W.Brueggemann: Bible a postmoderní představivost

Bible a postmoderní představivost(ČB 12/2016) Nevím, jak vy, ale já čas od času propadám jako farář, jako křesťan i jako občan jisté skepsi. Ze svého působení, z církve, z dnešního světa. A potom se mi dostane do rukou knížka, při jejímž čtení mi najednou začne připadat, že není všechno temné, ztracené, zoufalé a jsem nadchnut pro nový pohled a udělám si docela novou představu o své práci i o svém životě.

Poslechněte si článek:

Díky překladu Petra Slámy a nakladatelství Vyšehrad se nám letos na podzim může dostat takového povzbuzení prostřednictvím knihy amerického profesora Starého zákona Waltera Brueggemanna (nar. 1933) Bible a postmoderní představivost s podtitulem Písmo jako scénář života. Kniha je určena farářům, které chce orientovat a povzbudit v představivosti a v křesťanském životě. Ale nejen jim.

„Mnohým z nás v akademickém i církevním světě je nyní jasné, že jako vykladači Písma jsme se ocitli ve zcela nové situaci. Je to cosi jako krize. Tato krize interpretace je výsledkem radikálních posunů v kultuře, na něž vykladači v církvích na Západě vůbec nebyli připraveni.“ Takto a nepříliš radostně začíná jedna z prvních kapitol, v níž se autor pokouší tuto novou situaci ohledat. Změny ani nevítá ani předem nehaní, pouze se je pokouší popsat, a tak se v nich zorientovat. U tohoto popisu ovšem náš milý profesor nezůstane, vidí také úkoly a příležitosti: „Navrhuji proto, abychom se v postmoderním kontextu nově podívali na to, oč vlastně při setkání liturgie a zvěstování jde. Při tomto setkání dle mého nejde o potvrzování velkých absoluten, která jsou spojena s nadvládou moderny. Nejde zde ani o rozmáchlá a všeobecná tvrzení, která tváří v tvář našemu všeobecnému neúspěchu, zániku a nemoci jen duní prázdnotou.“

rám

***

Číst, naslouchat, vykládat Písmo
Prof. Brueggemann takto (i jinak a šířeji) upozorňuje na doznívající vliv osvícenství (a moderny vůbec), které důrazem na autoritu rozumu a na ideál objektivity oslabovalo sdělnost biblické zvěsti. Ta se znovu zaskví, když Bibli pojmeme jako odvážný alternativní výklad světa, který připomene opomíjené prvky lidské existence. Takovou příležitostí jsou křesťanské bohoslužby, při nichž se čte, naslouchá a vykládá Písmo. Toto nově nasměrovávající setkání se zvěstí Písem při bohoslužbách autor připodobňuje divadlu, kde je také člověk konfrontován s inscenací jiného vhledu a pohledu; na dalším místě nabízí úlohu faráře či pastýře na způsob terapeuta, který dovede naslouchat a spolu s léčeným se pokouší nahlédnout konkrétní život a rozvrhnout jeho další kroky. Tento biblický scénář poté autor vykresluje a aplikuje na šesti biblických textech, které vykládá podnětně nejen pro kazatele. Kniha potom vrcholí v 19 tezích, v nichž Walter Brueggemann shrnuje své pochopení tohoto evangelijního „vzdoroscénáře“.

Napínavé a srozumitelné čtení je užitečné pro faráře, kazatele a pastýře, ale také pro laiky, pro všechny, kdo stojíme dnes trochu v rozpacích před dnešním světem a člověkem. I nám platí otázky Waltera Brueggemanna: „Máme dost pevné nervy, dost svobody a energie, abychom se pohnuli za matrici moderny s jejím ambiciózním a nekritickým lpěním na úplnosti? A abychom se spolehli na konkrétnost biblického textu? Máme k tomuto textu tolik důvěry, že mu dovolíme, aby vybavil naši alternativní představivost? Odpovíme-li na tyto otázky ne, odsoudíme církev k tomu, aby zmizela spolu se zbytkem moderny. Odpovíme-li ano, mohlo by to církev osvobodit, aby se stala prostorem proměny…“

Ondřej Ruml

BRUEGGEMANN, Walter. Bible a postmoderní představivost.
Praha: Vyšehrad 2016, 168 stran.