Noe svou archu nestihl patentovat – na jihu Čech vyrostla kopie

OLYMPUS DIGITAL CAMERA(ČB 1/2017) Nový kostel v Kaplici patří u nás mezi nejoriginálnější stavby, i když projekt je to vlastně tradiční, postavit archu napadlo již praotce Noema, a tak Kapličtí mohli tvar jeho biblické lodi jen „opsat“. Noemův nápad to ostatně nebyl, Noe byl instruován shůry. A „spravedlivých“ z potomků Noemových se na jihu Čech také našlo docela dost.

Poslechněte si článek:

Historie sboru po válečné potopě
Evangelická kazatelská stanice vznikla na Kaplicku v roce 1946, hned po druhé světové válce. Dalo by se tedy říci, že po podobné tragédii jako byla biblická potopa. Sudetští Němci nebo zde spíše Rakušané odešli za hranice a na Kaplicko se přistěhovalo několik rodin ze Slovenska a Čechů z Rumunska. Bohužel byly většině nové statky po několika letech znárodněny; na Slovensko se proto někteří vrátili zpět. Přistěhovalci v Kaplici založili (nebo obnovili?) evangelickou církev a začali se scházet v pronajaté místnosti. V 50. letech pak za 7 000 Kčs zakoupili sborovou budovu, ve které se scházeli až do roku 2003. Za socialismu ale počet evangelíků postupně ubýval, na konci sedmdesátých let se bohoslužby konaly už jen jednou za měsíc. Po pádu komunismu se otevřely nové možnosti; do jižních Čech vstoupila skupina misionářů z organizace Operace Mobilizace. Byli to cizinci, což tehdy působilo atraktivně a vlivem jejich činnosti se počet členů zase rozrostl. Jedna misionářka (Chung Nam You z Koreje) se do Kaplice dokonce na pět let nastěhovala, aby v započatém misijním díle pokračovala. Jak se počet členů kazatelské stanice rozrůstal, českobudějovický sbor zde zřídil místo druhého kazatele a od září 2007 zde působí Daniel Freitinger. Kaplice zůstává jedinou kazatelskou stanicí českobudějovického sboru; ty ostatní, tedy Trhové Sviny, Český Krumlov a Velešín již byly zrušeny (poslední v Českém Krumlově, čerstvě od 1. ledna 2017).

OLYMPUS DIGITAL CAMERANový kostel pro nové století
Kapličtí se nakonec rozhodli postavit si podle návrhu architekta Petra Wíznera i nový kostel. A tak byl v roce 2005 hotov nápaditý návrh sborového domu ve tvaru biblické archy; s biblickým, dobře zapamatovatelným nápadem kostela ve tvaru lodi přišel podle Freitingera kurátor Jan Matějka. Archa byla slavnostně otevřena 24. září 2005. „Bez bývalého faráře Daniela Matějky a jeho velkého úsilí by byla realizace projektu nemyslitelná,“ uvedl současný českobudějovický farář David Nečil.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVelký důraz byl kladen na hlavní vstupní fasádu, která byla navržena bez oken, pouze s velkými vstupními dveřmi a sloupem s křížem. Sloup se nakonec neuskutečnil, přesto že by stavbě dodal i horizontální rozměr. Jak měl vypadat, lze dohledat na stránkách architekta (www.wizner.cz). V přízemí jsou společenské prostory (sál, předsálí, klubovna), toalety a kancelář faráře. V hlavním sále, kde se konají bohoslužby, je instalován zajímavý dřevěný kříž a ambon (kazatelna). Oba prvky mobiliáře vytvořil David Kratochvíl z nedalekého Soběnova. Kazatelna symbolizuje příď lodi a má i tvar kalicha. Dřevo, ze kterého Kratochvíl vytvořil nejprve kříž a později i kazatelnu, bylo vytaženo po povodni v roce 2002 z říčky Černé. Jednoduché, ale krásné! Kapličtí dokážou být opravdu velmi invenční. Stůl Páně v Kaplicích nemají. Při večeři Páně ke kazatelně přidávají malý stolek, kde je chléb a víno.

Do obytné a ubytovací části domu v patře se vstupuje odděleným vchodem. Jsou tam pokoje pro hosty se zázemím a byt faráře. Poslední podlaží, kde jsou pokoje pro větší skupiny návštěvníků, je navrženo jako ustupující lehká nástavba s dřevěnými žaluziemi na oknech. Celá stavba je ukončena dřevěnou střechou s obloukem, dodávajícím domu eleganci, modernost a lodní tvar. Náklady na vybudování budovy dosáhly 8,6 milionů korun a na jejím financování se podílely především zahraniční církve a Jeronýmova jednota.

Pestrý život sboru i možnost ubytování pro turisty
Kromě pravidelných bohoslužeb se sborový dům používá k setkávání různých generací, k biblickým hodinám, besedám nebo promítání filmů. Konají se tu i různá seniorátní či mimocírkevní setkání (Univerzita třetího věku, koncerty základní umělecké školy, různé kroužky). Každý měsíc se také společně s katolíky pořádá ekumenická biblická hodina. V létě slouží prostory i k ubytování turistů, je to dobrá příležitost, jak navštívit pěkný kraj u rakouských hranic. Kontakty naleznete v Evangelickém kalendáři nebo na webových stránkách sboru.

Kaplice a co dál?
Návštěvou Kaplice jsme se dostali na konec cest za moderní architekturou evangelických chrámů. Na některé kostely nebo další inspirativní umělce jsem možná zapomněl, proto předem čtenářům děkuji za zajímavé podněty k tomu, o čem by bylo možné pro Českého bratra ještě psát.

 Jan Kirschner