Den pro Diakonii

Štěpán Brodský(ČB 4/2017) Sloužit je poslání církve a různé diakonické aktivity sborů i Diakonie ČCE takové poslání s vděčností a odpovědně naplňují. Na této cestě si každé společenství zaslouží podporu a povzbuzení. Pomoc má mnoho tváří – a jednou z nich je i duchovní podpora těch, kteří pomáhají.

Svatodušní neděle je ve sborech Českobratrské církve evangelické tradičně spojena s Diakonií a toto spojení je „materiálně“ vyjádřeno celocírkevní sbírkou na diakonické projekty.

Poslechněte si článek:

Nechceme zůstat jenom u materiální podpory diakonické práce, chceme ji rozšířit i o duchovní, liturgickou či společenskou rovinu. Svatodušní neděle 4. 6. 2017 ať se stane v ČCE Dnem pro Diakonii!

Máme naději, že vzájemnost při slavení liturgie či v modlitbě bude užitečná a povzbuzující nejen pro církev i její Diakonii, ale bude také dobrým svědectvím pro okolní svět. Vybízíme proto naše sbory, aby o svatodušní neděli na diakonickou práci pamatovaly také při bohoslužbách. S pomocí zkušených farářů jsme proto sestavili pracovní texty, které lze použít při přípravě bohoslužebné liturgie. Autory jsou Lenka Ridzoňová a Tomáš Vítek (modlitby), Daniel Heller (liturgie večeře Páně) a Jiří Tengler (homiletické poznámky a výběr biblických textů). Všechny texty, včetně plakátu, textu do ohlášek a archivu minulých ročníků, lze nalézt na www.denprodiakonii.cz.

Nabízí se však i další podněty, jak svět sboru se světem Diakonie spojit. Lze pozvat zástupce blízkých diakonických středisek či škol na bohoslužby, uspořádat program o jejich práci či charitativní prodej jejich výrobků nebo do střediska či školy domluvit exkurzi či zájezd.

Oslavme společně letošní svatodušní neděli jako Den pro Diakonii!

Štěpán Brodský

člen správní rady Diakonie ČCE, zodpovědný za duchovní a pastorační péči a komunikaci s ČCE