Interaktivní zpěvníček: Společné dědictví, vzájemné obohacení

7894(ČB 9/2017) Při konferenci s tématem duchovenské péče v lázních loni v listopadu jsem se jako každoročně setkal s bratrem Jörgem Wöltche, církevním kantorem z Bad Kissingen. Tentokrát mi věnoval svůj malý sešitek „Weihnachtslieder“ s 12 německými písněmi, který vyrobil v loňském adventu. QR kódy, přes které šel smartphonem spustit varhanní doprovod, mne nadchly. Povzdechl jsem si, jaká je škoda, že něco takového nemáme dvojjazyčně pro česko-německou spolupráci.

Poslechněte si článek:

A on mě překvapil otázkou, proč tedy něco takového neudělat. Tak naše spolupráce začala.

Pustili jsme se do práce s nadšením a první vzorek „Vánoční písně a koledy interaktivní“ byl hotov začátkem roku. Byl jsem překvapen, kolika lidem v církvi i mimo ni se tenhle nápad zalíbil. Podporu nám nejprve přislíbil seniorát, pak dokonce synodní rada. Také představení záměru u Česko-německého fondu budoucnosti se zdálo být nadějné, takže jsme jej podali jako nonprofitní projekt s názvem Interaktivní česko-německý zpěvníček vánočních písní s podtitulem Společné dědictví – vzájemné obohacení. Nejvíce mne udivilo, když se ozvaly dvě nadace z Chebu, že se k nim maketa zpěvníčku dostala, že se jim nápad líbí a že jej chtějí podpořit. Ať si prý u nich zažádám o dotaci. Byl to úžasný pocit – nemuset obcházet a vnucovat se, ale dostat přímo nabídku, protože nápad byl dost přesvědčivý sám o sobě.

Tištěný zpěvníček, který vyjde v kapesním formátu A6 na šířku, bude mít 56 stran, vytištěných na vodovzdorném papíru. To umožní zpívat pod širým nebem, i když sněží nebo mží. Zpěvníček bude obsahovat 20 písní: deset z nich s německým a českým textem vedle sebe, pět německých s českým přebásněním a pět českých s přebásněním do němčiny. Tak bude moci každý, kdo zpěvníček dostane do ruky, lhostejno zda Čech nebo Němec, zpívat tři čtvrtiny písní ve svém vlastním jazyce a pět písní bude v jazyce sousedů.

QR kódy pro doprovod i informace o písničkách

U všech písní budou nejen otištěny noty, ale bude k nim připraven také interaktivní varhanní doprovod. Otištěný černý QR kód umožní, aby se smartphone nebo tablet (s nainstalovaným bezplatným softwarem ke skenování QR kódů) připojil k online uloženým souborům mp3 a automaticky je přehrál jako doprovod ke zpěvu.

Alternativně lze užít i PC a uvedený link. Druhý, zelený QR kód vede na internetové stránky k dané písni. Na nich by měly být k nalezení nejen sloky, které se do zpěvníčku nevejdou, ale i informace o původu písní, o jejich autorech a dějinách jejich působení. Na tomto místě je projekt otevřen k dalšímu rozšiřování.

7907

Jak zpěvníček vzniká

Spolu s dotacemi rostly ovšem také nároky jak na textovou a hudební stránku, tak i na formální hlediska, rozpočet a různé administrativní kroky. Trochu jsem záviděl svému partnerovi, který se věnoval hudební a grafické stránce zpěvníčku, zatímco já jsem vyřizoval nejrůznější administrativu se zpěvníčkem spojenou. Ale ta práce se vyplatila a díky úhrnu všech dotací budeme moci sborům, které si zpěvníčky objednají a odeberou prostřednictvím seniorátů, nabídnout velmi výhodnou cenu 5 Kč za kus. Nicméně se domnívám, že i 15 Kč při jednotlivém prodeji je cena velmi vstřícná.

Celé jaro probíhala práce na notaci a na textech, zvláště pak na přebásnění do druhého jazyka. Velmi vydatně a obětavě nám v tom všem pomáhal bratr Jan Esterle. Pak bylo nutno vybrat sloky, které budou otištěny, nahrát doprovody, vytvořit QR kódy. Také nafotografovat vzácný, ručně řezaný Betlém, snímky upravit a použít jako ilustrace, napsat doprovodné texty, získat loga. V současné době jsme již ve fázi korektur, závěrečných úprav a předtiskové přípravy.

Po prázdninách by měl jít papírový zpěvníček do tisku, pak se soustředíme více na internetovou stránku projektu. 31. 10. 2017 v rámci pětistého jubilea reformace by měl být projekt slavnostně představen při regionálním církevním dnu v Coburgu. Začátkem listopadu bude zpěvníček hromadně distribuován do seniorátů, kde si sbory budou moci objednané počty vyzvednout, aby byl všude k dispozici před začátkem adventu.

Zpívejme spolu

Komu je zpěvníček určen? Především nám šlo o to, aby bylo možné při různých setkáních Čechů s Němci společně zpívat. Třeba při adventních a vánočních slavnostech, u vánočního stromu na náměstí, při partnerských návštěvách škol, měst a spolků, při společných bohoslužbách.

Interaktivní prvek pak je zvláštnost, která vychází vstříc především jednotlivcům nebo malým skupinkám, jako je třeba rodina, které nemají doprovodný nástroj. Má je podpořit, aby si troufli zpívat. Může posloužit jak osamělým lidem doma, tak třeba v domovech odpočinku. Také může povzbudit ke zpěvu mladé, kteří sami nejsou zvyklí zpívat.

Konečně se domnívám, že se může jednat o hezký, vtipný a cenově dostupný dárek s misijním charakterem. Mám zkušenost, že právě v době vánoc jsou naši necírkevní současníci nejvíce otevřeni poselství, které církev prostředkuje. Proto mám naději, že zpěvníček může dobře posloužit dokonce i tam, kde se jeho dvojjazyčnost neuplatní.

Petr Chamrád

Kontakt:
Kirchstr. 11, D – 95691 Hohenberg an der Eger
tel: 0049/9233/7759364, mobil: 608534411 (český), fax: 0049/9233/7759531
e-mail: p.chamrad@web.de