Část peněz z finančních náhrad míří k diakonickým a rozvojovým projektům

peníze(ČB 2/2017) Českobratrská církev evangelická loni poprvé spustila grantový systém na podporu financování diakonických a rozvojových projektů. Jeho cílem je využití části finančních náhrad poskytovaných církvi na základě smlouvy se státem po schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, a to k rozvoji činnosti farních sborů, aby se tak mohla církev lépe připravit na naplňování svého poslání ve společnosti i po úplném přechodu na samofinancování.

Poslechněte si článek:

Výzvy na podávání žádostí v roce 2017 se týkaly tří oblastí:

– diakonická práce
– evangelické tábory pro děti a mládež
– rozvoj sborů, výchova a vzdělávání

Podporu získala většina z 59 přijatých žádostí; seznam schválených žádostí, na něž bylo rozděleno přes čtyři a půl milionu korun, lze nalézt na webových stránkách církve (www.e-cirkev.cz), kam byl umístěn na konci loňského roku.

V grantovém programu „diakonická práce“ putují peníze například na rozvoj střediska pro zrakově postižené, na úpravu bytu pro vozíčkáře nebo na podporu dobrovolníků v hospicích a dalších zařízeních. Z programu „evangelické tábory pro děti a mládež“ budou částky využity na materiální zabezpečení táborů, na biblické programy nebo třeba pro tábor s dětmi ze Spojených států amerických.
Nejvíc peněz bylo rozděleno v programu „rozvoj sborů, výchova a vzdělávání“. Tam se financování týká především aktivit, které povedou ke snížení prahu mezi farními sbory a obyvateli daného města či obce. Ze žádostí je patrna snaha o tvorbu otevřené církve. Jde například o programy pro veřejnost, o hudební akce mládeže, o vybudování komunitního centra, komunitní zahrady nebo dětského hřiště.

Další jeden milion korun bude rozdělen na mikroprojekty farních sborů příslušným seniorátem. Seniorát rozhoduje o přidělení finančních prostředků podle svého uvážení a vlastních pravidel, která přiměřeně respektují rámcové zásady pravidel grantového systému na úrovni celocírkevní.

Jana Vondrová