Dobrovolníků není nikdy dost

foto Iva Pellarová (1)(2/2017) Posláním Služby pro rodinu a dítě Diakonie SKP Praha je podporovat rodiny s dětmi v nepříznivé životní situaci, pomoci rodině vytvářet pro vývoj dětí bezpečné a stabilní prostředí. O službě jsme si povídali s její vedoucí Silvií Ročovskou.

Kdo je váš typický klient? Laik si představí matku samoživitelku s nižším vzděláním a nízkými příjmy. Odpovídá to skutečnosti, nebo je to zkreslený pohled?
Z větší části to je tak, jak říkáte – často se jedná o neúplné rodiny, ale zrovna tak máme dost rodin úplných.

Poslechněte si článek:

Problémy ve výchově dětí a narušená komunikace v rodině se týká bohužel všech rodin, bez ohledu na stupeň vzdělání a příjem.

foto Iva Pellarová (2)Nabízíte rodinám podporu v celé řadě oblastí, od pomoci s výchovou a péčí o dítě přes vztahy v rodině až třeba po pomoc se sestavováním rodinného rozpočtu. S jakým problémem se na vás klienti obracejí nejčastěji?
Nejčastěji se jedná o rodiny, které řeší současně několik problémů najednou. Podle statistických dat je to na prvním místě výchova a péče o dítě a finanční zajištění rodiny. Děti jsou většinou ve věku dospívání a chvíli před ním. S rodinami řešíme problémy s chováním dětí doma i ve škole, špatný prospěch, sociální vztahy a volnočasové aktivity. Problematický je jakýkoliv extrémní výchovný styl – ať příliš liberální, který nedává pravidla a jasné hranice, nebo autoritářský s vysokými nároky.

A finanční zajištění rodiny?
Ekonomická situace v rodině je samostatná kapitola. Materiální chudoba ovlivňuje další věci – nestabilní a nekvalitní bydlení, nestabilní příjem, a tím zadluženost a stres. Snažíme se znevýhodnění těchto rodin eliminovat a pomoct jim začlenit se do naší společnosti.

Má nepříznivá situace v rodinách nějakou specificky novou souvislost? Často je například zmiňována snadná dostupnost pasivního rozptýlení, které nabízí televize, internet či takzvané informační technologie. Má to podle vás vliv na schopnost dobře zvládat chod rodiny?
Domnívám se, že televize, internet a další informační technologie v tomto smyslu vliv nemají. Výrazným vnějším vlivem je chudoba, o které už jsem mluvila. Mnoho rodičů, kteří k nám docházejí, má nízké vzdělání a jejich výdělek nedostačuje k pokrytí nákladů rodinného života. Rodina tak může poměrně rychle přijít o střechu nad hlavou, zvlášť, pokud je jeden z rodičů nezaměstnaný. Důležitou roli přirozeně hraje rozpad rodiny, dlouhodobá vážná nemoc rodiče, závislost na návykových látkách či jakákoliv změna, která způsobuje rozkolísání jejich života. Rodiče, kteří k nám docházejí, často sami vyrostli v těžkých podmínkách a nemají odkud brát kapacitu.

000328Nabízíte pomoc i se vzděláváním dětí. Čím to, že problémy se vzděláváním a případnou pomoc rodičům nezvládnou řešit školy samy?
To je dobrá otázka. Dříve pravděpodobně nebyly na děti kladeny takové nároky jako dnes. V současné době se dítě potřebuje na školu připravovat i doma, a pokud nemá nikoho, kdo mu s tím pomůže, bude mít potíže a ovlivňuje se tím jeho sebehodnocení. Při práci s rodinou jsme tedy vždy se školou v kontaktu a pátráme, jak by mohla žáka podpořit. Je ale pravda, že doučování v jiném prostředí než ve škole, třeba v exkluzivním vztahu s dobrovolníkem, je pro dítě mnohem lepší.

Dobrovolnický program je důležitou součástí vašich služeb. Jaké předpoklady, kromě ochoty nabídnout svůj volný čas, by měl dobrovolník mít?
Měl by být zralá osobnost, která chce druhým dávat, zároveň však neztrácí sama sebe, svoje potřeby a přání. Měl by rozumět své motivaci, my se jim snažíme pomoci ji hned zpočátku odhalit. Dobrovolník by měl být také schopen slevit ze svých vznešených cílů, kterých někdy konkrétní rodina není schopna dostát. Rovněž je zapotřebí, aby se dokázal naladit na principy naší práce s rodinou; tak například princip „podpora samostatnosti a autonomie klienta“ stojí nad našimi, tudíž i dobrovolníkovými cíli a často dělá těžkou hlavu jak pracovníkům, tak dobrovolníkům.

000332Jak se vám zatím dobrovolnictví osvědčilo?
Dobrovolnický program naši službu vhodně doplňuje a zvyšuje její efektivitu. Pomáhá dětem nejen s přípravou do školy, ale i se smysluplným trávením volného času. Vztah s dobrovolníkem dítěti doplňuje slabé přirozené sociální vztahy v rodinách a v blízkém okolí. Dítě má tak ve svém životě někoho, kdo mu nabízí nové hodnoty, zájmy a věnuje mu individuální pozornost, po které všichni toužíme.

Máte dobrovolníků dostatek? Na koho se mohou zájemci o dobrovolnictví obrátit?
Dobrovolníků nikdy není dost. Poptávka rodin převyšuje naši nabídku. Zájemci se mohou obrátit na mne jako vedoucí služby a teď i koordinátorku dobrovolníků, případně na kteréhokoliv kolegu.

Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví: Mgr. S. Ročovská, tel: 777 734 182

připravil Adam Šůra, ilustrační fotografie Iva Pellarová