Uličník ve Vídni zabodoval

Uličník Pojízdný nízkoprahový klub Uličník(ČB 7-8/2017) Jednu z hlavních cen a finanční odměnu 2000 euro si odvezl z Vídně i klub Uličník pro děti a mládež, provozovaný Diakonií Západ. Spolu s dalšími 190 sociálními projekty z mnoha zemí zejména střední Evropy se totiž přihlásil do soutěže o cenu nazvanou SozialMarie (Prize for social innovation), která je vyhlašována od roku 2005 a jejím cílem je ocenit originální nápady, jak vylepšit poskytované sociální služby. Klub Uličník je nízkoprahový; je to tedy zařízení, nabízející bezpečné a motivující prostředí pro mladé lidi, kteří nemají doma dobré zázemí a svůj čas většinou tráví bezcílně na ulici. Klub je však jedinečný v tom, že je mobilní, jeho sídlem je speciální automobil. Klienti tedy nemusí do klubu docházet, protože on přijíždí za nimi. Právě to ocenila porota SozialMarie. „Zajíždět do prostředí, kde jsou tito mladí doma – na takto prosté a přitom efektivní řešení dosud nikdo nepřišel,” zněl výrok poroty.

 AŠů