Střecha nad hlavou bude

ea1(ČB 7-8/2017) Pražské školy Evangelické akademie s velkou radostí přivítaly rozhodnutí synodu, kterým byly schváleny návrhy týkající se nových školních budov. Střední a vyšší odborná škola Evangelické akademie Praha působí v nevyhovujícím a dosti zchátralém objektu vlastněném městskou částí Praha 4. Opakovaná jednání s jejími představiteli nevedla k řešení havarijní situace, a to přesto, že škola ze svého rozpočtu platí nemalé částky do rozpočtu radnice.

Poslechněte si článek:

V posledních třech letech se společně se zřizovatelem, tedy ČCE, hledalo řešení také pro druhou pražskou školu EA – Bratrskou školu. Ta sídlí v nájmu omezeném časově do roku 2020 v Holešovicích, na území Prahy 7. Projednávané možnosti se posléze ukázaly buď jako nereálné, nebo jako nevyhovující; sloučení dvou škol velmi odlišného zaměření, jedné pro studenty a druhé pro žáky základní školy, by neprospělo ani jedné.

Archa – nová školní budova v Modřanech bude otevřeným domem
Vedení Evangelické akademie bylo letos seznámeno s možností spolupráce při stavbě nové školní budovy v Modřanech, v místě, kde sídlí další veřejné instituce; i s těmi by v budoucnosti naše škola mohla dobře spolupracovat. Samotné stěhování do jiné pražské čtvrti nepovažujeme za brzdu v rozvoji školy, spíš naopak. Přímo v sousedství uvažovaného pozemku vyroste brzy dům pro seniory, zařízení se speciálními pobytovými i terénními službami. Také v tomto případě jsme otevřeli jednání o budoucí sounáležitosti – nabízí se zde praxe studentů EA a ve škole naopak školení pracovníků v sociálních službách, kteří budou zaměstnáni v domově. Studenti druhého studijního oboru na Evangelické akademii, pedagogického lycea, by zase mohli rozvíjet své znalosti a dovednosti např. aktivní účastí na přípravě programu dětské skupiny či dalších vhodných služeb pro nezletilé. Někteří studenti VOŠ sociální práce navíc modřanský terén znají, již v minulosti vykonávali na některých pracovištích svou praxi.

ea2Zástupci školy, zřizovatele a Pražského seniorátu vytvořili pracovní skupinu, která bude hledat další programy volnočasových aktivit pro čas prázdnin či večerní hodiny, které by mohla škola nabízet. Chceme, aby se budova, kterou nazýváme nejen podle jejího vzhledu ARCHA, stala otevřeným domem, kde se mohou potkávat vedle studentů a pedagogů také skupiny mládeže z Prahy i ostatních částí republiky. Společně s faráři Pražského seniorátu a s vedoucí oddělení mládeže chceme sestavit program využití nové školní budovy, včetně možnosti přespávat (skautského typu) pro skupiny cca 20 osob, ať již z ostatních škol EA, nebo z mimopražské mládeže. Jednání pracovní skupiny by mělo do konce tohoto roku vyústit do konkrétních požadavků projektantům stavby i s posouzením nákladů do výše, která byla schválena synodem.

BratrskaBratrská škola bude moci vzdělávat děti i na druhém stupni
Jednání s radními městské části Praha 7, týkající se Bratrské školy, probíhala již před synodem. Radní byli vstřícně nakloněni stavbě nové školní budovy na blízkém pozemku, který Praha 7 vlastní. Radnice připravila varianty studie školského objektu, který by umožňoval rozvinout činnost v komunitě velmi žádané školy i do druhého stupně, jak ostatně doporučila i Česká školní inspekce.

Zřizovatel společně s vedením školy začali jednat s ing. arch. Hanou Seho, členkou pražského vršovického sboru, která má posoudit předloženou dokumentaci a připravit projektovou studii s konkrétními podmínkami stavby, včetně odhadu celkových nákladů. V blízké době budou pokračovat jednání s městskou částí Praha 7, která kvalitu naší základní školy oceňuje a sama potřebuje rozšířit kapacity svých spádových základních škol. O konkrétním návrhu nové budovy Bratrské školy rozhodne příští synod – v květnu 2018.

Helena Wernischová
koordinátorka škol Evangelické akademie