Evangelická krása v Janských Lázních

IMG_20170504_202522(ČB 6/2017) Co to je? Co k ní patří? A nezní to téma trochu sobecky výlučně? Na tyto a podobné otázky postupně dostávali odpověď účastníci biblického kurzu právě s tímto tématem. Konal se na přelomu dubna a května v celocírkevním středisku Sola fide v Janských Lázních.

Zkušeně, moudře i s potřebnou dávkou bezprostřednosti a humoru vedl kurz bratr farář Joel Ruml. Zahájil jej seznamovacím večerem, na kterém účastníci měli představit nejen sebe a svůj sbor, ale i zajímavosti svého bydliště či regionu, které by doporučili ostatním. Na závěr každý zapíchl na připravené mapě vlaječku do místa, odkud přijel, takže se mapa od severu k jihu i od východu na západ postupně zaplňovala.

Program ke vzdělání, potěšení i pobavení
Denní program rámovaly ranní a večerní pobožnosti, při kterých sloužili účastníci kurzu. Dopolední biblické výklady soustředil bratr farář Daniel Matějka na výklad Jonášova proroctví a po každém výkladu následovala ve skupinách diskuse.

IMG_20170504_202522V tematické řadě jsme s jednotlivými přednášejícími postupně objevovali krásu Písma, kterou nám přiblížil Jan Roskovec, učitel Evangelické teologické fakulty UK, krásu hudby s Pavlem Hanychem, s nímž jsme si rádi zazpívali řadu písní z chystaného evangelického zpěvníku a seznámili se s prací na jeho přípravě. Bratr Hanych nás jako pracovník ústředí Diakonie provedl i tématem „Krása pomoci“. V kvízových otázkách jsme si vyzkoušeli, kolik toho o Diakonii a různých formách její činnosti víme.

Historik Sixtus Bolom Kotari nás zase slovem i fotografickými dokumenty provedl krásami i problémy církevní architektury a umění v minulosti i současnosti. Poslední téma se týkalo lidí, kteří se v kostelech a modlitebnách scházejí. Bratr farář Jan Plecháček pojal téma Krása vztahů ve sboru ve světle oddílu Kol. 3,12–17.

Večerní programy zahrnovaly pěvecký koncert Moniky Drdové, povídání s Joelem Rumlem o jeho zkušenostech ze služby po ukončení funkce synodního seniora, společné zpívání, recitační večer Rudolfa Kvíze ke Dni matek. Na jeden večer mezi nás přijel i náměstek synodního seniora bratr farář Pavel Pokorný, který nás pozdravil a byl ochoten odpovídat na naše dotazy.

Ti, kdo nechtěli jít spát, využívali čas po skončení programu k rozhovorům, případně sledování filmů. Vyvrcholením pak byly závěrečné bohoslužby s vysluhováním večeře Páně, vedené bratrem Joelem Rumlem.

Krkonošská příroda
V bohatém programu ale zůstal i čas k vnímání krásy krkonošské přírody. Tu jsme mohli obdivovat při nedělním výletu do Harrachova a okolí, při odpoledních vycházkách nebo návštěvě církevního Horského domova v Herlíkovicích, kam jsme přijeli povzbudit nové správce, mladé manžele Olgu a Benjamina Klineckých. Darem navíc bylo sice ještě chladné, ale navzdory předpovědi téměř stále slunečné počasí.

Při závěrečném hodnocení kurzu jsme si všichni uvědomovali, že jsme společně zažili ještě jednu krásu: krásu společenství. A nebyla to jen „Evangelická krása“. Vždyť ji stejně vděčně s námi vnímali i členové jiných církví a lidé víru teprve hledající. Přijímali jsme ji jako dar toho, který „všechno učinil krásně a v pravý čas“. Rozjížděli jsme se povzbuzeni, posilněni, obohaceni o nová přátelství. S vděčností všem, kteří tento kurz připravili a svojí službou, ať už duchovní, či vzornou péčí o naše žaludky a spokojený pobyt, pomáhali realizovat. A s vděčností Pánu Bohu, jehož předivná moc nás celý týden tiše obestírala.

Jana Hojná, Olomouc