Otázka na tělo: Znamená pro vás spása záchranu? Z čeho konkrétně?

5záchrana(ČB 4/2017) Pavol Bargár, teolog a presbyter
Spása je pre mňa pozvaním k novej kvalite života v spoločenstve Krista a blížnych. Predpokladá a zároveň umožňuje kreativitu, zodpovednosť a plnohodnotné vzťahy. Nepochybne je záchranou od beznádeje, egoizmu a odcudzenia.

Petr Hejl, diakon a ředitel Diakonie – střediska BETLÉM
Ano, Boží spása nabídnutá lidem v Pánu Ježíši Kristu byla a je pro mne skutečnou osobní záchranou. Záchranou z moře nicoty, z vln bohaprázdného subjektivismu, z propasti života bez lásky.

Poslechněte si článek:

Jan Balcar, pedagog a presbyter
To slovo se užívá v dost širokých souvislostech, takže také odpovím obecněji. Spása je pro mě přechod z prostoru bezradnosti, prázdnoty, nesmyslnosti a beznaděje tam… jinam! Takže záchrana samozřejmě.

Kamil Vystavěl, farář
Ano, pro mě to rozhodně je záchrana. A z čeho? To se mi vlastně den ode dne mění a je toho víc. Když něco ošklivého neumím zkrášlit nebo když nedovedu bolavý problém vyřešit; pak po záchraně volám. Někdy jsem tím neřešitelným problémem já sám, někdy lidé kolem, občas my všichni dohromady…

DaZ, foto Vladimír Zikmund