Podpora bavorských evangelíků přináší dobré plody

Přeštice_Zahrada,(ČB 9/2017) Evangelická luterská církev v Bavorsku má s Českobratrskou církví evangelickou dobré a dlouholeté vztahy. O dobré a živé sousedství se pečuje na obou stranách. Zvlášť v Západočeském a Jihočeském seniorátu mají faráři i členové sboru výborné vztahy s evangelíky v Pasově a Bayreuthu i leckde jinde. I v ústředí naší sesterské církve v Mnichově se o ČCE ví. Podporují naši malou církev nejrůznějším způsobem – v modlitbě, prakticky i finančně; a to už spoustu let.

Poslechněte si článek:

Církevní rada Ulrich Zenker v ekumenickém oddělení v Mnichově měl na starosti vztahy s naší církví 17 let. V srpnu však práci v ústředí ukončil a stane se farářem ve sboru. Několik let s ním pracuje také Dorothea Droste, která má na starosti podporu projektů – posuzuje je a připravuje podklady pro grémium, které pak rozhoduje.

Vsetín Seniorcentrum

Bratr Zenker a sestra Droste byli v České republice mnohokrát a teď přijeli znovu koncem května, aby v doprovodu bývalého tajemníka pro ekumenické vztahy Gerharda Reininghause a současného vedoucího ekumenického oddělení Olivera Engelhardta seznámili s projekty na sedmi místech po celé ČR.

Tři dny na cestách

Naše cesta začala v Chebu, v Přešticích a v Mladé Boleslavi. V Chebu se Bavorská luterská církev angažuje už dlouhá léta, naposledy při podpoře mateřské školky, kterou od září 2015 provozuje Diakonie ČCE. Nyní se zde jedná o opravu kostela, který potřebuje důkladné statické zajištění. Probíhá zde velice nákladná rekonstrukce za několik milionů Kč.

V Přešticích, také v Západočeském seniorátu, se plánuje stavba sborového domu, kde má být i denní stacionář pro seniory a také prostor pro maminky s dětmi, které mají už dnes ve starém sborovém domě své místo. Sbor má už zajištěno financování z Evropské unie přes regionální operační program, bavorská strana by pomohla pouze s dofinancováním.

Třetím projektem je stavba půdy na faře v Mladé Boleslavi, kde se chystá sociální bydlení a prostor pro mládež.Vsetín práce s Romy

Druhý den jsme po jednání v ÚCK zavítali do Tábora. Zdejší evangelický sbor tu už od začátku devadesátých let provozuje mateřskou školku, kterou bavorští evangelíci už dávno podporovali. Potom jsme se seznámili s projektem vybudování sborového domu v Havlíčkově Brodě a na konec jsme se podívali na projekt ekologického vzdělávání v Horní Krupé, kde stovky dětí i dospělých každý rok poznávají dějiny a přírodu malebné Vysočiny.

Třetí den jsme pak navštívili Diakonii na Vsetíně, velké dílo pro seniory, rodiny v těžkých sociálních podmínkách a další skupiny. Poslední návštěvu, v Kaplici, jsme už nestihli. Naši hosté byli dojati, jak živá je práce v našich sborech i v Diakonii a přesvědčili se o tom, že jejich velká podpora je smysluplná a že je velice účelně využívána.

Gerhard Frey-Reininghaus