Český týden na výstavě ve Wittenbergu

IMG_20170830_090205(ČB 9/2017) Na dveře chrámu ve Wittenbergu přibil podle legendy před 500 lety Martin Luther svých 95 tezí. K tomuto okamžiku se váže začátek evropské reformace, jejíž výročí tam letos připomíná Světová reformační výstava. Zahájena byla v květnu příjezdem reformačního kamionu, který od loňského roku projížděl Evropou a navštěvoval města s reformací spojená. Na přelomu srpna a září se na výstavě v rámci prezentace Luterského světového svazu představily společně

Poslechněte si článek:

Českobratrská církev evangelická se Slezskou církví evangelickou a. v.

Od 30. srpna do 4. září si návštěvníci výstavy mohli prohlédnout hned dvě české výstavy – jednu o reformaci v českých zemích, druhou o Janu Husovi a Jeronýmu Pražském; konaly se i komentované prohlídky. Součástí týdne byly koncerty pěveckého sboru ECHO ze Zlína a hudebníka Tomáše Najbrta, zájemci shlédli filmy, okusili interaktivní programy s ekologickou tematikou, připraven byl i program pro děti. Obě církve se představily, s jejich představiteli se besedovalo o významu české reformace či o spolupráci evangelických církví ve střední Evropě. Představila se i česká Diakonie.Wittenberg049

Na nádraží ve Wittenberku se tyčí nejvyšší Bible světa. Je sedmadvacet metrů vysoká, z jedné strany je potištěna kompletním Lutherovým překladem a je zároveň vyhlídkovou platformou, nabízející pohled na centrum města. Tato instalace je jednou ze sedmi „bran Wittenberg017svobody“, které tvoří hlavní osu světové výstavy. Tematicky se věnují duchovnu, kultuře, spravedlnosti a míru, globalizaci nebo mladým lidem. Součástí výstavy je 70 pavilonů, pódií, stanů a výstavních míst, kde církve nebo zástupci občanské společnosti představují svůj pohled na reformaci.

Pozornost si zaslouží i další místa. Například vyhlídka z ruského kola s možností soukromého rozhovoru s duchovním, loď na jednom z tamních rybníků, která nedávno k italským břehům dopravila 190 uprchlíků, nebo právě kamion, jenž putoval po evropských zemích a vyprávěl příběhy reformace.

Jana Vondrová