Z jednání synodu ČCE

DSC_0176(ČB 6/2017) O budoucím směřování církve rozhodovali 18.–20. května v Praze poslanci synodu. Synod skončil den před uzávěrkou tohoto čísla Českého bratra, proto nyní vybíráme z jednání pouze nejdůležitější body. K některým – například k novému logu církve – se vrátíme v příštím čísle.

Volby celocírkevních farářů
Celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity a menšiny byl znovu zvolen Mikuláš Vymětal, a to na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 na pracovní úvazek 50 %. Na místo celocírkevního faráře pro mládež kandidoval pouze Pavel Jun, který zvolen nebyl; toto místo zůstává neobsazeno. Studentským farářem Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy byl znovu zvolen Jan Štefan, a to na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 na pracovní úvazek 30 %. Celocírkevním kazatelem pro pro sbory na Ukrajině byl zvolen Michael Erdinger, a to na období od 1. 5. 2018 do 31. 10. 2018 na plný pracovní úvazek.

DSC_0271Budovy pro dvě pražské školy Evangelické akademie
Synod souhlasil s nákupem pozemku (maximálně za osm milionů korun) a schválil záměr výstavby školy Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy na tomto pozemku (za max. 60 milionů korun). Synod uložil synodní radě, aby příštímu synodu předložila návrh projektu výstavby Bratrské školy společně s rozpočtem a návrhem zdrojů financování, neboť této škole končí v roce 2020 nájem ve stávající budově.

Práce na novém Evangelickém zpěvníku
Synod vzal na vědomí zprávu o přípravě nového evangelického zpěvníku. Trvá na tom, že seznam písní, který schválil synod loni, již nebude rozšířen. Z celkového počtu 861 předloh bylo v březnu 2017 zpracováno 780 databázových souborů. Shromážděné podklady a materiály ke každé písní procházejí v druhé fázi korekturami hudební i textové podoby. Na základě doporučení korektorů je pak píseň znovu definitivně projednána a její podoba uzavřena souhlasem komise. Takto uzavřených je zhruba 300 písňových podkladů. Harmonogram prací počítá s vydáním zpěvníku v roce 2020. Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s komisí pro přípravu nového evangelického zpěvníku připravila harmonogram kampaně uvedení zpěvníku uvnitř církve i pro veřejnost a předložila jej na příštím zasedání synodu.

CCE_Logo_2017_Symbol_ColorCírkev bude od roku 2018 používat nové logo
Českobratrská církev evangelická bude od 1. ledna 2018 používat nové logo, které vzešlo z veřejné soutěže. Vítězný návrh zaslala kreativní agentura Kreatura, jeho autorem je Ing. Michael Bečka. Do soutěže bylo přihlášeno 34 návrhů. Výběrová komise předložila synodní radě pouze jeden návrh, který schválil synod. Vybrané logo je jednoduché, přehledné, profesionálně zpracované a ve všech předložených formách zůstává čitelné. Obsahuje tradiční symboliku církve (Bibli a kalich) a zároveň reflektuje moderní cestu církve.

Synod pověřil synodní radu, aby ve spolupráci s výběrovou komisí upřesnila s autorem CCE_Logo_2017_Horizontal_Colorbarevnost loga a aby byl dopracován grafický manuál tak, aby logo mohly používat i jednotlivé sbory. Synod zároveň vyzývá senioráty a sbory, aby se k používání loga připojily.

Další rozhodnutí

– Synod pověřil synodní radu, aby otevřela celocírkevní diskusi o změně názvu církve na Evangelická církev nebo jiný jednodušší tvar.

– Do příštího zasedání bude připraven k vydání soubor prohlášení synodu, synodní rady a poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti od roku 1989.

– Podmínkou pro volbu do orgánů Jeronýmovy jednoty už nebude členství ve staršovstvu.

 Oprávnění oddávat bude s účinností od 1. 1. 2018 omezeno pouze na faráře a jáhny v činné službě.

– Maximální počet pracovních úvazků pastoračních pracovníků byl navýšen ze 12 na 14.

– Základní hrubá mzda všech duchovních pracovníků církve bude od 1. 1. 2018 navýšena o 3000 korun na jeden celý úvazek. Prostředky poputují z finančních náhrad. Zvýšení platů farářů nebude důvodem pro změny již schválených odvodů do personálního fondu (tedy do roku 2020).

– Synod souhlasí se založením Nadačního fondu Evangelické dílo a vzal na vědomí návrh zakládací listiny. Účelem fondu je poskytovat nadační příspěvky k spolufinancování rozvojových a diakonických projektů, které slouží podpoře rozvoje činnosti sborů ČCE a českých evangelických sborů v zahraničí v oblastech budování sborů a misie, výchovy a vzdělávání a diakonické práce.

Jana Vondrová