Tříkrálová sbírka ukazuje církev v dobrém světle

Dolni_Lukavice_2016(ČB 2/2017) V okolí Nového Hrozenkova ukazovaly teploměry minus 22 °C. Tamní králové tak s koledou vyčkávali, až se aspoň trochu oteplí. „Většina skupinek vyrazila koledovat k poledni nebo po obědě. Mnozí měli na sobě dvě bundy a s sebou termosky s teplým čajem. Odpočinout si mohli na faře, kde se pro ně vařil čaj a hovězí polévka. Velmi vstřícní byli i lidé, které navštívili – zvali je k sobě domů, aby se ohřáli,“ přibližuje koledování na Novohrozensku tamní koordinátorka sbírky Daria Exnerová.

Poslechněte si článek:

Někteří koledníci narazili sice i na zavřené dveře, ale ani to je neodradilo. „Nejvíce nás potěšila jedna rodina. I když nebyli doma, nechali nám na dveřích balíček s koledou i penězi a nápisem: ‚Pro tři krále‘. Uvědomil jsem si přitom, že radost tříkrálové koledy mohou předávat nejen koledníci, ale i lidé, ke kterým chodíme. Třeba i tím, že nám uvaří čaj a nabídnou cukroví,“ sdělil Prokop Štěpánek z Holubic u Brna.

Dolni_Lukavice

Dolní Lukavice

Sbírku organizuje Charita ČR, dobrovolníci se rekrutují z farností, místních charit i třeba od skautů. Většina vybraných peněz zůstává tam, kde se vyberou, a pomáhá potřebným – lidem bez domova, seniorům či lidem postiženým. Část výtěžku patří celostátním či zahraničním projektům. Štědrost lidí v posledních letech stoupá; loni se vybralo 96 milionů korun, letos se očekává stejný či dokonce o něco větší výsledek. Momentálně je sečteno 73 % pokladniček, do kterých lidé vložili 72,7 milionu korun.

Nejde jen o peníze
V Tříkrálové sbírce nejde ale zdaleka jen o vybírání peněz pro potřebné. Má lidem přinášet i radostnou zvěst evangelia a ukazovat konkrétní pomoc církve. Pastorační rozměr má podle ředitele Charity ČR Lukáše Curyla už od svého počátku – poselství o pokoji a Kristově vykoupení má být nedílnou součástí koledování. „Nejde jen o výtěžek a snahu získat peníze pro potřebné. Například psaní písmen K + M + B je požehnáním celému obydlí. Koledníci by o tom měli mluvit, instruujeme v tomto smyslu koordinátory sbírky v diecézích i jednotlivých charitách,“ popisuje ředitel.

Evangelizační rozměr má pak Tříkrálová sbírka podle Curyla i pro samotné koledníky, hlavně pro ty nevěřící. „Je to pro ně pozitivní setkání s činností církve. Především při žehnání koledníkům vnímají oproti jiným sbírkám rozdíl. Ze zkušeností víme, že často koledují několik let po sobě a berou tuto sbírku jako speciální událost,“ dodává ředitel.

MG_2807

koledníci v senátu

Charita klade důraz i na doprovodné programy. „Nechceme, aby se jen chodilo vybírat s kasičkou. Chceme, aby se lidé především setkávali. Je výborné, když se podaří uspořádat například koncert či jinou událost, která připomene hodnoty, na nichž je Evropa postavena,“ připojuje Lukáš Curylo. Pořádání takových událostí i pastoračnímu rozměru sbírky se podle něj daří především tam, kde s charitou úzce spolupracuje farnost. Velmi dobrá zkušenost je v posledních letech i se skauty.
V ulicích se letos během sbírky vystřídalo na 50 000 dobrovolníků rozdělených do zhruba 14 tisíc kolednických skupinek; v každé z nich musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Kromě darů vložených do kolednických kasiček mohou lidé Tříkrálovou sbírku podpořit i tak, že zašlou příspěvek na speciálně zřízený účet nebo prostřednictvím dárcovské SMS. Bližší informace na www.trikralovasbirka.cz.

pro Českého bratra Tomáš Kutil,
Katolický týdeník