Dvacet let práce na česko-německých vztazích

DSC_0950(ČB 1/2017) Před dvaceti lety byla ustanovena pracovní skupina k německo-českým vztahům, sestávající z delegátů Evangelické církve v Německu (EKD) a Českobratrské církve evangelické.

V roce 1996 vydal synod naší církve prohlášení k vysídlení sudetských Němců z Československa po druhé světové válce. ČCE chtěla tímto prohlášením prolomit začarovaný kruh vzájemných obviňování, a tím dát česko-německým vztahům nový počátek. Prohlásila tehdy, že kromě viny, kterou na tehdejším pošlapání vztahů nese německá strana, i z české strany došlo po druhé světové válce k proviněním. Prohlášení zdůrazňuje: „Poválečné radikální a zdánlivě konečné řešení problému vztahů Čechů k Němcům

Poslechněte si článek:

žijícím v českých zemích jejich kolektivním vysídlením nám připadá přes všechna tomu předcházející příkoří být krokem morálně pochybeným.“ Zasazuje se o diferencovanější vypořádání s traumaty minulosti „upřímnou lítostí, oboustrannou snahou o porozumění a touhou po smíření“.

Synod EKD vydal poté k vztahům mezi Čechy a Němci prohlášení. Děkuje za ruku podanou k smíření a přiznává německou vinu s prosbou o odpuštění. V prohlášení se praví: „S úctou a vážností před Bohem prosíme o odpuštění této viny. Prosíme své české sestry a bratry o odpuštění a, nakolik nám náleží právo k takovému kroku, i my vám odpouštíme.“ V důsledku toho byla v prosinci 1996 ustanovena pracovní skupina, sestávající ze zástupců EKD a ČCE, která v roce 1998 německy a česky vydala publikaci Rozdělující zeď je zbořena. Publikace zpracovává obtížná období v dějinách německo-českých vztahů a vyjmenovává české a německé aktivity, které měly k smíření napomoci. A konečně obsahuje i podklady k česko-německým bohoslužbám, které se dodnes používají.

DSC_0963Na mezinárodní konferenci „Exulanti, vyhnanci a běženci“, která se konala v říjnu 2016 v Litomyšli, připomněli dvacetileté výročí prohlášení synodu EKD Dirk Stelter, vrchní církevní rada EKD, a církevní rada pro ekumenické záležitosti ČCE Gerhard Frey-Reininghaus.

Mezinárodní konference „Exulanti, vyhnanci a běženci“, nad níž předseda rady EKD, zemský biskup Heinrich Bedford-Strohm převzal záštitu, byla pořádána spolkem Exulant, v němž se slučují potomci těch, kteří kdysi ve věci víry uprchli z území dnešní České republiky. Spolek se snaží povědomí o této historii uchovat při životě, což je dnes, pro hlubší porozumění uprchlíkům současným, obzvlášť potřebné.

Na konferenci podala zprávu o své situaci také skupina křesťanských uprchlíků z Barmy, kteří v ČR žijí od roku 2008. Ač se jim od křesťanů v ČR dostalo mnohé pomoci, vypovídali o tom, jak je život zde především pro staré lidi těžký; mladší se ve své nové vlasti zorientovali podstatně lépe. Vrchní církevní rada Dirk Stelter referoval o stávající situaci uprchlíků v Německu a o angažmá EKD na tomto poli.

Gerhard Frey-Reininghaus a Dirk Stelter (redakčně upraveno)