Jeronýmova jednota podporuje církevní stavební projekty už téměř 100 let

sobotní ráno před penzionem - nástup na výlet(ČB 11/2016) Jeronýmova jednota (JJ) je součástí Českobratrské církve evangelické a jejím posláním je podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení, jako jsou např. varhany. Vznikla v roce 1918 oddělením od podpůrného spolku Gustava Adolfa. První sbírku vykonala v roce 1919.

 Jeronýmova jednota shromažďuje a spravuje finanční prostředky z tuzemska i zahraničí:

Poslechněte si článek:

1. Povinné sbírky vyhlášené každým rokem farním sborům:

– Sbírka darů (SD) – probíhá v jarních měsících, dosahuje výše cca 3 miliony korun, odvádí se na příslušné senioráty do 31. 5. a je určena k pokrytí žádostí o dary. Jednu třetinu Sbírky darů si ponechává seniorát k vlastnímu použití, dvě třetiny se odešlou na ústředí Jeronýmovy jednoty; tato částka se rozděluje v září na výročním celocírkevním zasedání JJ.

– Sbírka Hlavní dar lásky (HDL) – je vyhlášena na Velikonoční neděli a je určena na jediný nejvýznamnější projekt. Dosahuje výše cca 800.000 korun.

– Sbírka Jubilejní toleranční dar (JTD) – je vyhlášena v říjnu ke Dni reformace a slouží k posílení fondu JTD, ze kterého se poskytují půjčky, o cca 450.000 korun. V letošním roce Jeronýmova jednota využila část finančních náhrad pro jednorázové navýšení tohoto fondu (o 10 248 502 korun).

2. Dary od zahraničních dárců a podpůrných organizací (GAW)

3. Finanční prostředky na činnosti, jejichž výši každoročně určuje synodní rada (na rok 2016 to je 1 350 000 korun).

Jeronýmova jednota jednou za rok poskytuje dary a během celého roku půjčky na naléhavé stavební projekty sborů. Také pomáhá při vyřízení dotací, např. poskytnutím půjčky na předfinancování dotace. Vede evidenci nemovitého majetku sborů.

Letošní ústřední shromáždění Jeronýmovy jednoty se konalo v polovině září v Krnově (na zakoupení a opravu tamní nové fary byly použity finanční prostředky z Jeronýmovy jednoty i ze zahraničí). Na tomto zasedání byly pokryty všechny žádosti v celkové výši 3 916 000 korun a to jak ze Sbírky darů, tak z prostředků na činnost; o zahraničních darech bude jednat ekumenické oddělení se zahraničními dárci, rozhodnutí je delegováno na ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty. Ústřední shromáždění JJ rozhodlo například o podpoře rekonstrukce fary v Lysé nad Labem, o podpoře výměny oken na faře v Mostě-Litvínově, opravy střechy kostela v Telči, přístavby ke kostelu v Hranicích, o elektroinstalaci, opravě interiéru kostela a odstranění vlhkosti ve Vsetíně-Dolním sboru aj.

nová fara v Krnově před dokončením rekonstrukce

nová fara v Krnově před dokončením rekonstrukce

V minulých letech podpořilo ústřední shromáždění například rekonstrukci kanalizace ve sborovém domě v Benešově u Prahy, rekonstrukci farní budovy a internátu v Teplicích, výměnu oken na faře ve Vysokém Mýtě, opravu střechy na přístavbách fary ve Vrchlabí nebo obnovu věže, oken a fasády kostela v Moravči.

Výnos sbírky darů bývá dvakrát až třikrát nižší, než by bylo potřeba pro vyhovění všem žádostem, mnohé z nich se musí krátit nebo i odmítnout. Rozhodování je složité a je nezbytné při něm znát přesné informace o stavu věcí, finančních možnostech sboru, také podíl obětavosti sboru atd.

Žádosti o dary se podávají na předepsaných formulářích na příslušné senioráty k výročnímu seniorátnímu shromáždění Jeronýmovy jednoty, kde jsou projednány a postoupeny na ústředí.

Žádost o půjčku mohou sbory podat v průběhu celého roku na stejných formulářích a zaslat přes seniorát, který ji postoupí na ústředí.

Další informace o Jeronýmově jednotě je možné nalézt zde: http://www.e-cirkev.cz/rubrika/675-Jeronymova-jednota/index.htm.

Hana Kurešová, referentka Jeronýmovy jednoty