Otázka na tělo: Jak využíváte své teologické vzdělání?

Český bratr 5/2012.

František Plecháček, frekventant vikariátu

Myslím, že své teologické vzdělání využívám hojně a stále zjišťuji, že ho nikdy není dost.

Vojtěch Hrouda, nemocniční kaplan

To, co jsem se učil na teologické fakultě je pro mě cenné a využívám to. Především v práci, ale nejen v ní. Snažím se, aby to byla živá, a snad i žitá, teologie, přístupná korekci, revizi, proměně. Tedy ne systém poznatků, ale východisko. Polemika. Zdroj.

Jiří Hoblík, vysokoškolský učitel

Své teologické vzdělání využívám profesně k neteologickým účelům, když vyučuji religionistiku, etiku a filozofii náboženství. A na zbylém malém neprofesním prostoru v zájmu www.svobodne.estranky.cz.

Míla Hofmanová, farářka na mateřské dovolené

V úzkém slova smyslu při své práci: exegeze, výklady, kázání, přípravy nejrůznějších programů. V širším pojetí pak v kritickém pohledu v podstatě na všechno, co nabízí tento svět.

Jan Kirschner, stavař a redaktor

K zamyšlení nad stavem světa kolem mne, nad mojí nedokonalostí. V osobním zájmu o liturgický prostor se snažím spojit svoji profesi stavaře s postřehy teologa bakaláře. A také samozřejmě k práci pro super časopis Český bratr či internetový portál ChristNet.cz

Leonardo Teca, farář

Samozřejmě ve své farářské praxi, ale jsem tím celý ovlivněn, takže mě to pronásleduje všude. Jindy mi to umožňuje uvědomit si víc, co všechno o Bohu a Bibli nevím.
Jiří Palán, farářV hospodě při debatách s přáteli a trochu také při práci faráře.

Markéta Slámová, farářka

Pomáhá mi promýšlet a formulovat vztah mezi Bohem a jeho lidem/člověkem a to se snad odráží v mém životě obecně i v práci. Někdy je mi na obtíž (v rozhovoru mi naskakují dogmatická vyjádření, která občas myšlení svazují), většinou mi ale pomáhá vyvarovat se přílišné tendenčnosti (nebo o ní aspoň vědět), „neujet“ ve výkladu, porozumět. Nejvíc se teď vracím k biblickým vědám.