Český bratr 9/2017. Téma: Celibát versus rodina

Úvodník

Okurková sezóna

Léto – čas dovolených a prázdnin, ležení u vody a všeobecného odpočinku je prý pro časopisy „okurkovou sezónou“. V červnu jsme připravili letní dvojčíslo Českého bratra o síle 60 stran, abyste vy, čtenáři, měli k volným dnům pořádné počtení. Když si prolistujete zářijové číslo, které právě držíte v ruce, zjistíte, že má také 60 stránek. A to se nám tam nevešlo vše, co jsme měli připraveno. Zde zkrátka žádná „okurková sezóna“ nenastala. A to je pro redakci dobrá vizitka a pro vás čtenáře dobrá zpráva.

Poslechněte si článek:

Tématem čísla jsou vztahy v rodinách, zejména farářských. Kromě poctivého historického exkurzu se dočtete o napětí mezi farářským povoláním a časem pro rodinu, které se může stát neúnosným a pak „to praskne“.

10. září jsme se mnozí viděli v Ratiboři na celocírkevním festivalu k 500. výročí reformace. A jak se blížíme k 31. říjnu, Dni reformace, zahušťují se i události spojené s tímto výročím. V časopise najdete kromě pravidelné stati z Lutherovy knihy O dobrých skutcích také pozvánku na konferenci v Senátu ČR s názvem „Luther pro dnešek“ nebo zprávu o českém týdnu na Světové výstavě k výročí reformace ve Wittenbergu. V minulých číslech jsme psali o tom, že v Kalichu vyjdou čtyři publikace k Lutherovu výročí. Na dvě z nich – Bůh je rozpálená pec lásky a Menší a větší katechismus přinášíme obsáhlé recenze. Doporučujeme také knihu Růže ve sněhu, která vypráví o Kateřině Lutherové, ženě, která se nebála žít vlastním životem.

Milí čtenáři, léto se překulilo, dny se zkracují, školáci opět zasedli do lavic a listí se pomalu začíná podzimně barvit. A já doufám, že to, co se do časopisu nevešlo tentokrát, dostane se do něj jindy.

??????????????????????Daniela Ženatá

OBSAH ČÍSLA

TÉMA
Biblická úvaha: Biblická optika – M. Kitta
O dobrých skutcích: Nezabiješ – M. Luther
Farářské povolání mezi sborem a rodinou – O. Kolář
Práce a manželství – L. Ridzoňová
Farářská rodina si zaslouží podporu. Rozhovor s rozvedeným farářem – D. Ženatá
Sexualita od antiky přes reformaci až po dnešek – T. Pavelka
Otázka na tělo: Co vás štve a co vás baví na životě s farářem?

MOJE CÍRKEV
Na safari nebyl čas. Rozhovor s Olgou Navrátilovou – D. Ženatá
Tuhé předpisy stranou – J. Plíšková
Česko-německá pouť – W. Rohloff
Podpora bavorských evangelíků přináší dobré plody – G. Frey-Reininghaus
Interaktivní zpěvníček: Společné dědictví, vzájemné obohacení – P. Chamrád
Český týden na výstavě ve Wittenbergu – J. Vondrová
Vikariát – přerod studenta bohosloví ve faráře – K. Müller
Manželská setkání – P. Sláma
Pod ochranou nejvyššího – E. Walachová
Utekl jsem. Nechtěl jsem zabíjet ani být zabit. Rozhovor s uprchlíkem – V. Pokorný
Moderní sakrální architektura I. – Prostá krása v Grandchamp – J. Kirschner

DIAKONIE
Školka v Chebu bez hranic – A. Šůra
Kdo by se netěšil? Rozhovor s Magdou Kumprechtovou – A. Šůra

CESTA K NOVÉMU ZPĚVNÍKU
Grafická podoba nového zpěvníku – R. Čunderlíková, F. Halama

SLOVO
Metodický pokyn, nebo represe? Misie, či ulita? – P. Ruml
Nad kazateli opět státní dozor? – J. Tengler
Bylo jednou jedno děvčátko… – L. Ridzoňová
Poslední slovo: Luther se oženil. A dobře mu tak – P. Bělíková

RECENZE
M. Luther: Bůh je rozpálená pec plná lásky – Z. A. Eminger
M. Luther: Menší a větší katechismus – P. Brodský
U. Koch: Růže ve sněhu – Z. A. Eminger