Evropská reformace na prahu 500. výročí

DSC_9746(ČB 1/2017) Začalo to nenápadně. Muž ve zralém věku přibil na dveře chrámu ve Wittenbergu svých 95 tezí, v nichž kritizoval tehdejší církev. I když není úplně jisté, zda je Martin Luther skutečně přibil, nebo zda je „jen“ na konci října 1517 poslal v dopise jednomu z biskupů, jeho myšlenky se tehdejší německou říší i po celé Evropě rychle šířily. Pomohla tomu také první informační revoluce v dějinách lidstva – vynález knihtisku.

Poslechněte si článek:

 O několik let později se Luther seznámil s dílem Jana Husa, upáleného v červenci 1415 na kostnické hranici. Zpočátku tomuto muži, prohlášenému za kacíře, nevěnoval pozornost, ale vzápětí zjistil, jak moc se s jeho myšlenkami ztotožňuje, a proto se k Husovi přihlásil.

Připomínat si evropskou reformaci v Česku je zajímavé zejména proto, že česká reformace předcházela té evropské o několik generací. Zatímco Jan Hus nebo jeho žák Jeroným Pražský za své názory skončili v plamenech na břehu Rýna, Martin Luther se o 100 let později dožil na tehdejší dobu poměrně úctyhodného věku 62 let. Úplně jednoduché to také neměl, kacířem ho nazývali rovněž, ale díky ochraně saského kurfiřta Fridricha III. Moudrého se mučení i soudním řízením vyhnul.

Reformační kamion v Praze – listopad 2016

Reformační kamion v Praze – listopad 2016

Co nás čeká v „Lutherově“ roce?
V současné době brázdí Evropou kamion připomínající reformaci. Jedná se o projekt Evangelické církve v Německu a jeho cílem je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem a nevyčerpává se Martinem Lutherem. Kamion vyrazil loni na začátku listopadu ze Ženevy a veze krátké filmy z jednotlivých zastávek, kterých je v 19 zemích celkem 67. Letos v květnu ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze zastavil 21. a 22. listopadu a byla to jeho jediná česká stanice.

Na cestu kamionu naváže Kirchentag, který se koná 24.–28. května v Německu. Většina událostí se bude dít v Berlíně, hlavní slavnost se však uskuteční právě ve Wittenbergu.

Nové vydání Lutherova překladu Bible

Nové vydání Lutherova překladu Bible

Týden Martina Luthera
Výročí reformace jsme se rozhodli připomenout tam, kde má luterství v Česku zakořeněnou tradici, proto zamíříme na východ republiky. Českobratrská církev evangelická bude mít celocírkevní slavnostní bohoslužby i s navazujícím programem 10. září v Ratiboři, Slezská církev evangelická augsburského vyznání pak 17. září v Českém Těšíně. Obě slavnosti budou pojaty ekumenicky a účastnit se jich budou zástupci obou církví. Po Česku také poputuje výstava věnující se přímo české reformaci.

Rok, ve kterém si výročí Martina Luthera připomínáme, je součástí většího celku, nazvaného Naše reformace. Věnuje se církevním výročím v letech 2013–2018, která jsou významná (nejen) pro Českobratrskou církev evangelickou. V minulých letech jsme si připomínali vydání Bible kralické, přijímání podobojí, Jana Husa či Jeronýma Pražského.

Nyní jsme na prahu připomenutí události evropského významu. A v roce 2018 uplyne 100 let od založení naší církve. Zajímá vás, co vše se bude dít? Sledujte Českého bratra a žádná důležitá informace vám neunikne.

Jana Vondrová