Tim Noble: Kdo je můj bližní?

Kdo je můj bližní(ČB 4/2017) Aktuální a citlivou otázkou migrace ze zemí Blízkého východu se zabývá tenká brožurka, která vznikla pod vedením univerzitního pedagoga Tima Noble. Jak autoři sami v předmluvě uvádějí, kniha je určena křesťanům různých církví v ČR, měla by tedy sloužit jako jakési vodítko pro ty, které otázka migrační krize tíží, ale zároveň se chtějí vůči ní zachovat poctivě a v souladu s křesťanským poselstvím.

Poslechněte si článek:

Kniha je rozdělena do několika částí, v nichž autoři představují různé pohledy na komplikovanou problematiku současné tzv. migrační vlny. Po úvodním slově děkanů pražských teologických fakult nabízí brožurka i cenné přehledné shrnutí základních informací týkajících se tohoto tématu, například jak se k jednotlivýma etapám uprchlické krize vyjadřovaly různé české církve. Vzhledem k avizovanému čtenářskému zacílení je ovšem stěžejní zejména kapitola věnující se biblickému a teologickému pohledu. Užitečné jsou také odkazy na organizace, které se uprchlíkům věnují a podněty pro další přemýšlení, uvedené v závěru brožury.

Kdo je můj bližníTexty odborníků a církevních představitelů dávají čtenáři solidní základ pro další uvažování. Nejedná se o monografii, která by měla ambice tematizované problémy vyřešit, naopak  iniciativa se přenechává čtenáři. Brožura je při svém rozsahu samozřejmě nutně zkratkovitá, přesto ukazuje, že ani o tak složitých otázkách není třeba popsat stohy papíru, ale že k předání impulzu stačí jen několik uvážlivých slov. Ekumenické prizma má kromě jiného i skrytý význam ‒ nejen že se týká všech církví bez rozdílu, ale i že můžeme také společně jednat.

To že kniha vlastně neuvádí jasné stanovisko, není deklarativní ani jednostranná, je vlastně její největší plus; schůdnou cestu pouze naznačuje, rozhodnutí však nechává na čtenářově svědomí.

Adéla Rozbořilová