Svíčka pro Aleppo v Praze

P1010248(ČB 2/2017) V pondělí 16. ledna v podvečer se na Hradčanském náměstí v Praze sešlo několik desítek lidí. Zapálením svíček i modlitbou vyjádřili podporu lidem v Sýrii, na které dolehla válka, i účastníkům mírového pochodu z Berlína do Aleppa. Promluvil také člen synodní rady Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný a farář pro menšiny Mikuláš Vymětal.

Pochod vyšel 26. 12. z Berlína po tzv. uprchlické trase, jen v opačném směru, Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem.

Poslechněte si článek:

Iniciativa chce podpořit ty, kdo byli kvůli válce nuceni opustit svoji zemi, a uctít památku těch, kdo cestou ke svobodě přišli o život. Účastníci s sebou nesou bílé vlajky jako symbol mírového řešení syrského konfliktu.

K pokojnému občanskému pochodu bylo možné se kdekoli po trase připojit, třeba jen na pár hodin. Sympatizanti mohli poutníky také ubytovat nebo je podpořit finančně. Pro pomoc české části pochodu vyhlásil Pražský seniorát Českobratrské církve evangelické sbírku (účet 2700237649/2010, variabilní symbol 7777).

1AleppoModlitba za Aleppo
Bože míru, ve svých myšlenkách míříme tam, kam jdou naši poutníci – do zničeného Aleppa, do Sýrie, na těžce zkoušený Blízký východ. Prosíme tě za lidi, kteří tam žijí a snášejí útrapy války. Myslíme na ty, kdo jsou na útěku ze svých domovů, ale i na ty, kteří utéci nechtějí, nemohou nebo nedokážou. Zvláště si připomínáme děti, nevinné oběti zla dospělých a zvůle mocných. Věříme, Bože, že jsi jim blízko.

Předkládáme ti v naší modlitbě ty, kteří zbytečně a předčasně zahynuli, zraněné a zmrzačené. Myslíme i na ty, kdo jsou zraněni duševně a duchovně, na lidi s myslí naplněnou odsudky, nenávistí a mstou. Často nejsme lepší než oni. A tak tě prosíme o tvé milosrdenství a milost pro ně i pro nás. Dej těm, kdo nenávidí a působí zlo, se zastydět a odvrátit od svých zlých cest, těm, kterým bylo ublíženo, dej sílu odpouštět, a těm, kdo mají moc měnit dějiny, dávej moudrost a laskavé srdce.

Děkujeme ti za všechny, kdo se zlu staví dobrem, nenávisti soucitem, ubližování pomocí druhým. Děkujeme ti za Lékaře bez hranic, za posly míru, kteří putují do Aleppa, za všechny, kterým není lhostejné utrpení vzdálených bližních. Prosíme o sílu a vytrvalost pro ty, kdo jdou; posiluj jejich kroky. Prosíme, obracej nás k sobě i k našim blízkým. Amen

Jana Vondrová
modlitba Mikuláš Vymětal