalšího vzdělávání a přípravy na kantorskou službu.

Je dobré připomenout, že úroveň tříletého semináře, jeho úspěšnost a obliba je zásluhou především celocírkevního kantora Ladislava Moravetze a několika dalších vyučujících z celé České republiky, kteří se účastníkům věnují v různých disciplínách. Významná je také finanční podpora sesterských spolků a německých církví.

foto Michael Waloschek (7)Podporujme v našich sborech činnost kantorů a hledejme aktivně další kandidáty pro příští ročníky semináře. Už v září má nastoupit čtrnáct nových frekventantů do již třetího cyklu Semináře církevních hudebníků EA.  Ještě je možné se do nového cyklu přihlásit.

A nakonec, jak zaznělo v latinském přepisu 117. žalmu z úst zpěváků v pěveckém sboru: Chvalte Hospodina… chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdentsví.

Jakub Široký/JV/DaZ, foto Michael Waloschek