Setkání křesťanů zemí střední a východní Evropy

DSC_8278(ČB 9/2016) Pod biblickým slovem „Vy jste sůl země“ se v Budapešti sjeli křesťané všech generací z Maďarska, Německa, Polska, Česka, Slovenska, Rakouska, Ukrajiny, Rumunska a dalších zemí. Prolínala se maďarština s němčinou a dalšími jazyky, mladší ročníky, bez ohledu na národnost, komunikovaly bez obtíží v angličtině. Pak už jen opravdu těžko poznáte, odkud kdo je.

Poslechněte si článek:

Hlavní program ve sportovní hale
V prostorné a dobře klimatizované hale se ve čtvrtek v podvečer všichni společně sešli při zahajovacích bohoslužbách s večeří Páně. V liturgii vypomohli i pracovníci našeho ekumenického oddělení, dvojice faráře a laika vysluhovaly večeři Páně asi na pětadvaceti stanovištích. Pro milovníky fotbalu se večer v hale promítalo na velkoplošné obrazovky semifinále mistrovství Evropy.

DSC_8298V pátek, po ranních pobožnostech, se konalo paralelně více programů na několika místech. Pódiové debaty, přednášky, hudba, tanec, film, divadlo, dětský program – vše spojeno ústředním heslem „Vy jste sůl země“. Většina účastníků přijela z postkomunistických zemí, takže v hlavních diskusních programech přicházely na řadu otázky jako: Jak se změnila situace církví po převratu? Kam církve jdou, co jsou jejich starosti a radosti dnes, v roce 2016? Co očekává od církví společnost? Co si můžeme počít s cizinci a uprchlíky? V komornějších fórech se probírala témata spojená s ekologií, etikou, rodinnou problematikou, evangelickou spiritualitou, výročím reformace, vzděláváním Romů a další.

Sport i hudba
Nezaháleli ani milovníci sportu. Pět fotbalových mužstev z Maďarska, Česka, Německa a dvě ze Slovenska sehrálo turnaj systémem „každý s každým“. Náš český tým bohužel nemohl mladým a běhavým soupeřům konkurovat. V úporném vedru a bez hráčů na střídání jsme zaznamenali čestnou výhru proti německým fotbalistům a skončili s bramborovou medailí na čtvrtém místě. Zcela zaslouženě vyhráli Slováci, a získali tak pěkný pohár.

DSC_8268V desítce budapešťských kostelů se večer konala vystoupení vokálních těles a skupin nebo varhanní koncerty. Naši církev reprezentoval zlínský pěvecký sbor Echo, Ester a Ladislav Moravetzovi, multiinstrumentalista Tomáš Najbrt, skupina Nsango malamu a soubor z církevní konzervatoře v Olomouci, zvaný Koncert Elegant Ansambl.

V sobotu po ranním ztišení opět následovaly programy spojené s hlavním tématem. Počet účastníků se výrazně zvýšil – bylo znát, že na víkendové dny dorazilo dost dalších lidí. Přesná čísla neznáme, ale celkově se zaregistrovalo na čtyři tisíce křesťanů. V této souvislosti jsme obdivovali svižně zvládnuté stravování v obrovském stanu na travnatém prostranství před hlavní halou.

DSC_8270Dračí lodě
V horkém sobotním odpoledni přišla na řadu sportovní novinka, závod dračích lodí! Tento sport má své kořeny v Číně už v dávné době, novou popularitu však získal až koncem 20. století. Dračí loď je štíhlý dlouhý člun, který pohání síla dvaceti vsedě pádlujících závodníků, kteří synchronizovaně zabírají v rytmu úderů bubeníka sedícího na přídi. Směr potom udává kormidelník stojící na zádi. Závodu v Budapešti na slepém ramenu Dunaje se zúčastnily posádky domácího Maďarska, Německa a smíšená česko-slovenská. Naše reprezentanty doplnili přátelé ze slovenské Evangelické církve augsburského vyznání a bylo to spojení nadmíru úspěšné! Po nezbytné teoretické průpravě, nácviku techniky na souši a vyzkoušení na vodě přišel na řadu samotný závod na 200 metrů. Ten měla naše posádka pod kontrolou a stylem start-cíl jej také vyhrála.

Relax a nedělní bohoslužby ve dvanácti kostelích
Budapešť však zároveň vybízela k turistickým procházkám po pamětihodnostech, pro účastníky bylo organizováno několik prohlídek města a plavba lodí po Dunaji (ty byly bohužel brzo beznadějně obsazeny). Procházka po městě a zvláště večerní posezení v některé z četných zahrádek v centru města mohly být rovněž příjemným závěrem po nabitém programu.

DSC_8387Nedělní bohoslužby se konaly ve dvanácti různých kostelích po celém městě. V hlavním reformovaném kostele na Kalvínově náměstí byly bohoslužby česko-maďarsko-anglické, kterých se účastnila většina Čechů a Slováků, ať už byli z Českobratrské církve evangelické, Slezské evangelické církve a. v., Evangelické církve a. v. na Slovensku nebo z jiných církví. Kázal synodní senior Daniel Ženatý a večeři Páně vysluhoval spolu s místními faráři a presbytery. Liturgii oživil domácí pěvecký sbor i zlínský soubor Echo. I další písně, díky stejným nápěvům, zněly v kostele asi s pěti sty účastníky vícejazyčně a mocně. Všichni jsme se domů rozjížděli posíleni a povzbuzeni.

Na shledanou za čtyři roky při setkání křesťanů střední a východní Evropy v rakouském Gratzu 2020!

Daniela Ženatá a Radek Oravec