Město přátelské demenci

Diak1(ČB 3/2017) Příznaky onemocněním Alzheimerovou chorobou jsou plíživé, u řady nemocných trvá několik let, než se nemoc projeví v plné šíři. Začíná to drobnými výpadky paměti, změnami v chování, dotyčný může mít různé utkvělé představy, neví, jak se obléci na procházku, zapomíná jména, ztrácí kontrolu nad tím, jak obstarat domácnost. V konečném důsledku vyžaduje trvalou pomoc druhé osoby.

Poslechněte si článek:

V České republice je takto nemocných podle odhadů více než 150 tisíc. A o třicítku z nich se starají také v  Myslibořicích na Vysočině, v diakonickém domově se zvláštním režimem, a plánuje se rozšíření služby i do Nového Města na Moravě. Tam by podle ředitelky Michaely Grmelové takovou službu aktuálně potřebovalo asi dvacet lidí. V letošním roce se chce Diakonie v Novém Městě věnovat osvětě problematiky Alzheimerovy nemoci a jiných druhu stařeckých demencí. „Pod hlavičkou projektu Město přátelské demenci připravujeme sérii setkání, na kterých se lidé dozvědí o nejčastějších příznacích onemocnění a o jeho průběhu, ale chceme také poradit rodinám, jak se s tím, že někdo z jejich blízkých touto nemocí trpí, vyrovnat,“ prozradila dále Michaela Grmelová.

Například ve Velké Británii pod hlavičkou Dementia Friendly (k demenci vstřícně) fungují občanské komunity, pečující o to, aby byl v obchodech, restauracích, na úřadech nebo v městské dopravě poučený personál, který se dokáže chovat trpělivě a vlídně. „U nás prozatím chceme předávat základní informace o tom, jak onemocnění Alzheimerovou chorobou rozpoznat a jak se o takto postiženého rodinného příslušníka starat,“ říká Petr Hladík z novoměstského farního sboru. „Proto jsme se rozhodli spolu s myslibořickými s osvětovou kampaní začít,“ doplňuje Petr Hladík. V průběhu letošního roku se v Novém Městě na Moravě uskuteční několik setkání pro ty, kteří se o problematice stařeckých demencí chtějí dozvědět více, případně mají zájem sami se pomoci účastnit.

myslibořice zahradaZážitky z mládí
Významnou pomocí v péči o lidi s demencí či Alzheimerovou chorobou je používání různých speciálních technik, například trénování paměti, reminiscence (využití vzpomínek na doby minulé), vhodné fyzické cvičení a procházky. Od roku 2015 pracují v Myslibořicích s konceptem péče, který se nazývá Smyslová aktivizace. Tato metoda využívá smyslové vjemy, na jejichž základě si zejména velmi staří senioři nebo lidé s demencí vybavují zážitky z mládí, což pomáhá dávat si lépe do souvislosti každodenní změny a lépe chápat okolní svět. Jednou z možností, jak smysly využívat, je kontakt s půdou a rostlinami, zejména kvetoucími a aromatickými bylinami, které senioři znají z venkovských zahrádek nebo je používali v mládí při vaření. V myslibořickém domově se k tomuto účelu podařilo  upravit prostor u letní jídelny: dva vyvýšené bylinkové záhony, trvalkový záhon s tekoucí vodou, kvetoucí keře, ohniště a velmi příjemné posezení. Chodí sem rádi i příbuzní, kteří přijíždějí za svými milými na návštěvu. Mohou si natrhat lesní jahody, projít se po parku, pohladit si ovečky či koně nebo se potěšit pozorováním urostlých ryb ve vodní nádrži.

Adam Šůra