Otázka na tělo: Rozumíte svému faráři?

otázka(ČB 6/2017)

Adéla Rozbořilová, studentka, sbor Vanovice
Mám to štěstí, že u nás ve sboru působí faráři dva, což samo o sobě zajišťuje pestrost a nejednotvárnost kázání. Každý z nich akcentuje něco jiného, díky čemuž si mohu vytvářet plastičtější pohled nejen na věci teologické, ale i obecně na svět a život. Kazatelský styl obou farářů je mi milý, myslím, že se snaží, aby jejich myšlenky byly inspirativní, a přesto srozumitelné. Jestli svým farářům rozumím, to asi nedokážu úplně objektivně posoudit, ale obávám se, že ne vždy na vše stačím. Důležité však je, aby kázání přinášelo srozumitelné poselství, a to se jim oběma bezesporu daří.

Zuzka Vránová, sbor Praha-Modřany
Můj farář se mi velmi často dokáže svým nedělním výkladem dostat nejen na tělo, ale až pod kůži. Snad je tato má odpověď pro Otázku na tělo dosti přiléhavá?

Petr Zajíc, podnikatel a kurátor sboru v Kloboukách u Brna
Je to zvláštní, ale rozumím. Což nemůžu ovšem říct o všech kazatelích, které jsem kdy slyšel. Snad je to životní štěstí mít ve sboru za sebou tři kazatele, jejichž textům i názorům rozumí skoro všichni posluchači. Tedy nejen rozumí, ale jsou jimi i osloveni tak, že to ovlivňuje jejich život.

Zuzana Bruknerová, sbor Ochranovské Jednoty bratrské
Myslím, že své farářce Evě Šormové rozumím. Myslím, že tím, co káže, také žije. A ve svém vyjadřování je živá, hluboká a přesvědčivá, a my jsme proto k jejímu slovu vnímaví.

Jana Nechutová, vysokoškolská učitelka, sbor Brno-Židenice
Rozumím své současné farářce a rozuměla jsem svému faráři předchozímu, jakož i všem, které jsem kdy kázat slyšela. Za prvé – mluví česky, za druhé – chovají respekt ke slovu, tomu Božímu pak zvláště, a taky ke svým posluchačům. Vůbec soudím, že zde je to, na čem si může a nakonec možná  i má ČCE nejvíc zakládat (pokud je dovoleno si zakládat na čemkoli kromě… jak praví Apoštol).

DaZ