Pro děti: Biblický zvěřinec – Moucha

moucha (4)(ČB 11/2016) Anežka sedí u stolu, před ní je mísa koláčů. V kuchyni to bzučí. Kšá! Leťte mouchy nenechavé, máma chce mít jídlo zdravé…, vzpomene si Anežka na básničku o Palečkovi. Maminko, ty mouchy jsou hnusné. Proč sem pořád lítají? Já je nechci. A to si představ, Anežko, že Pelištejci ve městě Ekrónu kdysi dávno věřili v boha, kterému říkali Pán much. Asi mysleli, že k němu přilétají mouchy a radí mu. Nebo že může mouchy někam poslat, aby někomu způsobily třeba nemoc.

Poslechněte si článek:

Jeden izraelský král dokonce doufal, že tenhle bůh dokáže s pomocí much předpovídat budoucnost. Předpovídání budoucnosti Anežku zaujalo. Jako se předpovídá počasí? Počasí ani ne, to meteorologové počítají podle pohybů a výšky mraků, postupu tlakové níže a výše… To znám, to ukazují v televizi v předpovědi, vzpomíná Anežka. Ale jakou budoucnost předpovídal Pán much? Jedna holka ve škole říkala, že chodí s maminkou ke kartářce, ta to taky umí, ne? Myslíš, že používá i mouchy? Poslouchej, Anežko, jak to bylo s tím králem v Izraeli. Jmenoval se Achazjáš. Procházel se po střeše svého letního paláce v Samaří a najednou se tam propadl mříží. Hodně se přitom zranil, ležel v posteli a bál se, že na to zranění umře. To měl zavolat nějakého doktora, radí Anežka. On dostal jiný nápad. Poslal své posly do Ekrónu, města nepřátelských Pelištejců. Zeptejte se boha Ekrónu, Baal-Zebúba, jestli tohle zranění přežiju. Poslové na to nic neřekli a vyrazili. Ale dověděl se o tom prorok Elijáš. To je ten, kdo nosil chlupatý plášť a kdysi přišel za Achabem a oznámil mu, že nebude pršet, že jo? vzpomíná si Anežka. Je to tak. Elijáše neměli izraelští králové rádi. On dobře slyšel a rozuměl tomu, co říká Pán Bůh, co je špatné, a co dobré. A měl odvahu to králům říct. Teď zase. Anděl Elijáše poslal ke královým poslům. Elijáš jim vyšel naproti a hned věděl, kam jdou. Jděte zpátky ke králi. Přece se nebudete ptát na budoucnost nějakého Baal-zebúba, Pána much. Vy se máte ptát Pána Boha! A hlavně se ho má ptát král. Vyřiďte mu, že se nevyléčí. Umře. Pán much mu nepomůže. A proč bohu Ekrónu říkali Pán much? ptá se Anežka. Možná si představovali, že svou moc šíří skrze mouchy. Může je někam poslat, a působit tak zlo. Víš, jak tě mouchy otravují. Nebo si mysleli, že ten Pán much může mouchami zlo nebo nemoc taky odstranit. Třeba tomu věřil i ten izraelský král a říkal si, že by to mohlo zafungovat. A to právě kritizuje Elijáš. Vy se máte ptát Hospodina, jeho prosit o pomoc. Ne nějakého Belzebuba, Pána much, ďábla (tak se Belzebubovi taky říká). Souvisí to nějak s tou kartářkou, napadne Anežku? Umí předpovídat budoucnost, nebo ne? Ne. Budoucnost se nepředpovídá. Určitě ji nezná kartářka ani není napsaná ve hvězdách a v horoskopech. Zná ji Pán Bůh, většinou nám ji ale do detailů neřekne. I když tu budoucnost ale neznáme, můžeme věřit, že on bude s námi. Mouchy ani Pán much nám nepomůžou.

moucha (5)A ještě něco
V minulém století žil v Anglii spisovatel William Golding. Zažil druhou světovou válku jako námořník, účastnil se potopení německé ponorky Bismarck. Viděl, jak na lidi působí, když jsou v nebezpečí, jak se lidé mění, když bojují o život. Po válce pracoval dlouho jako učitel, poznal svět a myšlení dětí, věděl, jak to mezi dětmi funguje, v dobrém i ve zlém. Pak začal psát knížky. První kniha, kterou napsal, se jmenuje Pán much. Je o skupině chlapců, kteří se ocitnou sami na pustém ostrově a snaží se tam přežít. Zpočátku to vypadá dobře, děti se pokoušejí vytvořit společnost, která by fungovala, snaží se o demokracii. Ale postupem času se z nich stane smečka, kde vládne strach, násilí a právo silnějšího. Ve strachu z neznámé obludy napíchnou na kůl prasečí hlavu, která je má chránit, ale jde z ní jen strach a hnus, obletuje ji hejno much. Ty mouchy ještě posilují pocit strachu, který se šíří, když mu nemůžeme vymezit hranice. Pán much nepomůže.

moucha (3)

Moucha v Bibli
Moucha je obtížný hmyz, známe ji dobře od nás, a v teplých oblastech je much ještě mnohem víc. Spolu s komáry trápí člověka a napadají zemi. Biblický Kazatel (10,1) přirovnává k mrtvé mouše pomatenost: Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest. Mouchy byly také jednou z tzv. egyptských ran, kterými potrestal Hospodin Egypt. O králi Achazjášovi a jeho žádosti poslané do Ekrónu k Pánu much (Baal-zebúbovi) se dočteme na začátku 2. knihy Královské.

Lenka Ridzoňová, kresba Kateřina Urbánková