Svatodušní sbírka

Diak2(ČB 5/2017) Výtěžek z letošní Svatodušní sbírky podpoří provoz Diakonie Most a Diakonie Rýmařov. V Mostě půjde o diakonický azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. Domov pomáhá dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které se v důsledku ztráty bydlení ocitly na ulici, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví. Výtěžek ze sbírky

Poslechněte si článek:

poslouží na zabezpečení vstupu do domova systémem speciálního elektronického vrátného. Diakonie Rýmařov zase prosí o podporu pro nákup elektrických polohovacích lůžek a tzv. antidekubitních matrací. Obojí slouží jako prevence proleženin a výrazná pomoc lidem, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Lůžka a matrace využije domov pro seniory v Dolní Moravici, který Diakonie Rýmařov provozuje.

 Diakonie Most

Svatodušní sbírka bude nově spojena i s Dnem pro Diakonii (upoutávka byla v ČB 4/2017). Cílem je prohloubit vztah mezi církví a Diakonií zejména v oblasti duchovní péče a pastorace. Více na www.denprodiakonii.cz.

AŠů