Berlín a Lutherovo město Wittenberg pořádaly Kirchentag společně

logo kirchentag(ČB 7-8/2017) Koncem května se v Berlíně a Lutherově Wittenbergu konal evangelický Kirchentag. Právě ve Wittenbergu Martin Luther vyvěsil na vrata kostela 31. října 1517 svých 95 tezí, které se staly základem pro reformu církve. Letošní Kirchentag se tak nesl v duchu oslav pětistého výročí začátku reformace. Závěrečných bohoslužeb ve Wittenbergu na otevřeném prostranství u břehu Labe se ve velkém horku zúčastnilo přes sto tisíc lidí. Do Lutherova města se řada návštěvníků přesunula z Berlína až v neděli ráno, včetně dvou autobusů vypravených na Kirchentag Ekumenickou radou církví z České republiky.

Poslechněte si článek:

Wittenberg si výročí připomíná velice viditelně. Hned na nádraží vás přivítá obrovská obdélníková skulptura Lutherova překladu Bible, ve městě se až do podzimu koná k výročí velká výstava. Město ale ovládli i prodejci suvenýrů – ve výkladech v centru města najdete Lutherova plyšová zvířátka, Lutherovy paštiky, Lutherovy koláče…

program na berlínském výstavišti

program na berlínském výstavišti

V kosmopolitním Berlíně se však stotisícový dav křesťanů této církevní pouti na rozdíl od malého města ztrácel. Oproti ekumenickému Kirchentagu v Mnichově v r. 2010 místní muzea nenabídla lístky zdarma, v ceně vstupenky však bylo možné využít dokonalý dopravní systém S-Bahnu a podzemního U-Bahnu.

Do Berlína přijelo mnoho významných teologů, církevních představitelů i politiků. Za všechny zdůrazním ex-prezidenta Obamu s kancléřkou Merkelovou a jejich zajímavý dialog před Braniborskou branou. Pro mě pak byl nejsilnějším kulturním zážitkem koncert pěveckého sboru z Rostocku v Berlínském dómu na texty o míru a pokoji. Myslel jsem v té chvíli na účastníky pochodu pro Aleppo, kteří o Vánocích vyrazili právě z Berlína a koncem května dorazili až k tureckým hranicím. Také večerní nešpory v moderním komuniálním kostele v zemi nikoho u bývalé berlínské zdi se při svých návštěvách města snažím vždy navštívit.

česko-německý večer ve sboru Johanisthal

česko-německý večer ve sboru Johanisthal

Páteční večer byl vyhrazen setkání a bohoslužbám v místních farnostech. Poutavé byly česko-německé bohoslužby s kázáním generálního sekretáře Ekumenické rady církví Petra J. Vinše, jen měly být kratší; střídmé bohoslužby do jedné hodiny a vícejazyčné o půlhodinu delší by úplně stačily. Také poněkud nucená snaha o seznamování se sousedy myslím do liturgie nepatří. Při vysluhování mě také zarazila absence vína; snad to byl předpis pro většinu bohoslužeb berlínského Kirchentagu. Agapé pro nás opět již několikátý rok připravil tým pod vedením Petra Brodského.

Berlín tak nabídl významnou příležitost pro setkání a povzbuzení a pro mě osobně i milé setkání s přáteli ve vstřícném a kosmopolitním městě.

Jan Kirschner
foto D. Ženatá a V. Zikmund