Česko-německá pouť

DSC_0129(ČB 9/2017) Koncem července se v Krušných horách nedaleko Mostu konala v pořadí již 12. česko-německá pouť, na které se i letos setkali čeští a němečtí křesťané pod heslem „Pohraniční cesty jsou cestami ke smíření“.

Poutníci procházeli nádhernou krajinou přes Mníšek, Novou Ves v Horách, Horu sv. Kateřiny až do Malého Háje. Při duchovních zastaveních u kostelů a památných míst bylo slyšet zpěv a modlitby

Poslechněte si článek:

v češtině i v němčině.

Na závěr pouti se sešlo více než 200 účastníků nejen z Čech či Saska, ale i z Berlína, Duryňska, Polska či ze Střední Ameriky. Do posledního místa zaplnili kostel Nejsvětější trojice v Malém Háji k zakončení pouti dvojjazyčnou ekumenickou bohoslužbou. I přidané lavice byly obsazeny a dokonce lidé stáli venku a sledovali bohoslužbu otevřenými dveřmi kostela. Mezi účastníky byli zástupci Církve československé husitské, církve římskokatolické, luterské evangelické i českobratrské.DSC_0119

Za bohatého hudebního doprovodu kázal farář Marian Šusták z evangelického sboru v Mostě k Lutherově 62. tezi ,,Skutečný poklad církve je nejsvětější evangelium Slávy a milosti Boží“. Pěvecký sbor, žesťový soubor i sopranistka v doprovodu varhan daly bohoslužbě slavnostní ráz.

DSC_0192Farářka Dorothee Jakobová z Heidersdorfu, která převzala přípravu Poutě po její zakladatelce, farářce Dorothee Recknagelové, zve všechny srdečně na další ročník, který se bude konat 28.–29. července 2018. Výchozím místem bude jako vždy Deutscheinsiedel a cílem Malý Háj (Kleinhan).

Wolfram Rohloff, saský farář