Domov, to je zázemí i společenství

brigáda na faře 13.11.2010 114(ČB 5/2017) Nemají, kde bydlet, nemají zaměstnání, okolí se k nim staví nedůvěřivě až odmítavě. Lidé po propuštění z výkonu trestu žijí na okraji společnosti, rychle se stávají sociálně vyloučenými a často se znovu vracejí do vězení. Recidiva v ČR dosahuje dlouhodobě vysokých čísel – je to více než polovina (přibližně 60 %) propuštěných vězňů. Po opuštění věznice se ocitají doslova na ulici, v naprosté většině případů nemají možnost být aspoň do doby, než se postaví na vlastní nohy, „v bezpečí“.

Poslechněte si článek:

Jediné vstřícné prostředí je často spojeno s jejich kriminální minulostí. To je často spolu s ostatními negativními vlivy vede na scestí, do konfliktu se zákonem a zpět do věznice.

Návrat domů je název projektu, který chce přispět ke změně. Jde nejen o pomoc konkrétním lidem, ale také o základní cíl diakonických projektů: Českobratrská církev evangelická pomáhá potřebným.

Smyslem tohoto projektu je tedy pomoc lidem propuštěným z výkonu trestu, pomoc k návratu do zdravého plnohodnotného života, do společnosti, pro níž nebudou přítěží, ale přínosem. Podmínkou přijetí je absence drogové či jiné závislosti. Jedná se o asistenční a podpůrnou službu, především o zprostředkování prvotních podmínek k návratu do společnosti, v první řadě tedy kvalitní samostatné bydlení, stálé legální zaměstnání, řešení ekonomické situace, včetně splátek dluhů, terapeutické poradenství a také zprostředkování kvalitních sociálních kontaktů.

A ideálním sociálním kontaktem může být spojení s evangelickým sborem v místě pobytu klienta. Proto uvítáme spolupráci – můžete do svého společenství přijmout nově příchozího, případně mu poskytnout podporu? Je ve vašem okolí možnost ubytování či zaměstnání pro klienta Návratu domů? Pokud ano, budeme vděčni za zprávu: e-mail navratdomu2017@gmail.com, tel.: 731 020 333. Děkujeme. Věříme, že touto konkrétní činností podpoříme v očích veřejnosti povědomí o naší církvi jako o živém a pomáhajícím subjektu.

Zora Kasiková, sbor Hvozdnice (Praha-západ)